nuoret

Koukussa pelaamiseen

Mitä peliriippuvuus on ja ketä se koskettaa? Pelaaminen on tuttua tavalla ja toisella suurimmalle osalle ihmisistä ja yleensä se onkin satunnainen ilo, harrastus ja ajanviete. Pelaamisessa yhdistyvät usein sosiaalinen vuorovaikutus, leikki ja erilaisia taitoja kehittävä toiminta. Nykyajan pelaamista toteutetaan paljon internetissä, älypuhelimilla ja pelikonsoleilla. Joillekin pelaamisesta kuitenkin kehittyy riippuvuus, joka aiheuttaa monenlaista haittaa arkielämän todellisuudessa. …

Koukussa pelaamiseen Lue lisää »

Lapsi lyö -onko se nyt niin vakavaa?

Mikä on sinun ensireaktiosi? Tämä ilmiö tai siihen reagoiminen alkoi kiinnostamaan, kun silmiini osui Keskisuomalaisen uutisointi yläkoulussa tapahtuneesta tilanteesta, jossa kaksi oppilasta oli huutaneet toisilleen ja tilanteeseen oli jouduttu kutsumaan poliisi. Uutisen kommenttikentässä oli useita asiasta mielipiteen omaavia kansalaisia kommentoimassa tyyliin ”pitääkö sitä poliisia nyt paikalle kutsua jonkun huutelun takia?”. Alkuperäistä uutista en enää löytänyt …

Lapsi lyö -onko se nyt niin vakavaa? Lue lisää »

Ihan Koukussa

Tervetuloa, ja varo jäämästä koukkuun! Tässä blogissa tulemme käsittelemään nuorten riippuvuuksia, erityisesti pelaamisen näkökulmasta. Aiomme pohtia esimerkiksi peliriippuvuuden yhteyksiä erilaisiin nuoruusiän ongelmiin: mielenterveyden ongelmiin, yksinäisyyteen ja kiusaamiseen, peliriippuvuuksien suhdetta sosiaalisiin haasteisiin, sekä käsitellä peliriippuvuutta ilmiönä: sen syitä ja seurauksia. Sivuamme mahdollisesti myös muita nuorten riippuvuuksia, kuten netti- ja kännykkäriippuvuutta. Blogia kirjoittaa Mari, Emmi ja Elise. Olemme …

Ihan Koukussa Lue lisää »

Mitä päihdekokeilut ovat ja milloin niistä tulee ongelmallisia?

Moni nuori kokeilee päihteitä ja kiinnostus niihin on luonnollista. Ovathan lailliset päihteet myös osa aikuisuutta, jonka kynnyksellä nuoret ovat. Tällöin aikuisuuteen liitettävät asiat kiehtovat. Moni nuori kokeilee päihteitä myös kuuluakseen porukkaan ja jotta ei jäisi ulkopuoliseksi ikätovereistaan. Tällä ryhmäpaine vaikuttaa suuresti. Monen päihdekokeilut alkavat nikotiinituotteista, kuten tupakasta tai nuuskasta. Kuitenkin vähentyneen tupakoinnin vuoksi päihteidenkäyttö aloitetaan …

Mitä päihdekokeilut ovat ja milloin niistä tulee ongelmallisia? Lue lisää »

Onko päihdekasvatus toimivaa Suomessa?

Päihdekasvatuksesta puhuttaessa tarkoitetaan opetuksella, viestinnällä ja vuorovaikutuksella toteutettavaa päihdehaittojen ehkäisyä. Tavoitteena on, että sitä toteutetaan niin kotona, kouluissa, eri organisaatioissa ja hankkeissa kuin myös esimerkiksi harrastusyhteisöissä ja nuorisotyössä. Sen tavoitteena on järjestää erilaisia oppitunteja, laajempia opetuskokonaisuuksia, yksittäisiä tietoiskuja tai tapahtumia, joilla voidaan lisätä parempaa elämänhallintaa sekä päihdeilmiöiden ymmärrystä. (THL, 2021.) Opetushallituksen sivuilta löytyy kattavasti tietoa …

Onko päihdekasvatus toimivaa Suomessa? Lue lisää »

Nuorten syrjäytyneisyys ja päihteidenkäyttö

Moni meistä varmasti ymmärtää, että nuorena aloitettu päihteidenkäyttö lisää riskiä syrjäytymiseen. Kun päihteet vievät, on helppo tipahtaa yhteyskunnan kelkasta ja jättää esimerkiksi toisen asteen opinnot myöhemmäksi. Myös THL:n (2022) mukaan nuorten päihteidenkäyttö on merkittävä riskitekijä syrjäytymiselle. Päihteidenkäyttö ei tietenkään ole ainoa syrjäytymisen riskitekijä, mutta syrjäytymisen riski kasvaa tilanteessa, jossa nuoren mahdollisuudet elämänhallintaan vähenevät esimerkiksi, kun …

Nuorten syrjäytyneisyys ja päihteidenkäyttö Lue lisää »

Ahdistus. Ryhmäpaine. Kokeilunhalu. Osa 2.

Tämän blogitekstin ensimmäisessä osassa, kävin läpi pääpiirteittäin nuorten päihteiden käyttöön johtavia syitä. Keskityin siinä perhesuhteiden ja kaveri- sekä harrastuspiirien vaikutusta päihteiden käytön aloittamisen riskeissä sekä sivuutin lyhyesti nuorten suhtautumista ikätovereidensa kannabiksen käyttöön. Tässä osassa keskitymme tarkemmin nimenomaan nuorten mielenterveydellisiin haasteisiin ja siihen miten ne ovat yhteydessä päihteiden käyttöön. Tyypillisimpiä mielenterveysongelmia, joita nuorilla on ovat mieliala-, …

Ahdistus. Ryhmäpaine. Kokeilunhalu. Osa 2. Lue lisää »

Ahdistus. Ryhmäpaine. Kokeilunhalu. Osa 1.

On normaalia, että päihteet kiinnostavat nuoria. Päihteet ovat kiellettyjä ja ne ovat portti “aikuiseen elämään”. Nuorilla ei ole täysin kehittynyt vielä ymmärrys seurauksista, jolloin kynnys päihteiden kokeiluun on matala. Tällöin nuori ei ymmärrä mahdollisia päihteiden kokeiluista aiheutuvia vaaroja ja riskejä. Päihteet, joita nuoret yleisimmin käyttää ovat alkoholi sekä tupakkatuotteet kuten savukkeet, nuuska ja sähkötupakka. Kuitenkin nuoret tekevät myös …

Ahdistus. Ryhmäpaine. Kokeilunhalu. Osa 1. Lue lisää »

Jatkoa ajatellen… verkostoidu ja viihdy – Mitä tapahtumasta on jäänyt käteen?

Tämän kevään aikana projektitiimimme on saanut olla osallisena YLY-hankkeen verkostoitumistapahtuman järjestämisessä Riihimäen ensimmäisen vuosikurssin oppilaille. Yhteistyökumppanien kanssa päädyimme muutamien nimivaihtoehtojen joukosta valitsemaan tapahtumalle nimeksi Jatkoa ajatellen… verkostoidu ja viihdy. Nimi kuvastaa tapahtumalle asetettuja tavoitteita lukiolaisten tutustuttamisesta työelämän mahdollisuuksiin ja yrittäjyyteen, lukiolaisten ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden kohtaamisten lisäämisestä tapahtumassa sekä onnistuneen tapahtuman tuottaminen. Projektin edellisestä blogikirjoituksesta voitte lukea enemmän tapahtuman …

Jatkoa ajatellen… verkostoidu ja viihdy – Mitä tapahtumasta on jäänyt käteen? Lue lisää »