2023

Tulevaisuuden esihenkilö on välittävä ja enemmän läsnä 

Laurean ja Lumon Suomi Oy:n syksyn 2023 yhteistyöprojekti liittyen tulevaisuuden esihenkilötyön keskeisiin osaamisalueisiin on loppusuoralla. Projektin tavoitteena oli selvittää miten Lumonin työnjohto voi omilla esihenkilötaidoillaan tukea asentajia onnistumaan työssään siten että asiakastyytyväisyys ja -kokemus vastaa Lumonin visiota ”Paras ja Halutuin”.  Lumon Suomi Oy:n tulevaisuuden esihenkilötyön tarpeita päätettiin lähteä kartoittamaan haastattelemalla asentajien lisäksi myös esihenkilöitä ja […]

Tulevaisuuden esihenkilö on välittävä ja enemmän läsnä  Read More »

Hoivatilapalveluiden kehittäminen osana laajempaa vastuuta

Olette varmaankin kuulleet julkisessa keskustelussa puhuttavan ikäihmisten hoidon kriisiytymisestä. Ikäihmisten määrä kasvaa entisestään, kun työikäisen kansan osuus väestöpyramidissa kapenee. Miten turvaamme jatkossakin Suomen perustuslaissa määrätyn kansalaisen oikeuden asianmukaiselle hoidolle ja hoivalle? Miten turvaamme riittävät tulevaisuuden hoitaja- ja hoiva-avustajakiintiöt? Hoivatilat Oyj Hoivatilat Oyj:llä on tärkeä yhteisvastuullinen rooli hoivatilojen käyttötarpeita palvelevan kehityksen ajurina. Monet ikäihmisten hoivapalveluiden tilat

Hoivatilapalveluiden kehittäminen osana laajempaa vastuuta Read More »

Projektiseminaarista PROJECTXpoksi 

Projektin startti ja tausta Laurean Leanteamin projekti on ollut perinteisesti lukukauden päätösseminaari, jossa tutustutaan lukukauden aikana toteutettuihin projekteihin. Tänä syksynä Leanteamin muodostivat ensimmäisen vuoden projektijohtamisen opiskelijat. Kaikille meille projekti oli siis ensimmäinen ja innolla tutustuimme tulevaan tehtävään. Projektimme on kaksiosainen ja kauden päätösseminaarin lisäksi järjestämme kevään uusien opiskelijoiden orientaatioviikon. Tässä tekstissä tutustumme kuitenkin seminaariin ja

Projektiseminaarista PROJECTXpoksi  Read More »

Kuinka toteuttaa laadullinen haastattelututkimus?

Tässä blogissa käydään läpi laadullisen haastattelututkimuksen eri vaiheet sekä esimerkkejä siitä, kuinka meidän projektitiimimme suoritti kyseiset tehtävät ja vaiheet. Meidän haastatteluiden tavoitteena oli siis selvittää Laurean avainkumppani Kespron työyhteisöjen yhteistyön nykytilaa ja antaa kehitysideoita haastatteluiden pohjalta. Taustatietona voisi vielä mainita, että toteutimme haastattelut pääasiallisesti Teamsissa etänä, mutta saimme myös mahdollisuuden jalkautua Kespron noutotukkuihin. Haastattelimme yhteensä

Kuinka toteuttaa laadullinen haastattelututkimus? Read More »

Sälinkään kartanon markkinointisuunnitelma

Sälinkään kartanon projekti starttasi heti lukukauden alkuun ja se polkaistiin käyntiin tutustumallaprojektitiimin jäseniin, joukko toisilleen täysin tuntemattomia ihmisiä ensimmäistä projektiaanaloittelemassa, mitähän tästäkin vielä tulisi! Heti alkuun jaettiin roolit projektitiimin jäsenten kesken ja projektitiimin roolit jakautuivatryhmäläisten kesken seuraavanlaisesti;Projektipäällikkönä Aaro Rantanen, varaprojektipäällikkönä Joona Hedman, sihteereinä Tanja Aholaja Jade Holsti ja viestintävastaavina Elsa Jäske ja Maiju Hiltunen. Työhyvinvoinnista

Sälinkään kartanon markkinointisuunnitelma Read More »

Asiakastyytyväisyyskyselyä tehdessä huomioitavia asioita, joita ei välttämättä tule edes ajatelleeksi 

Aloitin opinnot Laureassa syksyllä -23 ja ensimmäinen projekti polkaistiin käyntiin heti koulun alkumetreillä. Projektissa laadimme yrityksen asiakkaille tyytyväisyyskyselyn ja suoritamme näin asiakastutkimusta. En ikinä ennen ole ensinnäkään työskennellyt projektissa, saati sitten luonut tällaista kyselyä. Asiakastyytyväisyyskyselyistä tiesin vain, että yritykset usein lähettelevät niitä sähköpostiin ja yleensä niihin liittyy jonkinlainen arvonta vastaajien kesken, jotta saadaan enemmän vastaajia

Asiakastyytyväisyyskyselyä tehdessä huomioitavia asioita, joita ei välttämättä tule edes ajatelleeksi  Read More »

Syksyn projektissa loppu häämöttää! 

Aloitin tänä syksynä liiketoiminnan opinnot Laureassa projektijohtamisen puolella. Syksy on mennyt todella nopeasti ja pää on ihan pyörällä kaikista uusista asioista.   Aloitettiin syyslukukausi markkinoinnin projektilla, jossa meitä on viisi henkinen projektitiimi. Toimeksiantajana meillä on Karotek Oy, joka toimittaa ruostumattomasta teräksestä valmistettavia tuotteita teollisuuden eri tarpeisiin.   Saimme tehtäväksi tehdä Karotekille asiakastyytyväisyyskyselyn ja koostaa tuloksista raportti. Tavoitteena

Syksyn projektissa loppu häämöttää!  Read More »

Tyhjä syli, raskas mieli- psykososiaalisen tuen tarve lapsettomuushoitojen aikana

Opinnäytetyön ovat tehneet Johanna Lehto ja Minna Myllyjärvi Maailma muuttuu, niin myös lasten saamisen ikä. Varsinkin nuorille ihmisille asetetaan odotuksia hyvästä koulutuksesta, yhteiskunnallisesta asemasta sekä työpaikasta, mutta erityisesti myös kodista ja perheestä. Näihin odotuksiin kuuluvat puolison löytäminen ja lasten hankkiminen. Mutta entä, jos kaikki ei menekään niin kuin on ennalta suunniteltu ja odotettu? Lapsia tehdään

Tyhjä syli, raskas mieli- psykososiaalisen tuen tarve lapsettomuushoitojen aikana Read More »

Selvisimme projektin haasteesta: Tekijänoikeusopas museoille on valmis!

Syksy vaihtuu talveen, joulu lähestyy ja projektit alkavat olla pikkuhiljaa paketissa; myös tämä projekti on vihdoin valmis. Projektimme tavoitteena oli tehdä helppolukuinen ja visuaalisesti selkeä tekijänoikeusopas toimeksiantajallemme Punkmuseolle. Tekijänoikeusoppaan on tarkoitus helpottaa ja nopeuttaa museon toimintaa tekijänoikeuksiin liittyvissä asioissa aineistojen suhteen. Näitä aineistoja voivat olla esimerkiksi valokuva, kirja, esine tai vaikkapa videotallenne. Opas vastaa muun

Selvisimme projektin haasteesta: Tekijänoikeusopas museoille on valmis! Read More »

Siuntion kunnan varhaiskasvatuksen työntekijöiden perehdytysprosessin kehittäminen

Siuntion kunta on ottamassa käyttöön uuden perehdytystyökalun kunnan työntekijöille. Perehdytystyökalu on käytännössä tietokonesovellus nimeltä Intro, joka on edelleen testivaiheessa ja käytännössä vielä käyttämätön. Siuntion kunnalla on tarve kehittää työkalua, jotta perehdytysprosessista saisi toimivamman ja siitä syystä tehtiin yhteistyöprojekti Laurean avainkumppanina toimivan Siuntion kunnan kanssa. Laurean tradenomiopiskelijat osallistuivat projektiin, jossa perehdytystyökalua tutkittiin ja pohdittiin, kuinka sitä

Siuntion kunnan varhaiskasvatuksen työntekijöiden perehdytysprosessin kehittäminen Read More »