Varhaislapsuuden merkitys

Kuvahaun tulos haulle lapsen kehitys
https://www.respecta.fi/fi/ratkaisut/lapselle/lapsen-liikkuminen-henkinen-kehitys/

Varhaislapsuus on tärkeä osa ihmisen elämää, joten on hyvä, että se on mennyt hyvin. Siihen kuuluu lapsen kasvu ja kehitys sekä tietysti vaikuttaa hänen ympäristönsä. Lapsi ei tee kasvamista yksin, joten hänen ympäristöllään on merkittävä vaikutus hänen kehitykseensä. Jos sattumalta lapsen elämässä ilmenee jotain vaikeuksia tai haasteita, sen seuraukset hänen kehitykseensä voivat olla vakavat. Eli monet varhaislapsuuden tekijät voivat vaikuttaa lapsen myöhempään elämään.

Kehitykseen vaikuttavat tekijät

Lapsen kehitys on moniuloitteinen tapahtuma, jossa fyysinen ja motorinen kehitys, sekä kognitiivinen ja sosioemotionaalinen kehitys ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Lapset kehittyvät kaikki yksilöllisesti ja myös eri aikoihin, joten jopa samanikäiset voivat olla kehityksessa eri vaiheissa. Välillä jonkin alueen kehitykselliset ongelmat voivat tuottaa vaikeuksia myös muilla kehityksen alueilla. Oppimisen ongelmat voivat esimerkiksi aiheuttaa käyttäytymisen ongelmia.

Lapsen kehityksen kannalta tärkeitä synnynnäisiä tekijöitä ovat perimä, fyysiset ominaisuudet, temperamentti ja älykkyys. Kasvuympäristössä taas tärkeitä tekijöitä ovat esimerkiksi vuorovaikutussuhde vanhemman ja lapsen välillä. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat myös esimerkiksi koulu, päiväkoti, kaverit ja asuinympäristö. Lapsi vaikuttaa piirteineen ympäristöön, ja myös ympäristö vaikuttaa lapsen kehitykseen. Lapsi oppii asioita tietyn aikataulun mukaan, ja jokainen lapsi on myös yksilöllinen. Tämän vuoksi on hyvä, että vanhempi tietää nämä kehitysvaiheet, jotta hän voi tukea lasta oikealla tavalla.

Kiusaajan näkökulma

Vanhemmilla on suuri vaikutus lapsen kehitykseen, joten on todella tärkeää, että he näyttävät lapsille hyvää esimerkkiä. Useasti vanhemmat ovat antaneet kotona lapselle huonoa esimerkkiä tai jopa laiminlyöneet häntä. Monet kiusaajat tulevatkin ympäristöistä, joissa vanhemmat ovat kylmiä tai he ratkovat ongelmia väkivallalla. Tämä ei ole hyvä lapselle, sillä hän ottaa tästä esimerkkiä ja luulee, että väkivalta ei ole väärin ja, että on hyväksyttävää turvautua siihen. Niinpä he voivat myöhemmin itsekin käyttää ja turvautua väkivaltaan ilman, että he ymmärtävät tekevänsä jotain väärää.

Toisaalta myös kasvatuksella on suuri rooli lapsen kehityksessä. Jos vanhempi kohtelee omaa lastaan huonosti kotona esimerkiksi käyttämällä väkivaltaa, lapsi itsekin voi sortua käyttämään sitä. Lapsi voi purkaa tunteitaan kiusaamalla, koska kotona häntä sorretaan ja hän ei pysty tekemään sille mitään. Lapsi voi purkaa tuskaansa muihin, koska itse kokee sitä. Onkin tärkeää, että lapsi voi hyvin kotona ilman, että hän pelkää tai ilman, että hän näkee esimerkiksi aggressiivista käytöstä. Nämä kaikki asiat opettavat lapsille vääriä ja huonoja asioita.

Huonot kokemukset elämässä voivat myös johtaa kiusaamisen aloittamiseen myöhemmällä iällä. Yleensä lapsi, joka on kohdannut jotain traumaattista, kuten vanhempien ero tai läheisen kuolema, saattaa kiusata. Tämä on kuitenkin yksilöllistä jokaisella. Jokainen myös reagoi stressaaviin tilanteisiin eri tavalla. Joku saattaa käyttää hallintakeinona tilanteeseen jotain positiivista tapaa, kuten liikuntaa tai meditaatiota. Toinen saattaa taas reagoida negatiivisesti ja käyttää hallintakeinona juuri kiusaamista. Tämä saattaa toimia väliaikaisena metodina, jossa unohtaa tapahtuman, mutta sillä saattaa olla kuitenkin pitkäaikaisia vaikutuksia. Jotkut ihmiset eivät tiedä muuta keinoa reagoida tilanteeseen, joten he päätyvät kiusaamaan.

Toisaalta jo se, että vanhempi ei vietä tarpeeksi aikaa lapsen kanssa, saattaa johtaa siihen, että hän alkaa kiusaamaan myöhemmin. Yleensä taustalla voi olla se, että lapsi on suuresta perheestä tai hän tulee juuri väkivaltaisesta ympäristöstä. Lapsi voikin tämän vuoksi yrittää saada huomiota kiusaamalla.

Onkin todella tärkeää, että lapsi saa paljon huomiota vanhemmiltaan ja myös tukea heiltä. Vaikka vanhempien elämässä tapahtuisi jotain, sen ei saisi vaikuttaa myös lapseen. Vanhemmat voivat olla läsnä ja yrittää ymmärtää, että lapsi ei ole samanlainen kuin he. Lapsi ei vielä ymmärrä kaikkia asioita, joten vanhemman tehtävä on tukea häntä hänen kehityksessään ja myös opettaa häntä näyttämällä hyvää esimerkkiä.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi