Mielenterveyden häiriöt ja työelämä

Elämässä voi tulla vastaan odottamattomia asioita, mihin ei välttämättä pysty itse varautumaan tai ennaltaehkäisemään. Mielen terveyteen liittyy vahvasti kyky reagoida erilaisiin ongelmiin. Välillä voi tuntua siltä, että maailma odottaa sinulta jotakin mihin et välttämättä tällä hetkellä pysty. Mielenterveyden häiriöistä on kysy silloin kun mieliala, tuntee, ajatukset tai käytös haittaavat toimintakykyä, ihmissuhteita tai aiheuttaa kärsimystä. Näitä asioita jokainen varmasti kokee elämänsä eri vaiheissa, mutta silloin kun oireista tulee pitkäkestoisia tai ne rajoittavat elämää huomattavasti, on kyse mielenterveyden häiriöstä tai sairaudesta.

Työ. Se joka helposti määrittää monta asiaa elämässäsi ja vaikuttaa niin moneen asiaan kuten terveyteen sekä talouteen. Tutkimusten mukaan mielenterveyden häiriöt ovat viime vuosina lisääntyneet, varsinkin nuorilla aikuisilla ja niillä on vaikutusta työelämään. Tutkimuksen mukaan sairauspäivärahojen korvaamista poissaoloista suurin osa liittyy mielenterveyden häiriöihin. Työkyvyttömyyden taustalla saattaa esiintyä masennusta tai psykoottisia häiriöitä. On kuitenkin hyvä muistaa, että vakavistakin mielenterveydenhäiriöistä kärsivän elämä voi olla laadukasta, monipuolista ja mielekästä. Sairaus voi asettaa omat rajansa, mutta vakavistakin tai pitkäkestoisistakin sairauksista voi parantua. Mielenterveyden häiriön ei tarvitse olla este työelämään siirtymiselle tai siellä pysymiselle.

Tulevaisuudessa olisi hyvä kiinnittää huomiota siihen, että apua olisi ajoissa tarjolla. Arjen jäsentyminen ja säännöllinen elämänrytmi ovat tärkeitä asioita hyvinvoinnilla. Tyypillisin tapa jäsentää arkea on olla työssä.  Erilaiset toimenpiteet pitäisi osata kohdistaa niin, että niillä voitaisiin parantaa työkykyä ja ennaltaehkäistä työkyvyttömyyden eteneminen. Mielenterveyden häiriöiden vuoksi työkyvyttömien pääsyä työelämään pitäisi tukea esimerkiksi psykoterapialla ja työhön ohjaavalla kuntoutuksella. Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Pauliina Mattila-Holappa toteaa, että sairauden tuomat muutokset eivät yleensä ole pysyviä. Sairastumisen tuomat muutokset olisi hyvä pohtia työelämässä ja muokata työtä työkykyä vastaavaksi, näin ollen tuetaan työntekijää ja mahdollistetaan työnteon jatkuminen tai työelämään palaaminen. Kun muokkaus toteutetaan työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyönä voi niillä olla merkittävä vaikutus työkykyyn. Olisi hyvä muistaa, että jokainen lyhytkin työsuhde (vaikka muutamakin tunti päivässä) ylläpitää itsetuntoa ja kohottaa mielialaa.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi