IKÄIHMISET DIGIPALVELUISSA 

Kuva Unsplash

Asioiden hoitaminen digipalveluiden kautta on nykyaikaa. Sotepalveluista kampaamovarauksiin, liikuntaryhmiin ilmoittautumisesta matkalippujen ostoon. Eri alojen digitalisoituminen koskee kaikkia asukkaita, mutta haasteena on etenkin ikääntyvien ihmisten kohdalla laitteiden hallintaan ja digipalveluiden käyttämiseen liittyvät pulmat.  

Aiheesta on tehty useita tutkimuksia ja julkaistu artikkeleja. Me tutustuimme aiheeseen Hyvinvointipalveluiden innovatiivisen kehittämisen kurssin yhteydessä.  

Digi- ja väestötietovirasto, THL sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n Ikäteknologiakeskus ovat tehneet tutkimuksia ikäihmisten digiosallisuudesta. Aiheesta löytyy erilaisia blogikirjoituksia, opinnäytetöitä sekä uutisartikkeleita. Esimerkiksi MTV:n uutiset ovat kirjoittaneet viime vuonna, kuinka tuhannet ikäihmiset ovat pulassa palvelujen siirtyessä verkkoon tai jonkin sovelluksen sisälle. Myös Akaan Seudun uutislehden mielipidekirjoituspalstalla on viime kuussa kirjoitettu siitä, että onko ikäihmiset otettu tarpeeksi huomioon digipalveluita suunnitellessa. 

”Pelottaa, saako lähipalveluita kohta ollenkaan” 
Kuva: Selvitys ikääntyneiden digiosallisuudesta 2022, Valli ry

Haastattelimme ryhmätyön yhteydessä ikäihmisiä digilaitteiden sekä digipalveluiden käyttämisen näkökulmasta. Haastatteluissa heillä nousi esiin huoli siitä, että palvelut katoavat kokonaan verkkoon, eikä enää voi asioida kasvotusten asiakaspalvelijoiden kanssa. Useampaa mietitytti ovatko he käyttäneet esim. ajanvarauspalveluita oikein. Minne voi esittää tarkentavia kysymyksiä palveluita koskien, kun jonottaminen puhelinaikoina kestää tunteja ja takaisinsoittopalveluita odotetaan toisinaan jopa useita päiviä.  Laboratoriotulosten katsomisessa kaivattiin lääkärikontaktia, jotta tuloksista kerrottaisiin ymmärrettävästi.

”Välillä tuntuu, että olinpa taitava!”

Positiivisena puolena palveluiden digitalisoitumisessa haastateltavat kokivat sen, ettei palveluihin tarvitse lähteä tai jonottaa. Etenkin silloin tämä nähtiin edukkaana, jos vointi ei ollut parhaimmillaan. Syrjäseudulla tai pienemmillä paikkakunnilla asuvat ikäihmiset kokevat myös raskaana pitkät välimatkat palveluihin, tällöin myös on kätevää, kun asioita voi hoitaa kotoa käsin.

Haastattelussamme selvisi myös laitteiden käytön opastukseen liittyviä haasteita. Ikäihmiset saavat ohjausta lähipiiriltään, entä jos sellaisia ei ole?  Opastusta käyttöön toivottiin ammattilaiselta, jolla olisi tietoturvaan liittyvä vaitiolovelvollisuus. Osa haastateltavista ei halunnut olla vaivaksi kenellekään tai sitten tuntui nololta kysyä apua.  

”Helppoa se on niille, ketkä osaa laitteita sujuvasti käyttää!”
Kuva: Selvitys ikääntyneiden digiosallisuudesta 2022, Valli ry

Ryhmämme keskusteluissa nousi huoli ikäihmisten vetäytymisestä palveluista. Jättäytyvätkö he helpommin pois esim. harrastuksista, jos uimahallin vesijumppaan ilmoittautumisen voi tehdä vain verkossa? Tavoittaako palveluiden tarjoajat ikäihmiset ajoissa, kun mainonta ja tiedotus tapahtuu sosiaalisessa mediassa ja verkossa ylipäätään. Onko ikäihmiset lopulta otettu huomioon, kun on palveluita aloitettu digitalisoimaan? Kuka vastaa siitä, että he saavat myös hoidettua asiansa verkossa? Miten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat, kun palveluita suunnitellaan ja viedään entistä enemmän verkkoon tai erilaisten sovellusten alle, jotka vaativat älylaitteen

Sosionomiopiskelijat Tia, Tanja J., Tanja K., & Laura

Osana Sosiaalialan vaikuttamistyön opintokokonaisuutta

Lähteet:

Anonyymi kirjoittaja 2024. Ikäihmiset sote-uudistuksen myllerryksessä – Onko ikääntyvän väestön tarpeita otettu riittävästi huomioon palvelua suunniteltaessa? Akaan Seutu 14.4.2024. Viitattu 11.5.2024. Ikäihmiset sote-uudistuksen myllerryksessä – Onko ikääntyvän väestön tarpeita otettu riittävästi huomioon palvelua suunniteltaessa? – Akaan Seutu

Pflueger G A. 2024. Woman in brown button up shirt holding white smartphone. Unsplash. Viitattu 11.5.2024. Woman in brown button up shirt holding white smartphone photo – Free Deutschland Image on Unsplash

Seppälä, S-R. 2023. Jopa sadattuhannet suomalaisvanhukset ajautuvat umpikujaan, koska netinkäyttö on liian vaikeaa – “Pankkeihin liittyen tulee aika karuja yhteydenottoja”. MTV Uutiset 4.9.2023. Viitattu 11.5.2024. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/jopa-sadattuhannet-suomalaisvanhukset-ajautuvat-umpikujaan-koska-netinkaytto-on-liian-vaikeaa-pankkeihin-liittyen-tulee-aika-karuja-yhteydenottoja/8759910#gs.99df0o

VALLI ry, Ikäteknologiakeskus 2022. Selvitys ikääntyneiden digiosallisuudesta. Viitattu 11.5.2024. Selvitys-ikääntyneiden-digiosallisuudesta-2022.pdf (valli.fi)

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi