Kaikki maahanmuutosta

Maahanmuuton vaikutukset Suomeen

Maahanmuutto vaikuttaa Suomessa moneen eri asiaan esimerkiksi talouteen, väestöön sekä työllistymiseen. (Euro & talous 2015.) Maahanmuutto vaikuttaa sekä väestön rakenteeseen että kokoon. Suurin osa Suomeen tulevista maahanmuuttajista ovat nuoria aikuisia, eli työikäisiä. Tämän myötä maahanmuutto vaikuttaa Suomen väestön keski-ikään madaltaen sitä, sekä lisäämällä työikäisten määrää Suomen väestössä. (Euro & talous 2015.) Tällä hetkellä Suomeen kohdistuu […]

Maahanmuuton vaikutukset Suomeen Read More »

Kotoutuminen ja sosiaalipalvelut 

Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan sopeutumista uuteen kotimaahansa. Kotoutuminen on pitkä prosessi, joka voi yksilöstä riippuen kestää vuosia. Siihen voi liittyä raskaitakin haasteita. Maahanmuuttajalla voi olla erilaisia tunteita kiitollisuudesta ja tyyneydestä koti-ikävään ja pelkoon. Muuton seurauksena ihminen voi kokea yksinäisyyttä. Sopeutuminen voi olla vaikeaa myös, jos entisen kotimaan tapahtumat ja sinne mahdollisesti jäänyt perhe ovat jatkuvasti mielessä. Lisäksi uudessa

Kotoutuminen ja sosiaalipalvelut  Read More »

Maahanmuutosta yleisesti

Perehtyessämme maahanmuuttoon pitää tietenkin aloittaa peruskäsitteistä. Mitä käsite maahanmuuttaja tarkoittaa? Mitä yleiskäsitteitä jokaisen tulisi tietää? Ennen kuin menen aiheessa sen pidemmälle, on hyvä vielä tuoda esille, että puhun maahanmuutto-aiheesta nyt Suomen maahanmuuton näkökulmasta. Muissa maissa käsitteet ja tilastot voivat olla hyvinkin erilaisia. Käsite maahanmuuttaja on yleiskäsite henkilölle, joka syystä tai toisesta muuttaa maasta toiseen. Käsite

Maahanmuutosta yleisesti Read More »

Kaikki maahanmuutosta-blogi: Esittely

Moi ja tervetuloa blogiimme! Olemme neljä toisen vuoden sosionomiopiskelijaa Tikkurilan Laureasta. Blogimme perehtyy maahanmuutoon ja siihen liittyviin teemoihin. Perehdymme maahanmuuttoon eri näkökulmista ja lähtökohdista. Maahanmuutto on aina ollut ja tulee aina olemaan ainakin jollain tasolla ajankohtainen aihe, sillä maailmantilanteet muuttuvat jatkuvasti. Pyrimme tuomaan esille mielenkiintoisia artikkeleita ja aiheita, jotka herättävät keskustelua. Toivottavasti meitä seuraamalla jokainen

Kaikki maahanmuutosta-blogi: Esittely Read More »