Iseille oikeuksia!

A.L kirjoittelemassa. Hieman siitä virallisesta lastensuojelusta poiketen päätin kirjoittaa aiheesta, josta on viimeaikoina kuullut todella paljon ja kyseisten tilanteiden johtavan lastensuojelun asiakkuuteen. Aiheena on isät ja heille kuuluvat oikeudet.

Isät ovat lapsille niitä supersankareita, jotka korjaavat pyörän, kun se on rikki tai nostaa pihan kukkaruukun pois jalkapallo pelien tieltä ja lennättävät lasta niin kuin lentokonetta. Sellaisia ne isät ovat. Mutta mitä tapahtuu, kun vanhemmat eroaa ja lapset jäävät äidin kanssa asumaan. Etenkin jos ero ei ole sopuisa tai vanhemmat keskenään toimeentulevia tämän jälkeen. Olen todella paljon kuullut viime aikoina ystäviltäni, miten näiden entiset puolisot pitävät lapsia heidän ”pelinappuloina” joiden avulla, voi tehdä tämän entisen puolison elämästä ikävää, kun lasten näkeminen ja heidän kanssaan oleminen määräytyy lähestulkoon äidin halujen mukaan. Tämä on todella ikävää ja niin väärin etenkin lapsia kohtaan, mutta myös heidän isiään.

Lastensuojelun lastenvalvojien kanssa tapaamiset, joissa olisi mahdollisuus sopia tapaamisia ja järjestelyjä lasten näkemiseen, menevät usein sen mukaan mitä äiti haluaa, eikä valvojakaan ole näihin saanut muutosta.

Lakiteknisesti isyyden tuomissa oikeuksissa, on oikeastaan kyse lapselle kuuluvista oikeuksista, mutta näiden toteutumista voi isä vaatia. Vanhemman tapaaminen on lapsen oikeus ja sen tarkoituksena on turvata sen vanhemman kanssa yhteydenpito ja tapaamiset, jonka luona tämä ei asu. Alaikäisen lapsen vanhemmalla on siis oikeus tapaamisoikeuden vaatimista toteutukseen.

Lapsen huoltajia ovat lähtökohtaisesti tämän vanhemmat. Mikäli vanhemmat eivät ole avioliitossa lapsen syntyessä on äiti vain lapsen virallinen huoltaja, isällä ja vanhemmilla on oikeus kuitenkin lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia panna vireille. Kun tämä on vahvistettu isäksi, voi hän siis laittaa oikeuteen hakemuksen, missä vaatii lapsen huoltajuutta myös itselleen. Pyrkimys on yleensä yhteishuoltajuuteen. (Isyyden mukana tulevat oikeudet 2020.)

Perustuslaki ja ihmisoikeussopimukset jo määräävät isien syrjimisen lain vastaiseksi, eikä siinä ole pienintäkään järjen hiventä. Lapselle isän merkitys on todella oleellinen. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksenkin lapsista, joilla ei ole isää ja siihen kerättyjen tietojen mukaan itsemurhan tehneistä nuorista 63% oli isättömiä, kodittomista 90%, käytöshäiriöisistä 85%, raiskaajista 80%, huumeiden käyttäjistä 75% ja nuorisovankilassa olevista 85% olivat isättömiä. (Petri Kolmonen 2020) viittaa Law Enforcement Today 18.11.2019 tehtyihin tilastoihin.

Käräjäoikeus määrää Suomessa 87 %:ssa ensikäsittelyistä äidille lähivanhemmuuden ja yleinen käytäntö, että isä saa vain joka toisen viikonlopun lasten kanssa.

Usein syy oikeusteitse meneviin huoltajuuskiistoihin on, että lapsiaan rakastava isä yrittää turvata lapsiinsa yhteyden, kun taas yleisesti äidit vastustavat isän laajoja oikeuksia tai läsnäoloa. Yli puolet äideistä hakee lapsien yksinhuoltajuutta oikeudelta.

(Petri Kolmonen 2020.) Viittaa OTT Anja Hannuniemen tekemään tutkimukseen, jossa tämä havaitsi, että pitkittyneissä huoltajuuskiistoissa vieraannuttaminen toisesta vanhemmasta oli nähtävissä ja näistä 75 %:sta vain toinen vanhempi osoitti pyrkimyksiä, kun loppu prosenteissa myös vastapuoli oli provosoitunut. Hannuniemi viittasi lakivaliokunnan kuulemisessa amerikkalaiseen tutkimukseen, jonka mukaan huoltajuusriidat johtuvat 80%: sesti vieraannuttamispyrkimyksistä toisen vanhemman toimesta.

Asia on ollut monia monia vuosia puheen aiheena, silti jäänyt puuttumaan kunnolliset ja todelliset parannukset lasten ja isien asemaan. Miksi tämän annetaan jatkua…? (Kolmonen, P. 2020.)

Lähteet

P, Kolmonen. 2020. Isien syrjimisessä ei ole mitään järkeä (Kaleva 1.10.2020). Lastenoikeudet. Viitattu 29.3.2022. https://www.lastenoikeudet.fi/isien-syrjimisessa-ei-ole-mitaan-jarkea-kaleva-1-10-2020/

Minilex. 2015–2022. Isyyden mukana tulevat oikeudet. Viitattu 29.3.2022. https://www.minilex.fi/a/isyyden-mukana-tulevat-oikeudet

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi