Mitataan pituus ja paino!

Mitä muuta neuvolassa tehdään kuin vaan mitataan ja punnitaan? Onko neuvola vain välttämätön paha, minne pitää mennä keskellä työkiireitä? Ei meillä ole mitään ongelmia. Mitä se niille kuuluu, mitä meillä tapahtuu.

Neuvola ja ikätarkastukset lapsen ollessa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatusikäiset lapset tapaavat neuvolassa terveydenhoitajan ollessaan 12kk, 1,5-v, 2-v, 3-v, 4-v, 5-v, ja 6- vuotiaina. 4-vuotis tarkastuksen yhteydessä lapselle tehdään varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä Hyve4 –mallin mukainen tarkastus. Lääkärin lapsi tapaa myös 1,5 -vuotis ja 4 -vuotis- tarkastuksen yhteydessä. Nämä kaikki määräaikaiset terveystarkastukset perustuvat myös lainsäädäntöön, valtioneuvoston asetus 338/2011 ja terveydenhuoltolaki 1326/2010 ja neuvolapalveluiden järjestämisvelvollisuus on kunnilla. (THL). Näiden lisäksi vanhemmat voivat varata neuvolaan ylimääräisen ajan, jos heillä herää huolta lapsen kasvusta ja kehityksestä. Myös neuvolasta voidaan pyytää näiden käyntien välillä käymään, esimerkiksi jos lapsi on ollut tarkastusajankohtana väsynyt eikä ole jaksanut keskittyä tehtäviin. Silloin on parempi kokeilla toisella kertaa uudelleen, kun lapsi on virkeämpi.

Lue lisää Mitataan pituus ja paino!