Osallisuus!!!

Projektityöskentely ja raportin raapustaminen lipuu loppua samoin kuin blogi postaukset. Vielä kuitenkin yksi aiheista koskien projektiamme….. Osallisuus!!!

Mitä osallisuus on? Miten sen jokainen kokee? Kysymyksiä on loputtomiin samoin kuin vastauksia niihin. Kaverikerhossa olisi ollut mukava käsitellä aihetta asiakkaiden kanssa. Valitettavasti se ollut mahdollista.

THL:n mukaan osallisuus: “yksilön tasolla ilmenee kokemuksena, joka syntyy kun ihminen tuntee kuuluvansa itselle merkitykselliseen ryhmään tai yhteisöön. Yhteisössä osallisuus ilmenee jäsenten keskinäisenä arvostuksena ja luottamuksena sekä mahdollisuutena vaikuttaa yhteisössään.” Voisin kuvitella kerhossa kävijöiden keskuudessa ajateltavan näin. Yhteisöllisyyden merkitys kasvaa kun tiedostaa kuuluvansa johonkin porukkaan.  

Mielestäni osallisuuden ja yhteisöllisyyden merkitys kehittyvään kielitaitoon, auttaa myös vahvasti yhteiskuntaan sulautumista. Osallistuminen kieliopintoihin tai erilaisiin kerhotoimintoihin helpottaa myös hakeutumista työelämään ja ovat avain eteenpäin pääsemisessä. Tätä kautta osallisuuden merkitys kasvaa ja yhteiskuntaan kuuluminen vahvistuu. Mitä vahvemmaksi kielitaito kehittyy se auttaa luomaan uusia ihmissuhteita ja tämä taas mahdollistaa paremmin integroitumisen yhteiskuntaan.

Kysyin työpaikallani eräältä äidiltä, joka käy suomenkielen kurssia mitä hänelle merkitsee osallisuus. Ensimmäisenä hän kertoi kuinka tärkeää on vertaistuki opiskelija kavereista sekä miten hänelle merkitsee paljon kun saa kuulua johonkin ryhmään. Keskustelumme oli mielestäni pitkälti sitä mitä THL:n sivuillakin kirjoitetaan. Äidistä on haikeaa luopua ryhmästä kun kurssi loppuu. Hän on saanut uuden ystävän kurssilta ja he ovat keskustelleet siitä mitä tekisivät seuraavaksi yhdessä. Tarkottaen suomen kielen opiskelua.

Osallisuudella on suuri merkitys ihmisten hyvinvointiin !!!

Tälläisia ajatuksia aiheesta tällä kertaa….. Aihe poikisi varmasti rikasta keskustelu…..

-Virpi-

Lähde:

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen

https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/kotoutuminen-ja-osallisuus

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi