Matkalla maahanmuuttotyöhön

Blogin päätöspostaus

Moikka kaikki lukijat! Tässä on meidän blogin viimeinen kirjoitus. On ollut mukava pitää blogia pystyssä. Olemme ryhmänä oppineet paljon maahanmuuttajista ja maahanmuuttotyöstä. Olemme kirjoittaneet erilaisia blogipostauksia ja kokoan nyt tähän mitä kaikkea olemme tehneet.

Onko mielenterveys kulttuurisidonnaista?

Muistan, kuinka lukion psykologian tunnilla pohdimme aihetta tämän kysymyksen äärellä. Kulttuurisidoinnaisuuden takia mielenterveyttä voi olla haastavaa tunnistaa ja siihen voi olla myös vaikeaa hakea apua. Syitä siihen voi olla kulttuurille ominaiset normit, jotka ohjaavat meitä siinä, kuinka on suotavaa käyttäytyä. Lisäksi eri kulttuureilla on eroja mielenterveyden käsitteissä ja sen tulkitsemisessa.

Maahanmuuttajaeläkeläiset

Maahanmuuttajat ovat yleisesti mediassa kuvattu aina nuorina miehinä, mikä on osaltaan totta ikäosuuden suhteen, sillä suurin osa maahanmuuttajista on kuitenkin työikäisiä. Usein kuitenkin unohdetaan, että maahanmuuttajat voivat olla myös ikäihmisiä. Vuoden 2017 tilastojen mukaan Suomessa maahanmuuttajista työikäisiä (15-65-vuotiaita) oli noin 75%, kun taas suomalaisia oli 61%. Eläkeikäisiä maahanmuuttajia oli noin 5%, kun suomalaistaustaisista eläkeikäisiä oli …

Maahanmuuttajaeläkeläiset Lue lisää »

Elokuva onnellisesta Mehdipourin perheestä

Luin Yle Uutisten artikkelin elokuvaohjaaja Hamy Ramezanista ja hänen kokemuksistaan, kun hän perheensä kanssa muutti pakolaisena Iranista Suomeen vuonna 1986. Artikkelissa Ramezan puhuu ihmisten hyvyydestä, perheen merkityksestä ja myös iloisista hetkistä, mikä oli mielestäni hieno näkökulma aiheeseen. Artikkelissa otetaan esille myös muutama vuosi sitten julkisuudessa herännyt keskustelu pakolaiskriisistä ja se, kuinka siitä syntyi Ramezanin idea …

Elokuva onnellisesta Mehdipourin perheestä Lue lisää »

Maahanmuuttoprosessi

Maahanmuuttoprosessi voi olla pitkä ja haastava monille maahanmuuttajille. Prosessi alkaa rajatarkastuksella ja ilmoituksella viranomaisille. Tämän jälkeen maahanmuuttajan tiedot rekisteröidään ottaen samalla talteen henkilön perustiedot, sormenjäljet, allekirjoituksen ja valokuvan. Samalla henkilölle tehdään rekisteri tarkistus. Tämän jälkeen henkilö ohjataan vastaanottokeskukseen, jossa hakija odottaa MIGRI (maahanmuuttoviraston):n turvapaikkapuhutteluun kutsua. Tämän jälkeen MIGRI tekee päätöksen siitä, jatketaanko hakemuksen käsittelyä. Lopuksi MIGRI …

Maahanmuuttoprosessi Lue lisää »

Asennemuutoksella maahanmuuttaja työelämään

Maahanmuuttajan kotoutumisen kannalta erityisen tärkeää on pääsy työelämään. Kuitenkin maahanmuuttajan on vaikeampaa työllistyä kuin kantasuomalaisen. Terveys-ja hyvinvointilaitoksen teettämän tutkimuksen mukaan vuonna 2014 työikäisistä ulkomaalaistaustaisista työllistyi 60% ja suomalaistaustaisesta 69%. Usein työllistymisen esteenä on heikko suomen kielen taito. Esteenä on usein myös se, että maahanmuuttajan koulutus ei vastaa työtehtävän edellyttävää ammattitaitoa tai tutkintoa ei tunnusteta Suomessa. …

Asennemuutoksella maahanmuuttaja työelämään Lue lisää »