Asunnottomien päihteidenkäytöstä ja huumeiden katukaupasta pandemia-aikana

Päihteet ja asunnottomuus

Ylioppilaslehti on julkaissut 3.9.2021 reportaasin “Pitkä vuosi”, jossa toimitus on seurannut Helsingissä asunnottomuutta vuoden ajan. Reportaasissa on huomattavaa, kuinka paljon asunnottomuuden kanssa käsi kädessä usealla kulkee myös päihteiden käyttö.

Lue lisää Asunnottomien päihteidenkäytöstä ja huumeiden katukaupasta pandemia-aikana

Asunnottomuus Suomessa

Suomi on ainut Euroopan maa, jossa asunnottomuus on laskussa. Tästä on pystytty pitämään kiinni myös 2008 laman aikana. Asunnottomien määrä on puolittunut Suomessa 1980-luvulta 2010-luvulle tultaessa. Tämän hetkisen ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) mukaan Suomessa on 4 341 asunnottonta. Yli 60% asunnottomista asuu pääkaupunkiseudulla. Vaikka ongelma on pieni suhteessa muihin Euroopan maihin, on se silti vakava yhteiskunnallinen ongelma. Suomessa asunnottomuuden ratkaisemiseksi on käytössä Asunto ensin -malli. Tämän mallin taustalla on se ajatus, että asunto ei ole palkinto, joka ansaitaan vasta sitten, kun muu elämä on kunnossa vaan asunto on perusta paremman elämän rakentamiselle.

Lue lisää Asunnottomuus Suomessa

Oma vika? – Huono-osaisen avun saannin vaikeus mielenterveyden haasteisiin

Kuva: Pixaby

Joka päivä voi nähdä vaikkapa Helsingin päärautatieasemalla, kun kaksi maailmaa kohtaavat. Olemuksensa ”menestyneeksi” brändänneet uraohjukset vastailevat työpuheluihin samalla puikkeloiden asunnottomien ja narkomaanien välistä taksitolpalle. Katsekontaktia vältellään parhaansa mukaan, nenäänsä kurttuun nyrpistelevä ”menestyjä” saattaa oikeuttaa tämän asetelman itselleen ajatuksilla, jotka syventävät kuilua näiden kahden ihmisryhmän välillä – Mitäs eivät opiskelleet yhtä ahkerasti, tai ”ihan oma syy”. Mutta onko meillä kuitenkaan samat lähtökohdat? Taloudellinen pääoma on yksi eriarvoiseen asemaan asettava tekijä, mutta entä mielenterveys?

Lue lisää Oma vika? – Huono-osaisen avun saannin vaikeus mielenterveyden haasteisiin

Kun ei ole kotia missä asua

Mitä tehdä, kun joutuu asunnottomaksi? Missä seuraavat yöt pitäisi viettää? Mistä saa apua ja tukea? Kuka auttaa vai auttaako kukaan? Tällaisia ajatuksia voi herätä ihmisellä, joka menettää asuntonsa. Elämä muuttuu yhtäkkiä kaaokseksi ja tunteet muutoksien keskellä ovat sekavia.  

Lue lisää Kun ei ole kotia missä asua

Kohti kotia ja turvaa

NEA (naiserityisyys asunnottomuustyössä) Y-Säätiön koordinoima kolmivuotinen (2018–2020) STEAn rahoittama valtakunnallinen hanke ja ensimmäinen, jossa keskityttiin naisten erityisiin tarpeisiin asunnottomuustyössä.

Hankkeen päätavoitteena oli naisten asunnottomuuden poistaminen asumispolkuja turvaamalla. Tavoitteen saavuttamiseksi kehitettiin uusia naiserityisiä työkäytäntöjä asunnottomuustyöhön, tuettiin asumisen onnistumista eri kohderyhmillä sekä nostettiin naisten asunnottomuutta ilmiönä esille. Hankkeessa pilotoitiin ja mallinnettiin myös kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen työparityötä.

Lue lisää Kohti kotia ja turvaa

Naisten asunnottomuus

Suomessa oli vuoden 2020 marraskuussa reilu 4 300 yksinelävää asunnotonta. Asunnottomuus väheni ja asunnottomien naistenkin määrä laski viime vuoteen verrattuna. Naisten osuus asunnottomista on noin 25 %. Vaikka asunnottomien naisten määrä on vähentynyt viime vuosina, naisten suhteellinen osuus asunnottomista on kasvanut 2000-luvulla. (Lähde: Ara 2020 2019)

Lue lisää Naisten asunnottomuus

Vapauden varjopuoli

Kuva: Dimi Katsavaris Unsplash

Asunnottomuus on ongelma myös Suomessa. Vailla vakinaista asuntoa ry:n (Vva ry) sivuilta selviää, että vuoden 2019 lopulla asunnottomia oli 4600, joista yli puolet pääkaupunkiseudulla. Asunnottomien määrä on onneksi laskenut vuosikymmenien aikana, eikä pitkäaikaisasunnottomia ollut vuonna 2019 kuin alle 1 000, mikä on huomattava ero kymmenen vuoden takaiseen yli 3 000 pitkäaikaisasunnottomaan. Kehitys on siis ollut positiivista. Tilastoinnin ulkopuolelle tosin jäävät paperittomat siirtolaiset, jotka ovat palveluiden ulkopuolella.

Lue lisää Vapauden varjopuoli

Koti Kullan Kallis -Lopuksi

Asunnottomuus on saanut viime vuosina paljon julkisuutta ja sen takia ajattelinkin, että perusasiat asunnottomuuteen liittyen on aika monella hallussa. Toki kyseessä saattaa olla ajatukseni vääristymä, koska asunnottomuus on itselleni tutumpi aihe. Ainakin nyt.

Blogiini liittyvä projektityö sisältää paljon informaatiota asunnottomuudesta enkä halunnut niitä enää blogissani toistaa. Kuka tahansa pystyy katsoa nopealla googlauksella perusfaktat asunnottomuudesta niin halutessaan. Halusin kirjoituksen sisällön olevan jotain muuta, enemmän ajatuksia ja tunteita herättävä blogi asunnottomuudesta. Joko sillä tavalla, että lukija saa jotain uutta ajateltavaa tai jatkojalostettua jo aiemmin esiintynyttä ajatusta.

Kodin käsite, talouden vaikutukset asunnottomuuteen, korona ja asunnottomuus sekä mielipiteiden muuttaminen asunnottomuuteen liittyen ovat vain pintaraapaisu siitä, mitä asunnottomuudesta voisi kirjoittaa. Aihe on laaja. Toivoin jättäneeni teksteissäni varaa kysymyksille enkä antanut valmiita vastauksia. Aikakausi tällä hetkellä on epävarmuutta ja ristiriitaisuuksia täynnä, mutta asunnottoman tilanne on aikakaudesta riippumatta sama. Ei toivoton, mutta paljon aktiivisuutta kaipaava osa-alue.

Presidentti kehottaa ”Ottakaa fyysistä etäisyyttä ja henkistä läheisyyttä toisiinne”. (https://www.presidentti.fi/uutinen/presidentti-niinisto-koronaviruksesta-olemme-tassa-joukolla-toinen-toisiamme-tukemassa/ ) Huolehditaan me, joilla asiat ovat hyvin, myös niistä, joilla ei mene niin vahvasti. Jos ajatellaan yhteiskuntaa tiiminä, olemme yhtä voimakkaita kuin ryhmämme ”heikoin lenkki”. Miten saisimme kaikki, asunnottomat ja muut huono-osaiset, mukaan yhteiskuntaan sen osallistuvaksi jäseneksi? Varsinkin olemassa olevan kriisin takia, jälleenrakentamisen tulisi huomioida myös ne, joilla oli vaikeaa jo ennen kriisin alkua.

Keskusteluilmapiirin muuttaminen

Mietin edellistä blogia kirjoittaessani, miten ihmiset katsovat asunnottomia alentavasti koronakriisin aikana murehtien asunnottomien suurentunutta riskiä levittää virusta. Unohdetaan asunnottoman näkökulma asiaan. Keskustelukulttuuria ja ihmisten ajatusmaailmaa tulisikin muuttaa niin, että ihmiset osaisivat ajatella, että meillä muilla on velvollisuus auttaa hädässä olevia. Asiaa auttaisi mielestäni se, että keskustelukulttuuri ja sen sävy muuttuisi.

Lue lisää Keskusteluilmapiirin muuttaminen

Asunnottomuus ja sairastaminen

Edelleen Korona-ajatuksen siivittämänä, mietin sairastamista asunnottomien näkökulmasta. Korona vaikuttaa meidän kaikkien arkeen ja suurimmalle osalle tuntuu olevan haaste olla kotona ja paikoillaan. Asunnottoman tilanne on päinvastainen. Haasteena on jatkuva liikkeellä oleminen ja ulkona ajan kuluttaminen.(https://dynamic.hs.fi/a/2020/pakkoollaulkona/?fbclid=IwAR2zt1aQIVwNVRDP5GTYQaD90aAKKWM0YHcGc3e4PafUJVwAJ-Oz4_tw80U).

Lue lisää Asunnottomuus ja sairastaminen