Kolme vuotta täyttäneiden varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt varhaiskasvatusasetuksen muutosehdotuksen lausuntokierrokselle. Asetusmuutoksella muutettaisiin päiväkodin henkilöstön ja lasten välistä suhdelukua siten, että päiväkodissa oli yhtä aikuista kohden seitsemän( nykyisin kahdeksan) lasta yhtä kasvattajaa kohden. Pienennys koskee kolmevuotta täyttäneitä lapsia, jotka ovat päiväkodissa yli viisi tuntia päivässä.

-Laadukas varhaiskasvatus luo perustan lapsen oppimiselle ja riittävän pieni ryhmäkoko on keskeinen varhaiskasvatuksen laatua parantava tekijä. Tutkimuksen mukaan kun kasvattajia on enemmän lapsia kohden, on heillä enemmän aikaa lapsille ja paremmat mahdollisuudet vastata kunkin lapsen yksilöllisiin tarpeisiin, sanoo opetusministeri Li Andersson.
Olen samaa mieltä, sillä kun on enemmän aikuisia ja vähemmän lapsia on enemmän aikaa keskittyä lapsiin, ja kohdata jokainen yksilönä sekä toteuttaa suunnitelmia paremmin. Kun ryhmä on iso ja jokainen lapsi paikalla on ns. normilapsien huomioiminen paljon vaikeampaa. Lapset jotka eivät tarvitse arjessa tukea yhtä paljon kuin erityislapset jäävät helposti toisten lasten taakse “piiloon”. Jos olisi enemmän henkilökuntaa, jokainen lapsi saisi enemmän aikuisen huomiota ja tukea arjessa. On hyvä alku alkaa pienentämään ryhmäkokoja.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Kolme vuotta täyttäneiden varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään.”

  1. Muutos pienempiin ryhmäkokoihin olisi todella tarpeellinen. Jotkut kaupungit ovat päättäneet itse suositella pienempiä ryhmäkokoja, juuri tuota 7 kolmevuotta täyttänyttä lasta yhtä aikuista kohden omissa varhaiskasvatuspaikoissaan. Vaikka suositus on , silti sitä rikotaan ja ryhmiin otetaan lapsia ylipaikoille, perustellen esimerkiksi koko päiväkodin täyttöastetta. Uuden suunnitteilla oleva lain pitäisi myös määritellä tarkemmin “hetkellinen” suhdelukujen ylitys. Käytännössä päiväkodeissa aamuisin ja iltapäivisin lasten ja aikuisten suhdeluvut eivät toteudu, vaan lapsia on aina enemmän, mitä laki sallisi. Toivottavasti näihin asioihin todellakin saataisiin muutos.
    Minna

Kommentoi