Asunnottomuuden määritelmä, ETHOS-typologia

Jokaisella löytynee tiettyjä mielikuvia siitä, mitä asunnottomuus on. Itselle ensimmäisenä tulee mieleen kadulla asuva ihminen. Tällaista olen nähnyt erityisesti matkustellessa ulkomailla, Suomessa vähemmän. Varsinkaan pienellä paikkakunnalla mistä itse olen kotoisin ei katukuvassa näy asunnottomuutta tällä tavalla, mutta silti se on ensimmäinen ajatukseni puhuttaessa asunnottomuudesta. Laajemmin määriteltynä asunnottomuus on kuitenkin paljon muutakin.

Tähän postaukseen olen ottanut malliksi ETHOS-typologian (European typology and Housing Exclusion). ETHOS-luokittelu on FEANTSAN (eurooppalaisten asunnnottomuustoimijoiden kattojärjestö) luoma eurooppalainen standardi asunnottomuuden määrittelyille.  Toki ongelmaa voidaan määritellä useilla muilla tavoilla ja kyseinen määrittely voi herättää erilaisia ajatuksia, mutta itselle luokittelu avasi asiaa ja sen laajuutta paremmin.

(Feantsa 2005).

ETHOS-typologiassa on lähtökohtana kolmijakoinen kodin käsite

  • koti on kunnollinen asumus, joka kattaa henkilön ja hänen perheensä asumistarpeet ja joita he hallitsevat (fyysinen alue)
  • koti mahdollistaa yksityisyyden ja sosiaaliset suhteet (sosiaalinen alue)
  • kodin hallintaan on yksinomainen ja laillinen oikeus (legaalinen alue) (Hyväri & Kainulainen 2013, 27.)

Tätä mallia tutkailemalla huomaamme, että asunnottomuus on dynaamista ja monimuotoista eikä asunnottomuuteen ole olemassa vain yhtä tiettyä tietä.  Kun asunnottomuuden ymmärtää laajemmaksi asiaksi, kuin esimerkiksi kadulla asumiseksi, voi itselle vieraasta aiheesta tulla konkreettisempi. Määritteleepä asunnottomuuden, miten vain, on asia kaikissa sen muodoissa ongelma, joka tulisi saada korjattua ensi tilassa.

-Henni

Lähteet:

Feantsa. 2005. ETHOS Typology on Homelessness and Housing Exclusion. Luettu 17.9.2019 https://www.feantsa.org/download/fi_2012_ethosleaflet_v0350556302500884834.pdf

Hyväri, S. Kainulainen S. 2013. Paikka asua ja elää? Näkökulmia asunnottomuuteen ja asumispalveluihin. Tampere: Juvenes Print.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi