Kulttuurien monimuotoisuus ja vuorovaikutus

Olen opiskelemassa sosionomiksi ja tulevassa työpaikassani tulen kohtaamaan moninaisia ihmisiä erilaisissa työryhmissä ja työyhteisöissä. Kun kohtaan ihmisiä keskustelen ja kuuntelen. Ryhmässä työskennellessä kohtaan erilaisia mielipiteitä ja kerron oman kantani asiasta. Näissä kaikissa tilanteissa käytän vuorovaikutustaitojani eli vuorovaikutustaitoni ovat läsnä kaikissa kohtaamisissani päivittäin.

Itse jouduin ensimmäisen kerran miettimään omaa tapaani toimia vuorovaikutustilanteissa, kun aloin työskennellä päiväkodissa. Siihen asti elämässäni olin voinut valita ihmiset, joiden kanssa olin ollut tekemisissä. Kun esimerkiksi kohtasin harrastusteni parissa ihmisiä eikä yhteistyömme sujunut. Oli helppo ajatella, olemme niin erilaisia ja pitää heihin etäisyyttä. Työssäni vanhempien kanssa yhteistyötä tehdessäni olin tilanteessa, etten voinutkaan vetäytyä pois itselle hankalasta vuorovaikutustilanteesta. Minun oli opittava työyhteisössä tekemään yhteistyötä ja käymään rakentavaa keskustelua, ilmaisemaan omia mielipiteitä ja pitämään yllä vuorovaikutusta työkavereiden kanssa, vaikka tapamme toimia vuorovaikutustilanteissa olisi ollut hyvin erilainen. Oli pakko pysähtyä pohtimaan, miten muuttaisin omaa tapaani toimia kohdatessani ihmisiä, joiden kanssa vuorovaikutustilanteet eivät sujuneet.

Onneksi vuorovaikutustaitoja voi oppia läpi koko elämän. Ja jokainen uusi kohtaaminen antaa meille mahdollisuuden oppia itsestämme jotakin uutta ja auttaa meitä kehittämään vuorovaikutustaitojamme. Turhan harvoin pysähdymme miettimään, että vuorovaikutustaidot ovat asioita, mitä voimme opetella. Monesti kuulee sanottavan: ” helppoa hänen on tehdä ryhmätöitä tai kertoa kantansa työpaikan palaverissa, kun hän on niin sosiaalinen luonteeltaan.” Varmasti sosiaalisen temperamentin omaavan ihmisen on luontevampaa toimia isossa ihmisjoukossa ja tutustua helpommin ihmisiin kuin ujomman ja hiljaisemman ihmisen. Mutta sosiaalisen luonteen omaava tarvitsee ehkä harjoitusta siinä, että malttaa kuunnella muita ja ujompi rohkeutta ottaa osaa vuorovaikutustilanteisiin. Ennen kuin määrittelemme toisen ihmisen käytöstä ja tapaa toimia. Olisi hyvä pysähtyä pohtimaan omaa tapaamme toimia vuorovaikutustilanteissa. Olisinko voinut suhtautua tai toimia toisin kuin aikaisemmin vastaavan kaltaisessa tilanteessa. Ja olisiko lopputulos ollut oman toiminnan muutoksen kautta erilainen kuin aikaisemmin.

Sosionomin työssä tulemme tarvitsemaan myönteisiä ja rakentavia vuorovaikutuksen taitoja kohdatessamme ihmisiä. Meidän on osattava rohkaista ja kannustaa asiakkaitamme ja työkavereitamme.Tarvitsemme työssämme myönteistä aitoa läsnäoloa, kuuntelun taitoa ja toisen ihmisen huomioimista sekä rakentavan palautteen antamisen taitoja. On tärkeää, että osaamme sanojen lisäksi lukea ihmisen kehon eleitä, ilmeitä tavoitamme sitä sanatonta viestintää mitä kukin meistä tuottaa vuorovaikutustilanteissa. Ja osaamme huomioida myös oman sanattoman viestinnän ja sen lähettämän viestin toiselle ihmiselle.

Mutta näiden taitojen lisäksi meidän on ymmärrettävä ihmisten tulkitsevan tilanteita ja toistemme käytöstä kulttuuristamme tulevan hiljaisen tiedon perusteella. Tämä tieto ohjaa meidän ajatteluamme ja toimintaamme, vaikka emme välttämättä sitä tiedosta. Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen väärinkäsitykset syntyvät usein oletuksista. Oletamme toisen ajattelevan tilanteessa meidän kanssamme samalla tavoin ja toimivan tilanteessa meidän ajattelemalla tavalla. Kun haluamme edistää omalla kohdallamme toimivaa kulttuurien välistä vuorovaikutusta kannattaa vuorovaikutustilanteisiin suhtautua ratkaisukeskeisesti, avoimesti ja uteliaalla mielellä. Omien tunteiden hallitseminen ja niiden tunnistaminen vuorovaikutustilanteissa auttaa meitä käsittelemään vuorovaikutuksessa ehkä syntyviä kielteisiä tunnetiloja. Kun ymmärämme toisen ihmisen tulkitsevan asian eri tavalla ja hänen käytöksensä kumpuavan hänen omien tukintojensa pohjalta. Ymmärrämme paremmin meidän erilaisen tapamme toimia ja ajatella tilanteessa. Kun kohtaamme uusia ihmisiä on hyvä olla tietoinen erilaisista kulttuureista ja tavoista.

Mutta älä oleta tuntevasi ihmisen tapaa toimia hänen kulttuuritaustansa kautta. Vaan tutustu ihmiseen kysele ja keskustele. Opi tuntemaan hänet ja hänen tapansa toimia. Me ihmiset olemme erilaisia mutta etukäteen emme voi tietää, millaisia.

Lähteenä käytetty esitettä Kulttuurien välinen vuorovaikutus.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi