Mission Zero Foodprint – Energiatehokkuus työpajan tuotokset

Hankkeen avulla on tarkoitus tuottaa yhteisesti ja avoimesti resurssiviisaita ja digitaalisia ratkaisuja hiilijalanjäljen mittaamiseen ja indikaattorien kehittämiseen, jotka tukevat ravintolatoimialalla resurssien tehokkuutta. Lue lisää hankkeesta ja sen tavoitteista täältä. Hankkeessa yhteiskehittäminen tapahtuu työpajojen kautta, joissa teemoina mm. hävikki, ravintoloiden energiatehokkuus ja toiminnan hiilijalanjälki. Kevään 2020 aikana on toteutunut kaksi hankkeen teemoista: hävikki- ja energiatehokkuustyöpajat, joista nyt esittelemme energiatehokkuustyöpajan tuotoksia.

Aikaisemmassa blogissa toimme esille hävikkityöpajan antia, tällä kertaa keskitymme energiatehokkuustyöpajaan. Laurean Journalissa on juuri julkaistu artikkeli: Ravintoloiden energiatehokkuus vaatii ymmärrystä yhteisten toimintatapojen merkityksestä kokonaisuuteen sekä suunnitelmallista seurantaa, jossa esittelemme työpajan menetelmät sekä summaamme työpajan tuloksia. Artikkelissa esitetään kuitenkin vain työpajan päälöydöksiä, jonka vuoksi täydennämme virtuaalisen työpajan tuotoksia nyt tämän kirjoituksen myötä.

Energiatehokkuustyöpaja toteutettiin virtuaalisesti valitsevan maailmantilanteen vuoksi Zoomin ja Muralin avulla. Niin kuin aikaisemminkin, teemasta järjestettiin kaksi samansisältöistä työpajaa eri ajankohtina, jotta työpajat olisivat tavoitettavissa mahdollisimman monelle. Työpajojen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä ravintoloiden energiatehokkuudesta, kehittää ideoita ja uusia toimintatapoja sekä pohtia mitä arvoa uudet energiatehokkaat toimintatavat tuottavat ravintoloille.

Energiatehokkuustyöpajan tavoitteet

Osallistujien ei kuitenkaan täytynyt lähteä ideoimaan uusia toimintatapoja tyhjästä, vaan työpajan alussa toimitilapalveluiden asiantuntija Jari T. Korhonen piti aiheesta alustuksen: katsaus ammattikeittiöiden energiatehokkuuteen. Alustuksesta tehtiin myös tallenne, jonka pääset katsomaan täältä. Työpajatyöskentely aloitettiin pienryhmissä tutustumisen jälkeen perehtymällä jokainen ryhmän omaan case-ravintolaan sekä työpajaa varten luotuun ”Ravintoloiden energiatehottomuuden perisyntilistaan”.

Ravintoloiden energiatehottomuuden perisyntilista
Esimerkki osallistujille annetusta case-ravintolasta

Kun ymmärrys ravintolan energiatehokkuudesta ja tehottomuudesta oli luotu, osallistujat pääsivät ideoimaan, kuinka ravintolaympäristön energiatehokkuutta voidaan parantaa. Ideoimisen ja ideoiden luokittelun jälkeen osallistujat loivat kullekin case-ravintolalle toimintasuunnitelman, jonka tarkoituksena oli parantaa ravintolan toimintaa. Ryhmien toimintasuunnitelmat esiteltiin työpajatyöskentelyn jälkeen kaikille ja niistä tehtiin hankkeen palvelumuotoilijoiden toimesta tiivistelmät. Pääset tutustumaan kaikkien ryhmien tuotoksiin ja niistä tehtyihin tiivistelmiin tästä.

Esimerkki tiivistelmästä, joka tuotettiin pienryhmän tekemästä toimintasuunnitelmasta sekä heidän esityksestään

Aikaisemmin esitetyssä Laurea Journalissa julkaistussa artikkelissa todetaan ”kaikki lähtee energiankulutuksen nykytilanteen kartoittamisesta ja henkilöstön sitoutumisesta”. Työpajassa nousi esiin laaja kirjo kehityskohteita, jotka esitellään ryhmäkohteisesti ylhäältä löytyvän linkin kautta ja mainitussa artikkelissa. Tässä blogissa emme palaa sen tarkemmin kokonaiskuvaan, vaan esittelemme nyt ryhmien kaikki ideat teemoitetusti.

Energiatehokkuus työpajan ideat teemoittain

Työpajaan osallistujien ideat teemoittelun jälkeen

Mission Zero Foodprint hankkeen työpajojensarja 2020 jatkuu elokuussa Ravintoloiden ja ruokapalveluiden Hiilijalanjälki – työpajoilla. Tulevissa työpajoissa jatkokehitetään keväällä aiemmissa työpajoissa syntyneitä ideoita erityisesti ravintola- ja ruokapalveluiden hiilijalanjäljen näkökulmasta. Työpajojen aihetta alustaa Co-Creation Manager Mirva Lampinen VTT:lta (Food Solutions).

Tiistaina 25. elokuuta klo 9.00 – 12.00, Kalasatama, Redi, Urban Lab

Tiistaina 1. syyskuuta klo 13.00 – 16.00, Laurea Amk, Vanha maantie 9, Leppävaara

Ilmoittautumiset työpajoihin on auki, tervetuloa mukaan oppimaan ja kehittämään ravintola-alaa kohti hiilineutraalimpaa toimintaa!

Jos olet Uudenmaan alueella ruoka-alan toimija ja olet kiinnostunut tulemaan hankkeeseen mukaan sidosryhmänä, pilottiyrityksenä tai työpajoihin osallistujana, saat lisätietoa hankkeen projektipäälliköltä anne.turunen@laurea.fi.

Teksti: Emilia Risu

Kuvat: Emilia Risu, Saara Gröhn, Salla Kuuluvainen & Riccardo Annandale on Unsplash

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi