YLY-hanke päättyy: Kuinka toteutimme tutor- ja TET-mallin kehittämistä Riihimäen lukiolle?

Lukukausi alkaa olemaan loppusuoralla ja olemme kevään aikana suorittaneet YLY-hanke: Työelämän tutor-mallin kehittäminen ja lukion TET-yhteistyön edistäminen -projektia. Projektissa toimeksiantajina toimivat YES Ry sekä Riihimäen lukio. Projektitiimi koostuu seitsemästä opiskelijasta ja ohjaajana toimii Piia Haavisto.

Projekti alkoi tammikuun puolessa välissä, jonka jälkeen pääsimmekin suoraan työn touhuun. Ensimmäisenä teimme TET-kartoituksen 13 eri lukiosta sekä niiden TET-malleista. Kartoituksen avulla huomasimme, että lähes jokaisella lukiolla oli oma tapansa suorittaa TET-harjoittelut ja tutustumiset korkeakouluihin sekä työpaikkoihin. Tämän pohjalta lähdimme kokoamaan alkukartoituskyselyä Riihimäen lukiolaisille. Kyselyyn sisällytettiin kysymyksiä TET-harjoittelusta, EtäTetistä sekä kiinnostuksesta harjoittelua kohtaan. Kyselyyn osallistumisesta oli mahdollisuus voittaa elokuvalippuja, joita pääsimmekin jakamaan viidelle onnekkaalle voittajalle.

Kyselyn avulla lähdimme suunnittelemaan projektimme päätuotosta eli palvelumuotoilutyöpajaa, jonka tarkoituksena oli kasvattaa mielenkiintoa TET-harjoittelua kohtaan hauskuuden kautta. Muodostimme työpajasta noin 75 minuutin kokonaisuuden, jossa oli kerralla yhteensä 15 opiskelijaa, jotka jaettiin kolmelle eri rastille. Palvelumuotoilutyöpajassa kävi kolme 15 opiskelijan ryhmää päivän aikana. Työpajasta voi lukea tarkemmin blogipostauksesta Palvelumuotoilutyöpaja Riihimäen lukiolaisille. Loppukartoituskyselyä lähdettiin rakentamaan palautteiden pohjalta, joita saimme palautelaatikkoon työpajassa. Loppukartoituksen avulla selvitettiin työpajaan osallistuneiden opiskelijoiden suhtautumista TET-harjoitteluun ja yli puolet osallistujista pitivät TET-harjoittelua kiinnostavana. Myös tästä kyselystä oli mahdollisuus voittaa elokuvalippuja.

Hyödynsimme palvelumuotoilutyöpajasta kartoittamaamme tietoa PowerPoint-esitykseen, joka esitettiin YLY-hankkeen lopputapahtumassa 18.4. Tämän jälkeen projektitiimi aloitti loppuraportin työstämisen sekä palvelumuotoilutyöpajan järjestämiseen tarvittavien materiaalien kasaamisen käytettäväksi tulevaisuudessa uusien työpajojen järjestämiseen. Edessä on vielä projektiseminaari sekä tulosten esittely toimeksiantajille, jonka jälkeen kevään opinnot ovat ohi.

Näin projektin lopussa voimme projektitiimimme kanssa todeta, että meillä oli aivan mahtavia ihmisiä toteuttamassa tätä projektia yhdessä. Jokainen projektipäivä on ollut nauruntäyteinen ja kaikilla on ollut mukavaa. Projektin onnistumisen taustalla on ollut erityisesti projektitiimin yhteiset tavoitteet ja tarkka aikataulutus sekä siinä pysyminen. Haluammekin siis kiittää kaikkia osallisia ja toivottaa hyvää alkavaa kesää. Toivomme tulevien projektien olevan yhtä antoisia kuin tämä projekti on meille tänä keväänä ollut.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi