Arjen rytmit

Moikka kaikki blogin lukijat! Viime blogipostauksen kirjoitin unen merkityksestä ihmiselle ja erityisesti nuorelle. Tänään aion kirjoittaa aiheesta, joka kattaa niin unen, kuin myös muiden elämän perustarpeiden rytmittämisen. Aiheena on siis arjen rytmit.

Jokainen ihminen tarvitsee riittävän määrän unta sekä ravintoa. Nämä kaksi asiaa, ovat elämän perusedellytyksiä. Näiden lisäksi arjessa on myös tiettyjä velvollisuuksia sekä elämänlaatuun vaikuttavia irtiottoja ja nautintoja. Velvollisuuksia voivat olla esimerkiksi nuorella koulu ja aikuisella työt, jotka tulee hoitaa. Irtiotoilla ja nautinnoilla tarkoitan lähinnä yksilön valitsemia vapaa-ajan iloja, kuten ystävien ja läheisten kanssa ajanvietto, harrastukset, liikunta jne.

Mielenterveys tukee arjessa jaksamista, kun pitää huolta arjen rytmeistä. Arjen rytmeihin kuuluu uni, ravinto, liikkuminen, ihmissuhteet, harrastukset ja luovuus. Onkin mielestäni todella tärkeää huolehtia arjen rytmeistä, sillä niillä on yllättävän suuri vaikutus mielialaan ja omaan vireystilaan.

Aihe on laaja ja jokaista ikäryhmää koskee erilaiset arjen haasteet. Nuorilla harrastukset, ystävät ja koulu vievät suuren osan ajasta ja keski-ikäisellä perheenäidillä ruuhkavuodet saattavat painaa päälle. Paneudun tässä postauksessa erityisesti nuoren arjen rytmeihin.

Nuoren arjen rytmittäminen on mielestäni tärkeä osa arjen sujuvuutta ja jaksamista. En tarkoita tällä mitään kellontarkkaa juoksemista paikasta toiseen, vaan suurin piirteistä aikataulujen ymmärtämistä. Nuorilla alkaa koulu jo aikaisin aamulla ja kotiin tulee vielä usein myös kotitehtäviä. Tämän lisäksi osalla nuorista on harrastuksia ja halu tavata ystäviä koulupäivien jälkeen.

Tässä koen aikuisen tuen olevan tärkeässä roolissa. Koen, että on hienoa, jos kotona on viikolla mahdollista ruokailla esimerkiksi samaan kellon aikaan, jolloin kaikki tietävät olevansa kotona syömässä. Myös kotiintuloajat ovat monesti nuorille hyödyllinen ajankäytön kehys. Koen, että harrastuksetkin tuovat rytmiä nuoren arkeen. Perusrutiinien ympärille on helpompaa rakentaa vapaa-aikaa omien voimavarojen mukaan.

Nykypäivänä ei sovi unohtaa myöskään älylaitteita ja kuinka ne syövät aikaa lähes kaikelta muulta elämiseltä. Puhelimelle tai tietokoneelle on helppoa uppoutua pitkäksikin aikaa, jolloin jokin arjen perustarpeista on vaarassa jäädä taka-alalle. Ystävien näkeminen kasvotusten vähentyy ja yhteyttä pidetään puhelimen välityksellä. Myös nukkumaanmenoaika saattaa helposti viivästyä. On kuitenkin hyvä muistaa, että älylaitteet ja niiden kehittyminen on myös tuonut paljon hyvää ja elämänlaatua parantavia sekä arkea helpottavia asioita.

Kannustan nuoria ja kaiken ikäisiä rytmittämään arkeaan ainakin osittain. Olen kuitenkin sitä mieltä, että myös liika arjen rytmitys ja aikatauluttaminen voi olla hyvin stressaavaa. Tällöin elämästä katoaa myös tietty inhimillisyys ja arki muuttuu suorittamiseksi. On tärkeää jättää aikaa myös pelkälle olemiselle ja sohvalla makoilulle.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Arjen rytmit”

  1. Vaikka kirjoitus koskikin nuorten arkea, puhuttelee aihe myös omaa elämää. Arki on varsinkin näin työssäkäyvänä opiskelijana vaativaa ja käytössä oleva aika on rytmitettävä erittäin tarkasti. Itse olen huomannut, että koulusta ja työstä palautuminen on ehdottoman tärkeää. Juuri tekstissä irtiottoina ja nautintoina mainitut asiat, kuten ystävien kanssa oleminen ja liikunta auttavat ainakin itseäni palautumaan raskaasta arjesta ja luomaan tasapainoa elämään. Ne auttavat myös hyvin pitämään mielenterveyden kunnossa. Kiitos hyvästä kirjoituksesta, joka tavalla tai toisella koskee meitä kaikkia!

Kommentoi