Projektina matkailun nykytilan selvittäminen Hyvinkään kaupungille

Aloittaessamme koulun tammikuussa, aloitimme myös projektityöskentelyn. Projektimme tarkoituksena on ollut selvittää Hyvinkään matkailun nykytilaa. Toimeksiantajamme on Hyvinkään kaupunki. Selvityksemme eli tekemämme kyselyn avulla Hyvinkään kaupunki saa varmasti tärkeää tietoa, ja loppuraportoinnin avulla he pystyvät kartoittamaan tulevaisuuden tarpeita Hyvinkään matkailuun liittyen. Hyvinkään kaupunki pyrkii tukemaan ja kehittämään Hyvinkään matkailua sekä sen elinvoimaisuutta. 

Projektissamme meitä on seitsemän ja jokaisella on omat vastuualueensa. Meitä on projektipäällikkö, varaprojektipäällikkö, kaksi sihteeriä, kaksi viestintävastaava sekä yksi työhyvinvointivastaava. Itse toimin projektissamme yhtenä viestintävastaavana. 

Projektityöskentely on koostunut monista eri vaiheista. Projektin alussa olevan briiffitapaamisen jälkeen, aloitimme projektin suunnittelun. Olemme tehneet tiedotteen, saatekirjeen sekä muistutusviestin kyselyä varten. Teimme nämä hyvin ja tarkasti, yhdessä projektitiimin kanssa. Ennen virallista julkaisemista ja lähettämistä olemme hyväksyttäneet nämä toimeksiantajallamme, jotta olemme kaikki varmasti olleet tyytyväisiä tuotoksiin.

Meillä on ollut alusta alkaen palavereja toimeksiantajamme kanssa. Palavereissa he ovat kertoneet taustaa sekä omia näkemyksiään siitä, millaisen lopputuloksen haluaisivat projektiltamme. Tavattaessa olemme keskustelleet Hyvinkään matkailun nykytilasta ja olemme pyrkineet kartoittamaan sitä, millaisen kyselyn he haluaisivat meidän tekevän. He kertoivat haluavansa kyselyn olevan kattava sekä päätimme samalla myös, että teemme vastauksista ristiintaulukoinnin. 

Ensimmäinen palaveri toimeksiantajamme kanssa oli Laurean Hyvinkään kampuksella. Seuraava palaveri meillä taas oli itse Hyvinkään kaupungintalolla. Oli mukavaa käydä yhdessä projektitiimin kanssa Hyvinkään kaupungintalolla ja nähdä millainen paikka se on. Ainakin itse pidin kaupungintalon tiloista paljon. On mielestäni ihanaa, että kaupungintalo sijaitsee entisen Hyvinkään Villatehtaan tiloissa. 

Projektimme edetessä teimme kyselyn valmiiksi, jonka avulla kartoitamme matkailun nykytilaa ja sen pohjalta teemme ristiintaulukoinnin. Kyselyn teimme Webropol-alustalle ja panostimme myös sen visuaaliseen ilmeeseen, jotta se on Hyvinkään kaupungin imagoon sopiva. Kyselyssä on erilaisia kysymyksiä Hyvinkään kaupungin matkailualan toimijoille. Saamme tärkeää tietoa kyselyn avulla Hyvinkään matkailualan toimijoista sekä heidän ajatuksistaan ja näkemyksistään.

Ainakin minun osaltani ensimmäinen projektityöskentely on ollut hauskaa sekä hyvin opettavaista. Olen pitänyt siitä, että tehdään ryhmässä töitä. Projektin eteneminen on sujunut hyvin ja olemme pysyneet aikataulussa. Toki haasteitakin on ollut, mutta niistä on selvitty ja ne ovat tuoneet vain pientä lisämaustetta työskentelyyn. Nyt kevät on vihdoin tullut ja myös projekti alkaa olemaan loppusuoralla. Hyvää kevättä kaikille!

Teksti: Charlotte Nordman

Kuva: Hyvinkään kaupunki

Kuvaaja: Janne Laaksonen

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi