Erilaisuus ja ennakkoluulot

Mitä ajatuksia sinussa herättää sana erilaisuus tai ennakkoluulo? Alatko pohtia kulttuurien erilaisuutta, ihmisten ajatusten ja asenteiden eroja vai kenties ihmisten ulkonäköön liittyviä seikkoja. Elämme elämäämme opittujen ajatusmalliemme kautta, jotka muokkautuvat elämämme aikana. Lapsena meidän kehitykseemme vaikuttavat kasvuympäristömme perhe, perheen historia, kulttuuri ja arvot. Myös päivähoito, koulu, kaverit, asuinympäristö sekä yhteiskunta missä elämme vaikuttaa meihin.

Oletammeko kaikkien kokevan tai näkevän maailman samalla tavoin. Maailmassa on 7,7 miljardia ihmistä ja me kaikki olemme erilaisia. Kun me pohdimme maailman menoa teemme sen oman elämämme kautta.Lapset kertovat: Tätä tarkoittaa erilaisuus heidän silmin.https://areena.yle.fi/1-50009016

Oletko pysähtynyt miettimään mistä ajatusmallisi ja arvosi tulevat sillä ajatteluamme ohjaavat ennakkoluulot ja stereotypiat. Mistä ennakkoluulomme sitten kumpuavat.  Usein siitä, että emme tiedä asioista tarpeeksi. Päädymme arvailemaan, tekemään oletuksia ja yleistämään. Myös opitut stereotypiat vaikuttavat ajatteluumme.

Kaikilla meillä on ennakkoluuloja, ne kehittyvät sosiaalisen ympäristömme, kulttuurimme ja kokemustemme kautta. Osa ennakkoluuloista on tiedostettuja ja osa tiedostamattomia. Ennakkoluulojen perusteella muodostamme käsityksiä erilaisista ihmisistä ja ihmisryhmistä. Siksi onkin hyvä välillä pysähtyä pohdiskelemaan omia ennakkoluuloja. Kun tiedostamme omat ennakkoluulomme ja tunnustamme niiden olemassa olon voimme vaikuttaa niihin.

Monikulttuuriset nuoret kokevat ulkopuolisuutta ja syrjintää muita nuoria enemmän. Nuoruusaika on monelle nuorelle haastavaa aikaa, sillä nuoruudessa rakennetaan omaa identiteettiä ja etsitään itseään. Monikulttuurisille nuorille voi olla vaikeaa rakentaa minäkuvaa kahden kulttuurin välissä. Jos nuori kokee syrjintää tai epäoikeuden mukaista kohtelua, hänelle saattaa tulla tunne ettei hän kuulu joukkoon. Tämä joukkoon kuulumattomuuden tunne saattaa syntyä koulussa, kavereiden kesken tai koskea koko yhteiskuntaa. Ulkopuolisuuden kokemus vaikuttaa nuorien hyvinvointiin ja tulevaisuuteen. Olisi tärkeää, että suomalaisuuden käsite olisi joustava. Silloin kaikki Suomessa asuvat voisivat kokea olevansa osa Suomea ja suomalaisuutta.

Ravistele ennakkoluulojasi. Hanki tietoa ja opettele hyväksymään erilaisuus niin itsessä kuin muissa ihmisissä. Pikku Prinssin sanoin :”Ainoastaan sydämellään näkee hyvin. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä. ( Antoine de Saint- Exupery. Pikku Prinssi.)

Lähde: Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO. Oikeus kuulua joukkoon.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi