Moniammatillisuus lastensuojelutyössä

Viime vuosina monimuotoisuutta, ammattitiedon jakamista ja eri tahojen yhteistyötä on korostettu eri aloilla, myös sosiaali- ja terveydenhuollon puolella. Moniammatillisuus lastensuojelun piirissä on laissa määriteltyä ja sen tarkoitus on antaa sosiaalityöntekijöille mahdollisuus saada kaikki tarvittava tieto käyttöönsä, oman alansa ammattilaisilta, ja turvata tuki myös vaativissa asiakastilanteissa. Tähän konsultoivaan, ei päätösvaltaiseen, asiantuntijaryhmään voidaan koota muun muassa psykiatrian-, oikeuden-, lastensuojelun-, päihdehuollon- ja päivähoidon edustajia. Erityisesti lastensuojelutyössä tämä on tärkeää, kun pohditaan laaja-alaisia kysymyksiä kuten huostaanottoja, seksuaalista hyväksikäyttöä tai vaikkapa edunvalvontaa. Niissä tarvittavissa eettisissä kysymyksissä on oikeutettua saada käyttöönsä tuki- ja avunanto verkosto, jonka avulla voidaan yhdessä pohtia asiakastilannetta kaikista näkökulmista.

Lue lisää Moniammatillisuus lastensuojelutyössä