Maahanmuuttajaeläkeläiset

Maahanmuuttajat ovat yleisesti mediassa kuvattu aina nuorina miehinä, mikä on osaltaan totta ikäosuuden suhteen, sillä suurin osa maahanmuuttajista on kuitenkin työikäisiä. Usein kuitenkin unohdetaan, että maahanmuuttajat voivat olla myös ikäihmisiä. Vuoden 2017 tilastojen mukaan Suomessa maahanmuuttajista työikäisiä (15-65-vuotiaita) oli noin 75%, kun taas suomalaisia oli 61%. Eläkeikäisiä maahanmuuttajia oli noin 5%, kun suomalaistaustaisista eläkeikäisiä oli 23 prosenttia. Eläkeikäisiä maahanmuuttajia ei ole valtavaa määrää, mutta tulee muistaa, että 90-luvulla tulleet maahanmuuttajat alkavat hitaasti mutta varmasti lähestyä eläkeikää.

Eläkeikäisistä maahanmuuttajista ei ole kuitenkaan paljoa tutkimusta. Mikä on harmi, sillä ei tiedetä, kuinka suomeen muuttaminen vaikuttaa ikäihmisiin ja heidän mielenterveyteensä, sillä on eri asia muuttaa nuorena ja kehittyä ja kasvaa suomen kulttuurin keskellä. Ikäihmiset ovat todennäköisesti kiintyneitä kulttuureihinsa ja kotimaansa asettamiin tapoihin, mikä voi vaikeuttaa kotoutumista. Yhtenä ongelmana voi esimerkiksi olla, miten heidän kulttuureissaan määritellään vanhuus ja missä iässä se niin sanotusti alkaa.

Ikäihmisillä voi olla myös korkeampi kynnys hakeutua palveluihin. Esimerkiksi eläkeläiset voivat lääketieteessä tukeutua enemmän “perinteisiin ja uskonnollisiin” hoitomuotoihin, jolloin heillä on riski jäädä palveluiden ulkopuolelle. Ikäihmiset ovat muutenkin yleisemmin vähemmän huomioituja palveluissa ja kokeneet voimakkaampaa syrjintää. Ikäihmisillä voi kuitenkin olla myös suurempi kielimuuri mikä myös vaikeuttaa palvelujen saantia, sillä heidän tarpeitaan on vaikeampi ymmärtää. Maahanmuuttaja ikäihmisiä koskee kuitenkin samat lait, kun suomalaisia ikäihmisiä mikä tarkoittaa, että heillä on samat oikeudet samoihin palveluihin.

Olisi toivottavaa, että maahanmuuttajaeläkeläiset saisivat enemmän huomiota ja tukea. Olisi myös toivottavaa, että heidän tarpeitaan tuotaisiin enemmän esille. Näin voimme kehittää myös palveluita, jotta heillä olisi helpompaa hakeutua niihin.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Maahanmuuttajaeläkeläiset”

  1. Hei ja kiitos ajatuksia herättäneestä kirjoituksesta! Täytyy myöntää, että itselläkin jäänyt ikääntyneet maahanmuuttajat huomioimatta keskusteluissa ja ajatuksissa maahanmuutosta puhuttaessa. Mutta kuten kirjoitit, voi tosiaan kulttuuriin sopeutuminen olla vaikemapaa mitä enemmän ikää ihmisellä on. Suomessa kuitenkin tällä hetkellä puhutaan paljon vanhustenhoidosta ja ikääntymisestä, toivotaan että keskustelu lisääntyy myös maahanmuuttajataustaisia kohtaan ja heidän lähtökohtansa otetaan paremmin huomioon.

    -Henni

Kommentoi