2024

Win-Win: Positiivisia kokemuksia monimuotoisuudesta ja työllistymisestä, osa 2

Ensimmäisessä blogissa Win-Win: Maahanmuuttajien työllistyminen varhaiskasvatukseen hyödyttää sekä yksilöitä, että yhteiskuntaa käsiteltiin syrjäytymisvaarassa olevan maahanmuuttajan palkkaamista varhaiskasvatusyksikön johtajan näkökulmasta. Blogin toisessa osassa aihetta käsitellään niin työyhteisön kuin maahanmuuttajan itsensäkin näkökulmasta. Työyhteisön ajatuksia maahanmuuttajien työllistymisestä Maahanmuuttajien työllistyminen on saanut työyhteisön näkemään monia positiivisia vaikutuksia työyhteisöön. Haastattelussa he kertovat huomanneensa, kuinka maahanmuuttajat tuovat arvokasta apua arkeen ja […]

Win-Win: Positiivisia kokemuksia monimuotoisuudesta ja työllistymisestä, osa 2 Read More »

Esri Finland Oy – Markkinointi ja kiertotalousprojekti

Kiertotaloutta edistävä ratkaisu Esrin paikkatietopalvelun markkinointiin Toimeksiantonamme kevään markkinointiprojektissa oli selvittää kestävän kehityksen tavoitteet, standardit ja seurannassa käytettävät indikaattorit rakennusalan esimerkkiyrityksessä ja markkinoida heille menetelmä, jolla yritys voi edistää kiertotalouttaan ArcGis-paikkatiedon avulla. Projektimme tavoitteena oli markkinoida Esrin paikkatietopalvelut auttamaan asiakasyrityksiä saavuttamaan kiertotalouden tavoitteensa. Käytössämme oli Esrin ArcGis Online, Dashboard ja ArcGis Story Maps, jotka ovat toiminnallisia

Esri Finland Oy – Markkinointi ja kiertotalousprojekti Read More »

Win-Win: Maahanmuuttajien työllistyminen varhaiskasvatukseen hyödyttää sekä yksilöitä että yhteiskuntaa

Positiivisia kokemuksia monimuotoisuudesta ja työllistymisestä, osa 1 Syrjäytymisvaarassa olevien maahanmuuttajien mahdollisuudet päästä kiinni työelämään ovat usein varsin pienet ja työllistymiseen liittyy usein monia haasteita. Työnantajilla ei aina ole tarvittavaa tietoa siitä, mitä maahanmuuttajien työllistämiseen vaaditaan.  Työyhteisöissä maahanmuuttajan työllistäminen vaatii lisäksi erityistä ohjausta, sillä monesti työhön perehdyttäminen saattaa olla haastavaa esimerkiksi kommunikaatiohaasteiden vuoksi.  Varhaiskasvatuksessa sekä sosiaali-

Win-Win: Maahanmuuttajien työllistyminen varhaiskasvatukseen hyödyttää sekä yksilöitä että yhteiskuntaa Read More »

Oppimistapojen ja -taitojen hyödyntäminen opiskelijan arjessa

Artikkelin keskiössä on projektimme, joka keskittyi oppimistaitoihin ja niiden soveltamiseen. Alusta lähtien suunnitteluvaiheesta aina toteutukseen asti pyrimme ymmärtämään erilaisia oppimistapoja ja niiden merkitystä oppimisprosessissa. Tutkimme kohderyhmämme eli ammattikorkeakoulu opiskelijoiden kiinnostuksen kohteita ja sovelsimme saamaamme tietoa projektimme etenemiseen. Artikkelissa tarkastelemme erilaisia oppimistapoja, niiden vaikutusta oppimisprosessiin ja aivolohkojen roolia oppimisessa. Projektin keskiössä toimi kissatehtävä, jonka avulla harjoittelimme

Oppimistapojen ja -taitojen hyödyntäminen opiskelijan arjessa Read More »

Mitä sairaanhoitajan olisi hyvä tietää farmakogenetiikasta?

Tekstin on kirjoittanut Laurean opiskelija Susanna Leskelä Farmakogenetiikka tutkii yksilön geenien merkitystä lääkkeiden aineenvaihdunnalle ja toiminnalle. Suurin osa tunnetuista geenimutaatioista liittyy farmakokinetiikkaan, esimerkiksi kodeiiniin aineenvaihduntaan vaikuttava erittäin nopea CYP2D6 metaboloijatyyppi sekä CYP2C19 variantit klopidogreelihoidossa. Näissä geeneissä on runsaasti eroja yksilöiden välillä ja niissä esiintyy myös keskimääräistä enemmän vaihtelua. Sen sijaan lääkkeiden toimintaan (farmakodynamiikkaan) liittyviä geenimuutoksia

Mitä sairaanhoitajan olisi hyvä tietää farmakogenetiikasta? Read More »

KENEN VASTUULLA ON AUTTAA IKÄIHMISTÄ DIGIOHJAUKSESSA?

Miten tulevaisuudessa voidaan paremmin vastata laadukkaiden sähköisten palveluiden saatavuuteen sekä huolehtimaan siitä, että sähköisissä palveluissa huomioitaisi paremmin ikäihmiset, jotta palvelut olisivat paremmin heidän ulottuvilla.  Toteutuuko yhdenmukainen mahdollisuus käyttää digipalveluita ikäihmisten osalta? Aiheuttaako digitalisaation kehittyminen ja puutteet ohjauksessa ikäihmisille syrjäytymistä yhteiskunnasta?  Ikäihmisille tavallisin digiohjauksen tuki tulee läheisiltä. Digiasioinnissa avustamisesta ja digilaitteiden käytöstä on tullut lähivuosina yksi

KENEN VASTUULLA ON AUTTAA IKÄIHMISTÄ DIGIOHJAUKSESSA? Read More »

IKÄIHMISET DIGIPALVELUISSA 

Asioiden hoitaminen digipalveluiden kautta on nykyaikaa. Sotepalveluista kampaamovarauksiin, liikuntaryhmiin ilmoittautumisesta matkalippujen ostoon. Eri alojen digitalisoituminen koskee kaikkia asukkaita, mutta haasteena on etenkin ikääntyvien ihmisten kohdalla laitteiden hallintaan ja digipalveluiden käyttämiseen liittyvät pulmat.   Aiheesta on tehty useita tutkimuksia ja julkaistu artikkeleja. Me tutustuimme aiheeseen Hyvinvointipalveluiden innovatiivisen kehittämisen kurssin yhteydessä.   Digi- ja väestötietovirasto, THL sekä Vanhus- ja

IKÄIHMISET DIGIPALVELUISSA  Read More »

Kokemuksia projektiviestinnästä

Projektin läpivienti voi olla haasteellista, jos toimeksiantaja ei vastaa kysymyksiin tai ehdotuksiin. Tässä blogissa jaan vinkkejä ja kokemuksia siitä, miten selviytyä tällaisesta tilanteesta ja kuinka onnistua projektissa siitä huolimatta hyvin. Viestinnän vaikeusEnsinnäkin, selvitä mitkä tehtävät voit suorittaa itsenäisesti ja mitkä tehdään tiiminä. Keskity niihin, joita voit edistää omalla tiedollasi ja taidollasi. Tee samalla ennakoivia toimia,

Kokemuksia projektiviestinnästä Read More »

Valmiina punkkaamaan? 5 asiaa mitkä haluat tietää aloittaessasi uudessa työpaikassa 

Lähenemme päivä päivältä kesän rientoja, joten on aika kertoa meidän mahtavasta Punkmuseo-projektista keväällä 2024. Tällä hetkellä projekti lähenee loppuaan, joten on aika esitellä, minkä ääressä projektitiimi on kuumeisesti työskennellyt. 

Valmiina punkkaamaan? 5 asiaa mitkä haluat tietää aloittaessasi uudessa työpaikassa  Read More »

Some on osa nuorten arkipäivää

Sosiaalinen media on nuorten elämässä merkittävässä roolissa ja se vie entistä enemmän nuorten ajasta. Pitääkö nuorten olla tavoitettavissa 24/7? Mitä nuoret itse ajattelevat somen käytöstään?  Vuonna 2021 tehtiin Unelmien some-selvitys, jonka tulosten mukaan some on nuorille paikka edistää itselleen tärkeitä asioita. Suurimpana uhkana nähtiin se, ettei kiusaamista ja vihapuhetta saada kuriin. Selvityksen mukaan nuoret uskoivat,

Some on osa nuorten arkipäivää Read More »