Laskentatoimen projekti 2023

Projektityöskentely on ollut suosittu opetusmenetelmä Laureassa jo pitkään ja se on myös löytänyt tiensä laskentatoimen opetukseen. Projektityöskentely on erittäin käytännönläheinen ja aktiivinen tapa oppia ja se tarjoaa monia hyötyjä perinteiseen luento-opetukseen verrattuna. Laskentatoimen projektissa keväällä 2023 on ollut seitsemän toimeksiantoa, joiden avulla opiskelijat ovat päässeet projektiluontaisesti suorittaa kyseisen opinnon. Toimeksiantajina ovat Kytäjän Kyläyhdistys, Oratoriokuoro, amerikkalainen jalkapalloseura Falcons, toiminimi Kiriloff, Suvitanssit, Kytäjän Martat sekä Nuorkauppakamari. Tiimissä on seitsemäs opiskelijaa, joista Niko Horttanainen ja Tanya Kivachuk ovat hyvinvointivastaavia ja pitävät parhaansa mukaan tiimin hyvinvoinnista huolta. Tanya ja Niko Vilander toimivat viestintävastaavina ja ylläpitävät tiimin kommunikointia, Niko Vilander oli vastuussa seminaarivideosta ja Tanya blogeista. Noora Summanen ja Siiri Tick toimivat sihteereinä ja pitävät huolta asialistoista ja muistioista. Aulis Pöyhönen toimii projektipäällikkönä ja Suvi Koskela tuuraa häntä tarvittaessa varaprojektipäällikkönä.  Jokaisella opiskelijalla on vastuullaan oma toimeksianto ja jokainen onkin päässyt tekemään kuukausittaista kirjanpitoa käyttäen SimpleBooks järjestelmää. Osa opiskelijoista on tehnyt tilinpäätöksen toimeksiantajan yrityksen tai yhdistyksen kirjanpidosta. Toimeksiantoihin on kuulunut myös muita tehtäviä kuten välitilinpäätös ja reskontran hoito.  

 Seuraavaksi luetellaan joitakin käytännön etu projektiopiskelusta. 

Ensimmäinen hyöty projektityöskentelyssä on, että se tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia käytännön taitoja ja soveltaa teoriaa käytäntöön. Opiskelijat työskentelevät ryhmissä ja hyödyntävät tietojaan ja taitojaan toteuttaakseen käytännön projekteja, jotka ovat hyödyllisiä työelämässä. Laskentatoimi on hyvin käytännönläheinen ala. Laskemista, kirjanpitoa ja kirjaamista oppii parhaiten tekemällä. 

Toinen hyöty projektityöskentelyssä on, että opiskelijat oppivat yhdessä ja jakavat tietoa. Tässäkin projektissa tiimiin mahtuu sekä aloittelijoita että jo vähän kokeneempia opiskelijoita laskentatoimen saralta. Ryhmätyöskentelyssä opiskelijat jakavat tietoaan ja taitojaan, ja oppivat toisiltaan uusia asioita. Ohjaajan ohella myös kokeneemmat opiskelijat pystyvät auttamaan ensikertalaisia. Tämä mahdollistaa opiskelijoille tietämyksen laajentamisen ja tuo ymmärrystä laskentatoimen työtehtävistä. Lisäksi projektityöskentelyssä opiskelijat voivat kehittää monia tärkeitä taitoja, kuten ongelmanratkaisutaitoja, viestintätaitoja ja projektinhallintataitoja. Nämä ovat tärkeitä työelämän taitoja myös laskentatoimen alalla. 

Lopuksi, projektityöskentely on usein hauskempaa ja motivoivampaa kuin perinteinen luento-opetus. Projektioppimisen malli huomioi myös työhyvinvoinnin. Projektipäiviin pyritään sisällyttämään hyvinvointihetkiä, jotka tuovat piristystä lähipäiviin. Hyvinvointihetkinä kevään 2023 laskentatoimitiimi on tehnyt erilaisia harjoituksia. Tiimissä on nimitetty kaksi hyvinvointivastaavaa ja molempien tehtävään kuului toteuttaa hyvinvointihetkiä, mikä on tehnyt harjoituksista hyvin erilaisia. Fyysisiä harjoituksia ovat olleet muun muassa hartiajumppa, kokovartalojumppa ja yhteinen lenkki. Yhteisöllisinä hetkinä on hyvin toiminut yhteiset kahvi ja juttelutuokiot, jossa hyvinvointivastaava on ohjannut keskustelua ennakkoon mietityillä kysymyksillä. Tiimi on päässyt myös tekemään psyykkistä harjoitusta, joka oli jatkojalostettu versio kuuluisan psykologin K.G. Jungin assosiaatiotestistä.  

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi