Kaikki maahanmuutosta

Muutama sana loppuun

Heippa vain siellä ruudun toisella puolella! 🙂 Olemme nyt siinä pisteessä, että blogimme on tullut valitettavasti päätökseen. Ei voi muuta sanoa kuin, että olipahan matka! Blogin toteuttaminen on ollut meille kaikille mieluisaa ja kaiken kaikkiaan positiivinen yllätys. On ollut ihanaa kirjoittaa sekä lisätä tietoisuutta tärkeästä aiheesta yhteiskunnassamme ja siksi toivomme, että aiheet ja postauksien sisällöt […]

Muutama sana loppuun Read More »

Laiton maahantulo ja -muutto

Pääasiassa Suomeen muutetaan täysin lain puitteissa työn, perheen ja opiskelujen perässä. Vaikka laiton maahantulo ja maassa oleskelu on  Suomessa vähäistä, tapahtuu sitä kuitenkin jonkin verran. Laiton maahanmuutto on sitä, kun maahantulokeinoja käytetään väärin. Tällaista ovat esimerkiksi viranomaisille valehtelu ja väärien tietojen antaminen, asiakirjaväärennökset sekä viisumin tai oleskeluluvan hakeminen keksityillä perusteilla.  No mitä laiton maahantulo sitten

Laiton maahantulo ja -muutto Read More »

Maahanmuutto elämänmuutoksena

Maahanmuuttoon liittyy aina suuri määrä erilaisia tunteita sekä reaktioita, joita henkilö ei välttämättä pysty ennakoimaan. Ennakointi voi olla haastavaa, sillä jokainen yksilö kokee ja näkee maailman omalla tavallaan omiin elämän kokemuksiin verraten. Voimakkaat tunteet usein seuraavat maahanmuuttajaa läpi elämän ja tietyt tilanteet voivat olla laukaisevia tekijöitä aikaisemmille reaktioille. Maahanmuuton prosessi on aina kriisi, ja siihen

Maahanmuutto elämänmuutoksena Read More »

Suomen maahanmuuton historiasta ja nykyhetkestä

Suomalaiset ovat olleet historiassa ahkeria maastamuuttajia. On arvioitu, että 1900-luvun aikana Suomesta muutti pois noin miljoona ihmistä. Suurimpia muuttoaaltoja ovat olleet 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun siirtolaisuus Pohjois-Amerikkaan sekä 1960- ja 1970-lukujen muutto Ruotsiin. Siirtolaisuuden luonne muuttui 1990-luvulla. Vuosikymmenen alussa maahanmuutto nousi selvästi muista kuin Ruotsista palaamiseen liittyvistä syistä. Suurin osa Suomeen muuttajista oli inkeriläisiä

Suomen maahanmuuton historiasta ja nykyhetkestä Read More »

Maahanmuuttajat ja järjestötoiminta

Suomessa järjestötoiminta on isona osana kansalaisosallisuutta – ja toimintaa. Halusin selvittää, minkälaista järjestötoimintaa maahanmuuttajataustaisille järjestetään ja miten toimintaan pääsee osallistumaan.  Minkälainen järjestötoiminta on suosituinta?  Yleisimpiä järjestöjen tarjoamia palveluita ovat lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävä työ, omakielinen neuvonta sekä kulttuuritoiminta. Järjestötoiminnan parissa maahanmuuttajat voivat päästä asioimaan omalla äidinkielellään esimerkiksi terveys- ja hyvinvointiasioihin liittyen. Järjestöjen erityisosaamiseen

Maahanmuuttajat ja järjestötoiminta Read More »

Maahanmuuton politiikka

Suomessa maahanmuutonpolitiikka herättää paljon eriäviä mielipiteitä ja nämä mielipiteet näkyvät myös suomalaisten yhteiskunnassa. Eri politiikanpuolueilla, paikkakunnilla, sukupolvilla ja elämänkatsomuksella on osansa näiden mielipiteiden näkyvyyteen.  Pienemmillä paikkakunnilla maahanmuuton kotoutumista toteutetaan vähemmän, sillä palveluiden saatavuus ja liikkuminen on hankalampaa. Tämä vaikuttaa siihen, millaisia henkilöt ovat tottuneet ympäristön sekä ihmisten olevan kasvaessaan ja mihin eivät. Tämän takia erilaisten

Maahanmuuton politiikka Read More »

Maahanmuuttajanuorena Suomessa

Nuoret sekä maahanmuuttajat erikseen ovat yhteiskunnassa helposti haavoittuvia ryhmiä. Yhdistettynä maahanmuuttajanuoret ovat siis erityisen haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä. Ei ole helppoa olla maahanmuuttajana uudessa maassa, ja samalla kamppailla nuoruuden tuomien haasteiden kanssa. Totuus on se, että vaikka Suomi onkin nykyaikainen hyvinvointivaltio ja onnellisin maa, on täällä valitettavan paljon rasismia ja ennakkoluuloisuutta. Koulussa opettajat voivat suhtautua

Maahanmuuttajanuorena Suomessa Read More »

Työskentely maahanmuuttajien kanssa

Sosiaalialalla maahanmuuttajien kanssa työskentely saattaa olla hieman erilaista kuin muiden asiakasryhmien kanssa. Isoimpina eroina voivat olla mahdollinen kielimuuri sekä kulttuurierot. Maahanmuuttajien kanssa olisikin tärkeää ottaa huomioon ihmisten erilaiset taustat ja muut heihin vaikuttavat seikat, kuten esimerkiksi kieli, kulttuuri, uskonto, sukupuoli, asuinpaikka, tulo- tai koulutustaso ja niin edespäin. Kulttuuritaustan lisäksi jokainen meistä on kuitenkin yksilö, jolla

Työskentely maahanmuuttajien kanssa Read More »

Mistä Suomeen muutetaan eniten?

Tässä postauksessa tarkastelen eri tilastoiden avulla, mistä maista Suomeen saapuu eniten maahanmuuttajia.  Maahanmuuton tilannekatsaus julkaistaan teema kohtaisesti neljästi vuodessa, joka antaa kattavaa tietoa sen eri asioista sekä ilmiöitä. Suomen väestön kasvua kannatellut maahanmuutto on lisääntynyt tasaisesti vuosikymmenten aikana. (Tilastokeskus 2022.) Lähteet: Tilastokeskus. 2022. Ulkomaalaistaustaiset. Viitattu 4.10.2022. https://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/maahanmuuttajat-vaestossa/ulkomaalaistaustaiset.html Valtioneuvosto. 2021. Maahanmuuton tilannekatsaus. Suomen väestö monimuotoistuu – vaihtelua

Mistä Suomeen muutetaan eniten? Read More »

Maahanmuuton syyt

Maasta toiseen muuttamiselle voi olla useita eri syitä. Otin selvää, mitä kaikkia erilaisia syitä maahanmuuttoon voi olla ja erityisesti, miksi juuri Suomeen muutetaan.  Maahanmuuttoon sekä maastamuuttoon liittyy useita eri tekijöitä. On olemassa niin työntäviä kuin vetäviä tekijöitä. Työntävillä tekijöillä tarkoitetaan syitä, jonka vuoksi ihmiset lähtevät omasta kotimaastaan. Vetävät tekijät puolestaan selittävät, miksi he haluavat muuttaa

Maahanmuuton syyt Read More »