Valmentava johtaminen – projektipäällikön tukipilari

Mikä on valmentava johtaminen?

Ristikankaan ja Ristikankaan (2010, 12) mukaan ”Valmentava johtajuus on kokonaisvaltainen tapa olla, vaikuttaa toisiin ja tulla vaikutetuksi. Se on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistoimintaa, jossa yksilöiden potentiaali vapautetaan ryhmän ja organisaation käyttöön. Ryhmän potentiaali tukee vastavuoroisesti yksilöiden voimaantumista. Valmentava johtajuus perustuu luottamukseen ja se kuuluu kaikille.” Valmentava esihenkilö tukee sekä kannusta tiimiään. Tämän johtamismetodin perustana toimii avoimet ja oivalluttavat kysymykset sekä erittäin tärkeässä roolissa on myöskin kuunteleminen, toista henkilöä arvostavalla otteella.

Miksi valmentava johtaminen?

Tänä päivänä valmentavaa johtamista hyödynnetään ja käytetään monessa eri yrityksessä. Lisäksi tämän johtamismetodin kokonaisvaltainen hallinta onkin usein vaatimuksena työllistymisessä, mikäli HR-alalle tai esimiestyöhön opiskelijalla on tavoite työllistyä. Tästä syystä tähän johtamisemetodiin tuleekin panostaa jo opintojen aikana 100%. Tämän johtamismetodin avulla vahvistetaan projektityöskentelyssä esimerkiksi projektitiimiläisten motivaatiota, sitoutumista ja kykyä ratkaista ongelmia. Valmentavalla johtamisella luodaan sekä projektipäälliköstä että projektitiimin jäsenistä tulevaisuuden tähtiä. Valmentava esihenkilö on tämän päivän työelämän sankari, joka on aidosti kiinnostunut ihmistä ja kaivaa kaikista ihmisestä ne parhaat puolet esiin. Tänä päivänä on huomattu ja tutkittu, että oppiminen on huomattavasti syvällisempää ja tehokkaampaa, kun henkilö itse oppii oivaltamaan. Valmiit vastaukset jäävät tämän johtamisen mallin myötä historiaan ja näillä oivalluttavilla kysymyksillä tuetaan henkilön omaa oivaltamista. Nämä avoimet ja oivalluttavat kysymykset alkavat esimerkiksi miten, mitä, milloin, missä, kuka ja kuinka. Valmentavassa johtamisessa ei johdatella koskaan kysymyksillä. Suljettuja kysymyksiä hyödynnetään mihin on vastaajan on helppo vastata kyllä tai ei esimerkiksi, kuin esihenkilö haluaa saada vahvistuksen sovitusta toimenpiteistä. Tämä johtamisen malli aiheuttaa henkilölle mahtavan tunteen, että minä osaan ja tiedän mitä minun tulee tehdä! Ei ole siis lainkaan ihme, että tutkimustulokset osoittavat, että tämän johtamistyylin myötä henkilön motivaatio kasvaa ja tehokkuus paranee. Tässä kohtaa ei ole enää varmasti lainkaan epäselvää, miksi projektipäällikön tätä tulee hyödyntää projektityöskentelyssä.

Miten valmentavaa johtamista pystytään hyödyntää projektityöskentelyssä?

Muiden valmentavan johtamisen metodien lisäksi, projektipäällikkö pystyy hyödyntämän valmentavan johtamisen työkaluja esimerkiksi GROW-mallia. Tämä GROW-malli on valmentavan johtamisen kaikista tunnetuin työkalu. Tämä GROW-malli soveltuu niin projektityöskentelyyn kuin myös kaikkiin muihinkin tiimitöihin. Kun tiimityöskentelyssä ilmenee esimerkiksi haasteita ratkottavaksi tai tavoitteet ovat hukassa kokeilkaahan GROW-mallia, niin lupaan, että ratkaisu löytyy!

Päivittäisten tavoitteiden asettaminen GROW-mallia hyödyntäen.
Kuva 1: Pajasta 1: Päivittäisen tavoitteiden asettaminen GROW-mallia hyödyntäen

Goal eli tavoite. Tämä valmennuskeskustelu aloitetaan aina määrittelemällä tarkka tavoite keskustelulle. Esimerkiksi projektityöskentelyssä tätä tavoitetta ei määrittele projektipäällikkö vaan tiimin jäsen itse. Projektipäällikön tehtävä on kuitenkin tukea henkilöä tässä tavoitteen määrittämisessä. Kysymysesimerkki: Mitä on tapahtunut? Mistä haluaisit meidän keskustelevan?

Reality eli nykyhetki. Valmennuskeskustelun seuraavassa vaiheessa lähdetään kartoittamaan tämän hetkinen tilanne sekä kartoitetaan kaikki asiat mitä siihen liittyy. Kysymysesimerkki: Mitä toimenpiteitä olet jo tehnyt? Miten kaukana olet tavoitteestasi?

Options eli vaihtoehdot. Tässä valmennuskeskustelun vaiheessa kartoitetaan kaikki vaihtoehtoja miten tavoite saavutetaan. Kysymysesimerkki: Mitä tekisit nyt heti toisin? Mitä luulet, että henkilö X tekisi tässä tilanteessa? Mitkä ovat sinun mahdolliset haasteet?

Will do / way forward eli toimenpiteet tässä valmennuskeskustelun vaiheessa tiimin jäsen valitsee sen parhaan vaihtoehdon, jonka hän aikoo toteuttaa ja luo tarkan suunnitelman. Kysymysesimerkki: Mikä näistä ehdottamistasi vaihtoehdoista on mielestäsi paras? Miten aiot konkreettisesti toteuttaa tämän kaiken? Mikä on sinun aikataulusi tämän toteuttamiseen? Miten lähdet etenemään?

Projektipäällikön tehtävä on huolehtia, että valmennuskeskustelu noudattaa tätä kyseistä kaavaa, jotta paras lopputulos saavutetaan ja ratkaisu löydetään.

Workshop valmentava johtaminen

Laurean Hyvinkään kampuksella järjestettiin 30.09.2020 projektiympäristön (P2P) projektipäällikköopiskelijoille workshop valmentavasta johtamisesta, jossa perehdytettiin projektipäällikköopiskelijat tämän johtamismetodin saloihin. Koulutuksessa vastattiin seuraaviin kysymyksiin: Mikä on valmentava johtaminen? Miksi valmentava johtaminen? Miten valmentavaa johtamista pystytään hyödyntämään projektityöskentelyssä? Workshop koostui alkuosuudesta, jossa perehdytettiin projektipäällikköopiskelijat valmentavaan johtamiseen, sekä kolmen erilaisen pajan avulla heidät koulutettiin miten valmentavaa johtamista pystytään hyödyntämään projektityöskentelyssä. Nämä pajat olivat:

  • Päivittäisen tavoitteiden asettaminen GROW-mallia hyödyntäen (Tero Uusitalo)
  • Haastavien tilanteiden ratkaisu GROW-mallia hyödyntäen (Taru Tallgrén)
  • Palaute oivalluttavana ja voimaannuttavana välineenä (Elina Mäkinen)

Mikäli haluat tietää tarkemmin miten tämä workshop toteutettiin, käy lukemassa minun opinnäytetyöni theseus-palvelusta. Seuraavaksi seuraa pieni paljastus: Tämä workshop otettiin virallisesti käyttöön 3.3.2021 Laurea-ammattikorkeakoulussa osana projektipäällikkökoulutusta. Lisäksi tämä workshop pajoineen innosti projektipäällikköopiskelijoita ja näitä metodeita otettiin heti käyttöön projektityöskentelyssä. Tämä johtamisen malli koettiin erittäin hyödylliseksi ja tämä aiheutti paljon oivalluksia.

Kuva 2: Valmentavan johtamisen workshopista: Mitä opiskelijat oppivat ja oivalsivat.

Lähteet:
Ristikangas, M-R. & Ristikangas, V. 2010. Valmentava johtajuus. Helsinki: WSOY pro
Mäkinen, E. 2021. Opinnäytetyö – Valmentava johtaminen esihenkilötyössä. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/400110/Elina%20M%C3%A4kinen_Opinn%C3%A4ytety%C3%B6%20.pdf

Kirjoittanut: Elina Mäkinen

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi