Suomen kieltä leikkien

Monikielisten lasten osuus on kasvanut hyvin paljon viimeisten vuosien aikana ja näkyy varsinkin suurimmissa kaupungeissa. Monissa paikoissa monikielisten lasten osuus on jakautunut painottuen tietyille alueille, ja on päiväkoteja, joissa monikielisten lasten osuus on jopa 100%. Suomen kielen oppiminen on iso haaste, jos päiväkotiryhmässä ei ole suomenkielisiä lapsia, tai heitä on vähän.

Työskentelen päiväkodissa varhaiskasvatuksenopettajana, missä monikielisten lasten osuus kasvaa koko ajan. Nykyisessä ryhmässäni on monikielisiä lapsia melkein 70% lasten kokonaismäärästä ja eri kieliä lapsilla on 9. Olemme havainneet, että englannin kieli jostain syystä löytyy lasten yhteiseksi kieleksi, riippumatta siitä, puhutaanko lapsen kotona englantia, vai ei. Vanhempien kanssa keskusteltuamme on yhdeksi syyksi löytynyt lasten digilaitteiden käyttö. Tabletilta ja puhelimesta lapset katsovat suurimmaksi osaksi englanninkielisiä ohjelmia, ja oppivat sitä kautta kielen, joskus jopa omaa äidinkieltään paremmin. Monikielisten lasten vanhemmille olemme kertoneet ja painottaneet paljon heidän oman äidinkielen oppimisen tärkeyttä, sitä kautta myös suomen kielen oppiminen sujuu paremmin.  

Varhaiskasvatuksessa mietitään ja etsitään tapoja suomen kielen oppimisen tueksi. Lasten leikki on universaali asia ja se on tärkeä oppimisen väline. Aikuisen rooli myös leikissä ja sen tukemisessa. Aikuinen sanoittaa leikkiä, nimeää asioita ja tukee vuorovaikutustilanteissa. Helsingin kaupungin Ota koppi- ohjelmassa vahvistetaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen kielen kehitystä ja osallisuutta. Sivustolla on aivan konkreettisia leikkejä, esimerkiksi auto- ja kauppaleikki, missä aikuisen pedagogista merkitystä korostetaan ja kerrotaan, miten leikki rikastuu, mitä on hyvä ottaa huomioon ja miten lapsen osallisuus ja oppiminen toteutuu leikissä. Samalla sivustolla on hyvin laajasti tietoa varhaiskasvatuksen- ja alkuopetuksen sekä neuvolan henkilöstölle, kuin myös vanhemmillekin.  

Kielinuppu– menetelmälaulut ja opetusvideot tukevat lasten suomenkielen oppimista hauskalla tavalla. Lapset innostuvat lauluista, jotka ovat iloisia, helppoja sävelkulultaan ja sisältävät toistoja. Lauluissa on myös viittomat tai leikit, jotka lapset oppivat helposti. Laulut ovat kaikkien saatavilla esimerkiksi YouTubessa. Kielinuppulauluja olemme käyttäneet myös meidän päiväkodissa ja olemme todenneet sen todella hyväksi. Lauluista lapset oppivat sanastoa, käsitteitä, lauserakenteita ja sanojen taivutuksia. Lauluista on ollut apua myös muissa kielellisissä haasteissa, ei ainoastaan suomenkielen oppimisessa.  Viimeisen vuoden aikana olemme opetelleet pukemista, värejä, eläimiä, viikonpäiviä, kuukausia ja tunteita näiden leikkilaulujen avulla. Suosittelen lämpimästi tututumista Kielinuppuun.

Minna

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi