Henkilöbrändin kehittäminen sosiaalisessa mediassa

Kirjoittaja: Sanna Laitinen

Kaikilla meillä on jo henkilöbrändi – siis se, millaisena muut ihmiset itseä pitävät. Parhaimmillaan henkilöbrändäys sosiaalisessa mediassa on vaikuttavaa sisältömarkkinointia, jonka avulla on mahdollista päästä lähemmäs omia ammatillisia tavoitteitaan. Toimin juontajana tapahtuma-alalla ja hyvinvointivalmentajana verkkovalmennusten parissa, ja päiväkirjaopinnäytetyössäni keskityin 10 viikon ajan kehittämään omaa henkilöbrändiäni erityisesti sosiaalisessa mediassa. Tavoitteenani oli vahvistaa henkilöbrändiäni tapahtumajuontajana asiakkaideni keskuudessa, mutta myös tavoittaa henkilöbrändäyksen keinoin uusia asiakkaita. Olin opinnäytetyön alussa juuri palannut takaisin yrittäjyyteen korona-ajan jälkeen, ja yritystoimintani tarvitsikin kipeästi toimia myynnin kehittämiseen. Toivoin brändäysprojektin myötä pääseväni kiinni entistä useampiin tapahtumajuontajan toimeksiantoihin erityisesti B2B-tapahtumissa.

Henkilöbrändäysprojekti vei kohti strategista työskentelytapaa sosiaalisessa mediassa. Tärkeää henkilöbrändin kehittämisen kannalta on kirkastaa omaa toimintaa ja ydinviestejä; Kuka on yleisö, kenelle viestitään, ja millaista arvoa heille tarjotaan? Kohderyhmän rajaaminen osoittautuikin yhdeksi merkittävimmistä kehityskohdista opinnäytetyön tekemisen aikana. Käytin opinnäytetyössä SWOT-matriisia ja Businessa Model Canvas -huoneentaulua kirkastamaan oman brändini vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia, sekä yrityksen liiketoiminnan ja henkilöbrändäyksen yhteennivomista.

Sopivien viestintäkanavien valinta on oleellinen osa henkilöbrändäysprojektia sosiaaliisessa mediassa. Opinnäytetyössä tarkasteltiin sosiaalisen median kanavista LinkedIniä, Facebookia, Instagramia ja Youtubea. Kanavien algoritmeja, sisältötyyppejä ja avainsanoja tutkimalla kootaan laajempi ymmärrys siitä, millaista sisältöä kuhunkin kanavaan on tarkoituksenmukaista luoda.

Sisältökalenteri on työkalu, joka tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen, systemaattiseen ja strategiseen sisällönluontiin. Valmiiksi esimerkiksi kuukausittain suunniteltu sisältökalenteri auttaa henkilöbrändääjää pitämään kiinni jatkuvasta sisällönluonnista. Tämä oli yksi jokapäiväisessä käytössä olleista työkaluista opinnäytetyöni aikana, ja aionkin pitää sisältökalenterin työkalupakissani myös jatkossa. Sisältökalenterin lisäksi lukujen, kuten julkaisujen näyttökertojen, sitoutuneisuuden ja kattavuuden seuraaminen ovat niin ikään tärkeitä työkaluja toiminnan tulosten seuraamiseen. Säännöllisellä ja systemaattisella sisällönluonnilla henkilöbrändäysprojektini sai tuulta alleen nostamalla tärkeitä KPI-lukuja etenkin LinkedIn-kanavassa. Kannustan jokaista pohtimaan omaa henkilöbrändiään. Henkilöbrändäys on tarjonnut minulle väylän kiinni juuri sellaisiin työtehtäviin joita haluankin tehdä. Pelkästään sosiaaliseen mediaan keskittymällä onnistunut vakuuttamaan asiakkaani siitä, että olen loistava B2B-tapahtumajuontaja, ja päässyt tekemään sellaisia juontajan toimeksiantoja, joista olisin ennen opinnäytetyöni tekemistä vain haaveilla.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi