Mitä tehdä, jos jää asunnottomaksi?

Olemme aikaisemmin blogissamme käsitelleet maahanmuuttajien, nuorten, naisten ja vankien asunnottomuutta. Tämän myötä tiedämme, että asunnottomuuteen johtavat syyt voivat olla hyvin moninaisia.  Tällöin tärkeää onkin tietää mitä tehdä, jos jää asunnottomaksi. Tämän tiedon jokaisen on hyvä omaksua esimerkiksi siltä varalta, jos oma läheinen jää asunnottomaksi.

Asunnottomaksi joutuessa on tärkeää kirjautua asunnottomaksi oman kunnan maistraatissa sekä muuttaa postiosoite Poste Restante –osoitteeksi, joka viestii asunnottomuuden olevan vakavampaan kuin postin ohjaaminen tuttavan luokse.

Asunnoton joutuu usein pohtimaan yöpymispaikkaa tulevalle yölle. Kunnan sosiaalitoimisto auttaa asunnon tai väliaikaisen majoituksen etsimisessä. Väliaikainen majoituspaikka voi olla asuntola, yömaja tai asunnottomille tarkoitettu asunto. Kunnan sosiaalityöntekijän kanssa selvitetään pystyykö asunnoton maksamaan vuokraa vai voiko asunnoton saada tukea vuokran maksua varten. Tällöin Kelasta saatavien etuuksien lisäksi, voi Kela korvata tiettyyn summaan asti vuokramenot.

Jos asunnoton kokee tarvitsevansa tukea itsenäisessä asumisessa, tulee asia ottaa puheeksi sosiaalityöntekijän kanssa. Tällöin on mahdollista saada asunnottomien tuettua asumista, jolloin asumistaidot ovat heikentyneet asunnottomuuden tai päihde- tai mielenterveysongelmien vuoksi.

Kunnan ohella kolmas sektori antaa asunnottomille ohjauspalveluita. Esimerkiksi Vva ry järjestää asumisneuvontaa asunnottomille ja asunnottomuusuhan alla oleville. Asumisneuvoja antaa kokonaisvaltaista neuvontaa ja ohjausta tilanteen selvittelyyn, asumisen järjestämiseen, asuntohakemuksen tekoon ja toimeentuloasioiden ohjaukseen.

Kaikkein tärkeintä on se, ettei asunnottomuuden ja siihen liittyvien muiden vaikeiden asioiden kanssa jää yksin. Apua saa esimerkiksi oman kunnan matalan kynnyksen päiväkeskuksista tai erilaisten järjestöjen neuvontapalveluista. Matalan kynnyksen toimipaikat auttavat kaikkia asunnottomia sekä asunnottomuusuhan alla olevia. Esimerkiksi Vva ry:n Verstas- ja vapaaehtoistoiminnan keskus tarjoaa lämpimiä aterioita, neuvontaa sekä puhelimen ja tietokoneen omien asioiden hoitamiseen. 

Asunnottomuuden osuessa omalle kohdalle voi olla vaikea aloittaa avun ja palveluiden pariin hakeutuminen. Tällöin tärkeää olisikin auttaa esimerkiksi asunnottomaksi jäänyttä läheistä puhelimeen tarttumisessa ja asuntohakemusten täyttämisessä. Lisäksi meidän tulevien sosionomien ja muiden ammattilaisten on tärkeää tietää, miten asunnottoman asioita lähtee selvittämään tai ohjaamaan eteenpäin.

-Vilma 

Lähteet: 

Vva ry. Jos jäät asunnottomaksi. Mitä tehdä, jos jää asunnottomaksi. Luettu 25.10.2019. https://vvary.fi/jos-jaat-asunnottomaksi/

Vva ry. Tarvitsen tukea. Matalan kynnyksen palvelut. Luettu 25.10.2019. https://vvary.fi/matalan-kynnyksen-palvelut/

Vva ry. Tarvitsen tukea. Matalan kynnyksen palvelut. Asumisneuvonta. Luettu 25.10.2019. https://vvary.fi/asumisneuvonta/

Vva ry. Tarvitsen tukea. Matalan kynnyksen palvelut. VEPA- verstas- ja vapaaehtoistoiminnan keskus. Luettu 25.10.2019. https://vvary.fi/vepa/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi