varhaiskasvatus

Kaikki mukaan!

–opas maahanmuuttajataustaisten lasten vertaissuhteiden tukemiseen varhaiskasvatuksessa Kirjoittajat: Ilona Lähteenmäki, Veera Luukkonen, Hanna-Leena Inkeroinen ja Anne Lönnqvist Päiväkodeissa on nykyään paljon lapsia moninaisista taustoista ja kulttuureista. Päiväkodin arki on täynnä kohtaamisia ja lasten välistä vuorovaikutusta, johon kaikilla lapsilla on oikeus. Päiväkodin henkilöstöllä onkin iso rooli maahanmuuttajataustaisten lasten kotoutumisessa ja sopeutumisessa suomalaiseen päiväkotimaailmaan. Niinpä päätimme luoda oppaan […]

Kaikki mukaan! Read More »

Kulttuuri, yhteisöllisyys ja me -henki

Magdalena Noncheva, Elina Kuorikoski, Jaana Tiainen ja Sari Hirvelä Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa. Kulttuurinen moninaisuus nähdään voimavarana. Yhteisössä tunnistetaan, että oikeus omaan kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja katsomukseen on perusoikeus. Varhaiskasvatuksessa arvostetaan ja hyödynnetään moninaista kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä yhteisön ja ympäristön kulttuurista, kielellistä ja katsomuksellista monimuotoisuutta. Tämä edellyttää henkilöstöltä tietoa kulttuureista

Kulttuuri, yhteisöllisyys ja me -henki Read More »

Tervetuloa varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen asiakaskunta on vuosi vuodelta yhä monikulttuurisempaa ja moninaisempaa. Hyvän vuorovaikutuksen ja sujuvan yhteistyön taustalla on luottamuksellinen ja avoin suhde huoltajien ja henkilöstön välillä. Monikulttuuristen lasten osallisuus varhaiskasvatuksessa lisääntyy sitä enemmän, mitä parempi yhteistyö huoltajien ja henkilöstön välillä on. Hyvä yhteistyö ja luottamus alkaa muodostua heti ensimmäisistä tapaamisista, joten uuden perheen kohtaaminen ja heihin tutustuminen

Tervetuloa varhaiskasvatukseen Read More »

Kuvitetut kortit varhaiskasvatukseen arjen tilanteiden tueksi

Tänä päivänä eri kielet ja kulttuurit kuuluvat maahanmuuton myötä entistäkin vahvempana osana varhaiskasvatuksen arkeen eri puolilla Suomea. Idea kuvitetuista keskustelukorteista varhaiskasvatuksen aloitukseen ja avuksi arjen tilanteisiin syntyi vastaamaan työssämme noussutta tarvetta. Tänä päivänä eri kielet ja kulttuurit kuuluvat maahanmuuton myötä entistäkin vahvempana osana varhaiskasvatuksen arkeen eri puolilla suomea. Aina varhaiskasvatuksen henkilöstöllä ja asiakasperheellä ei ole yhteistä

Kuvitetut kortit varhaiskasvatukseen arjen tilanteiden tueksi Read More »

Päiväkoti alkaa… mutta yhteinen kieli puuttuu!?

”Kuvin tuettu opas varhaiskasvatuksen aloitukseen” on työväline, jonka avulla lapsen varhaiskasvatuksen aloituksesta ja siihen liittyvistä asioista voidaan keskustella niiden perheiden kanssa, joiden kanssa ei ole vielä yhteistä kieltä, tai sitä on vasta vähän. Toive tämän kaltaiselle apuvälineelle on tullut päiväkodeista, joissa sellaiselle on koettu olevan tarvetta. Ihan konkreettisesti opas on nippu kuvitettuja lomakkeita, joiden avulla

Päiväkoti alkaa… mutta yhteinen kieli puuttuu!? Read More »

Tervetuloa Kulttuurien Kohtaamiskahvilaan

Tässä tekstissä pääset tutustumaan työhömme, jossa esittelemme kulttuurien kohtaamiskahvilat. Ne ovat matalan kynnyksen tapahtumia, joiden avulla pyrimme tukemaan varhaiskasvatukseen osallistuvien perheiden osallisuutta. Lisäksi tavoitteenamme oli tehdä varhaiskasvatuksen henkilöstölle työkalu, jota hyödyntäen he voisivat tuoda kulttuurit päiväkodin arjessa näkyväksi. Ryhmässämme työskenteli kaksi hankerahoitteista lapsi- ja perheohjaajaa Vantaalta, jotka olivat kohdanneet työssään toivetta erilaisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen, joissa

Tervetuloa Kulttuurien Kohtaamiskahvilaan Read More »

TULLAAN TUTUKSI

Maarit Aaltonen, Nadeen Al-Hakeem, Anneli Kuus, Päivi Mykrä & Celia Pinto Moninaisuus ja monikulttuurisuus varhaiskasvatuksen perhetyössä opintokokonaisuudessa pääsimme tutustumaan monipuolisesti erilaisiin monikulttuurisuuden ilmiöihin, niiden tuomiin iloihin, haasteisiin ja työmenetelmiin varhaiskasvatuksen perhetyössä. Kehittämistehtävässä meidän tuli toteuttaa työelämässä projekti tai muu tuotos, joka tukisi opintojamme. Ryhmämme jäsenet ovat työelämässä kotipalvelun perhetyössä, iltapäivätoiminnassa, esikoulussa ja varhaiskasvatuksessa.  Kehittämistehtävän idea

TULLAAN TUTUKSI Read More »

Perheen sisäinen kaaos ja lapsen mieliterveys.

Tässä blogi postauksessa pohdin perheen sisäistä kaaosta viitaten ensimmäiseen kirjoituksiani, joten suosittelen tutustua siihen ensimmäiseen postaukseen, missä pohdin lapsiperheen mielenterveys haasteita korona-aikana, voit lukee sen tästä. Kyseessä on perhe, jolla on lapsi. Ensimmäisessä postauksessa mainitsemani UNICEFin raportin mukaan, kannattaa paneutua vanhemmuuden tukemista, tarkemmat tiedot löytyy tästä. Me kaikki tiedämme lapsuuden traumat voi tulla esille aikuisikäisenä,

Perheen sisäinen kaaos ja lapsen mieliterveys. Read More »

Resurssien vaikutukset työntekoon

Varhaiskasvatuslain (540/2018) luku 6 koskee henkilöstöä ja sen kelpoisuusvaatimuksia, määritellen myös henkilöstön riittävyyden. Saman lain luku 7 koskee henkilöstön mitoitusta, rakennetta ja täydennyskoulutusta. Laki siis määrittää, että henkilöstön tulisi olla koulutettua ja heitä pitäisi olla riittävästi takaamassa kaikille lapsille edellytykset hyvään kasvuun ja kehitykseen heidän omien tarpeidensa mukaisesti. Mutta onko todellisuudessa näin, mahdollistavatko nykyiset resurssit

Resurssien vaikutukset työntekoon Read More »