Asumisen erityispiirteitä

Suomessa oikeus asuntoon nähdään ihmisen perusoikeutena, mutta eri kulttuureilla voi olla omia erityispiirteitään, jotka vaikuttavat asunnon valintaan ja soveltuvuuteen. Esimerkiksi romaneilla on säilynyt oma kulttuuriperintönsä, joka poikkeaa Suomen valtaväestön kulttuurista.

Romanikulttuurilla on useita erityispiirteitä, jotka vaikuttavat asunnon vastaanottoon. Romanien asumiseen liittyy vahvasti väistämisvelvollisuus. Väistämisvelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että mikäli suvun jäsen on tehnyt pahaa toisen suvun jäsenelle, koko tekijän suku joutuu muuttamaan paikkakunnalta toisaalle. Romanikulttuurissa suku on lähiperhettä laajempi käsite, ja sukuun mukaan luetaan esimerkiksi kaikki serkut ja isovanhemmat. Suomessa on romanisukuja, jotka omistavat kokonaisia paikkakuntia, mutta Helsingissä väistämisvelvollisuus on rajattu kaupunginosiin. Helsingin nähdään olevan niin laaja kaupunki, että asumalla eri kaupunginosissa toisilleen sopimattomat suvut voivat käyttää eri palveluita, eivätkä vahingossa kohtaa toisiaan. Muuttaessa uuteen paikkaan, romanit kysyvät muuttoluvan paikassa jo pidempään asuneilta.

Romanikulttuuriin kuuluvat myös erilaiset puhtaussäännöt. Kotia arvostetaan, ja sen siisteydestä pidetään hyvää huolta. Keittiö nähdään talon puhtaimpana paikkana, eikä ruokaa tai astioita tule laittaa pöytätason alapuolelle, sillä silloin niiden nähdään likaantuvan. Asumisen erityispiirteisiin liittyy lisäksi symbolisia puhtaussääntöjä. Romanien mukaan maailma on jaettu puhtaaseen ja likaiseen, ja puhdas on puhdas vain niin kauan kuin sitä kohdellaan oikein. Asian likaannuttua sitä ei usein voida enää puhdistaa puhtaaksi. WC nähdään talon likaisimpana paikkana, eikä sieltä voida tuoda tavaroita keittiöön. WC:n käyttöön liittyy myös erilaisia puhtaussääntöjä ja tabuja, joista johtuen tiukasti puhtaussääntöjä noudattavat perheet eivät voi vastaanottaa asuntoa, jossa keittiö ja WC sijaitsevat vierekkäin.

Suurimmat asumisen ongelmat näen liittyvän kerrostaloasumiseen. Romanit kunnioittavat vanhempia ihmisiä ja kulttuurin erityispiirre on, että nuoremmat romanit eivät voi asua tai oleskella vanhempien yläpuolella. Mikäli asunnon yläpuolella kävelee tai oleskelee nuorempia romaneja, asunto likaantuu eikä siellä esimerkiksi voi enää tarjoilla ruokaa vanhemmille ihmisille. Lisäksi valokuvia kohdellaan yhtä lailla kunnioittavasti, ja huolehditaan, että valokuvat eivät pääse likaantumaan. Puhtaussääntöjä noudattamalla asunnon tiedetään olevan puhdas, ja sinne voidaan kutsua kylään kuka tahansa.

Valtioneuvoston teettämästä raportista selviää, että yleisimmät romanien asumisen ongelmat liittyvät mahdollisuuksiin noudattaa symbolisen puhtauden vaatimuksia. Ongelmallista on myös, että vaikka asuntoja on vain vähän tarjolla, niitä ei välttämättä voida ottaa vastaan soveltuvuussyistä. Asuntoa valitessa toiveena usein onkin, että asuintalossa ei asu muita romaneja. Pääkaupunkiseudulla on ennen toiminut romaneille suunnattu asuntoasioihin perehtynyt työntekijä, jolle romanit ilmoittivat missä kukakin asuu ja minkälaisia väistämisiä heillä oli. Toiminta lakkautettiin, sillä sen nähtiin olevan erityiskohtelua ja vastoin yhdenvertaisuuslakia.

Mielestäni erilaisia asumiseen liittyviä erityispiirteitä on hyvä tiedostaa, sillä uskon, että monella meistä tulee niitä vastaan tulevissa työtehtävissämme. Erityispiirteiden lisäksi asuintaloon sopeutumista voivat hankaloittaa erilaiset suomenkieliset infolaput ja -kyltit, joita löytyy joka puolelta kerrostalojen yleisiä tiloja. Suomen Pakolaisapu on koostanut asumisen oppaita eri kielille, ja toivon, että jokin taho kehittäisi yleiseen käyttöön jaettavat kuvalliset ja selkokieliset ohjeet rappulappujen tueksi.

Lähteenä on käytetty myös Päivi Majaniemen puheenvuoroa Verkostokehittäjien ja KATTO-hankkeen järjestämässä koulutustilaisuudessa 26.9.2019.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Asumisen erityispiirteitä”

  1. Todella hyvä kirjoitus! Mielenkiintoista saada tietoa romanikulttuurista. Olen ollut eräällä luennolla, jossa romaninainen kertoikin tästä asumiskulttuurista. Muuttolupa olikin ollut itselleni entuudestaan tuttu aihe, oli kiva kun olit kirjoittanut siitä. Heidän puhtaussääntönsä tuli itselleni yllätyksenä, on mielenkiintoista miten tärkeää ja tarkkaa se on heidän kulttuurissa.

    Olit todella hyvin kirjoittanut tärkeän asian ja lukijat saavat enemmän tietoa myös romaneiden asumiskulttuurista.

Kommentoi