Kiusaaminen lisää halukkuutta kokeilla päihteitä

Heippa blogin lukijat ja hyvää marraskuuta kaikille! Tässä postauksessa käsittelen kiusaamista ja sitä kuinka se lisää nuorten halukkuutta kokeilla päihteitä.

Törmäsin uutisia selatessani Ylen artikkeliin jossa käsiteltiin aiheena kiusaamista ja sitä, kuinka ulkopuoliseksi jääminen kasvattaa halukkuutta nuorilla kokeilla päihteitä.

Music against drugs -järjestön kantahämäläisille yläkoululaisille tekemässä kyselyssä käy ilmi, että kiusatuksi tulleet nuoret ovat valmiimpia kokeilemaan päihteitä kun ei kiusatut. Selkeimmin ero korostui laittomista päihteistä puhuttaessa, kuten kannabiksen ja muiden huumeiden kohdalla. Kiusatuilla kiinnostus huumeiden kokeilemiseen oli jopa viisikertainen verrattuna ei-kiusattuihin.

Melkein puolet viikoittain kiusatuista olivat kiinnostuneita alkoholin kokeilusta. Ei-kiusatuista taas joka kolmas oli kiinnostunut alkoholista. Nuorista viikoittain neljä prosenttia tuli kiusatuiksi ja yksinäisyyttä koki joka kymmenes. Kyselyyn oli vastannut 690 nuorta Riihimäen, Hausjärven ja Lopen yläkoululaisista.

Valtaosa kuitenkin suhtautui kriittisesti päihteisiin. Monella nuorella menee kuitenkin hyvin Sampo-Ilmari Tuhkalehdon mukaan. Sillä heillä on harrastuksia, läheisiä ystäviä ja iloa tuottavia asioita elämässään, jotka suojaavat nuoria päihde- ja mielenterveys ongelmilta.

Aikuisten ja lasten on todella tärkeä pyrkiä puuttumaan kiusaamiseen jo varhaisessa vaiheessa kun sitä havaitaan. Omassa nuoruudessani alkoholin kokeilu oli normaalia monella jo yläkoulussa. Huumeet taas eivät kuuluneet siihen ikään, kuin tosi pienellä prosentilla ja sillä voi olla todella huonoja seuraamuksia nuorille. Monelle nuorelle harrastukset ja ystävät ovat suuri tuki tuossa iässä luoden voimavaroja hyvään elämään.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

5 ajatusta aiheesta “Kiusaaminen lisää halukkuutta kokeilla päihteitä”

  1. Tärkeä aihe, sillä varmasti kiusaaminen lisää päihteidenkäyttöä. Niiden avulla on hyvä paeta todellisuutta, joka on kiusatulla täynnä yksinäisyyttä, kipua ja vihaa. Päihteiden avulla voi tappaa nuo ahdistavat tunteet. Huumeet eivä myöskään käänny kiusaajaa vastaan, tai petä luottamusta, joten niistä voi herkästi tulla riippuvuus, ja ihmisen läheisin tuki ja turva.

    Toivottavasti kiusaamiseen puuttumista jatketaan ja yhä tarkemmin!

    Suvi

  2. Kiitos, että otit otit tärkeän asian esille. En ole aikaisemmin ajatellut kiusaamisen ja päihteiden käytön yhteyttä, kun taas kiusaamisen ja mielenterveysongelmien yhteys on hyvinkin paljon esillä julkisessa keskustelussa. Onneksi asiaan on kuitenkin puututtu myös valtakunnallisella tasolla ja valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa on otettu pääteemaksi nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Ohjelmassa mm. tuetaan mielenterveyttä, ehkäistään nuorten päihteiden käyttöä. Myös Rinteen hallitusohjelmassa on asetettu nollatoleranssi koulukiusaamiselle.

  3. Harrastukset ja niiden(kin) kautta saavutetut sosiaaliset verkostot pitävät nuoren monesti melko hyvällä polulla. Havainto etenkin kiusattujen alttiudesta ajautua päihteiden pariin herättää todella ajatuksia. Jäin pohtimaan, jos kiusatulla nuorella jolla on valmiiksi vähän tai ei ollenkaan ystäviä ja elämään astuu varhaisessa vaiheessa päihteet, niin laskukierre saattaa olla yllättävän nopea. Jos ympärillä ei ole sosiaalisia verkostoja pitämässä huolta tai näkemässä muutosta nuoren elämässä, voi olla vaikea havainnoida ongelmaa ennen kuin nuori on jo todella pahassa jamassa päihdeongelmansa kanssa. Siitä helposti seuraavista muista elämänhallinnallisista ongelmista puhumattakaan.

  4. Tärkeä aihe ja toivon todella että kouluissakin osataan ottaa vakavasti kiusaaminen ja sen mahdolliset seuraukset. Huumeiden käyttö ja kokeilut ovat lisääntyneet valtavasti vuosien aikana ja yhä nuorempi alkaa kokeilemaan eri päihteitä. Yleensä kokeilut voivat olla harmittomia ja ryhmäpaineen luomia, mutta usein taustalla on myös paljon ahdistusta ja muita tunteita joita koitetaan paeta päihteisiin. Tärkeää olisikin tarjota nuorille jatkuvaa keskusteluapua kouluissa, jossa nuori pääsisi purkamaan asioita, joita ei voi muille puhua.

  5. Todella tärkeä aihe. Valitettavan helppoa uskoa, että kiusaaminen lisää päihteiden käyttöä. On surullista jos jo nuorena oppii päihteiden käytön työkaluna paeta tunteitaan. Kiusaamiseen tulee aina puuttua, jotta kaikenlainen riskikäyttäytyminen saataisiin kitkettyä pois. Kiitos kirjoituksestasi!

Kommentoi