Koronan vaikutukset työelämään ja yritys toimintaan

Työllisyys Suomessa

Kuusiston & Liukkosen (2021) talouden tilannekuvasta ilmeni, että vuoden 2021 lokakuussa työttömiä oli yhteensä 259 000 työtöntä työnhakijaa työ- sekä elinkeinotoimistoissa. Olin hieman yllättynyt siitä, että työttömiä oli kaksi vuotta sitten vain 34 300 vähemmän. Olin siinä ajatuksessa, että työttömiä olisi ollut huomattavasti vähemmän ennen koronavirus kriisiä. Ei tullut kuitenkaan yllätyksenä, että pahimpana korona pandemia vuotena 2020 työttömien määrä oli niinkin suuri kuin yhteensä 312 700 työtöntä.

Samana vuotena korona kriisin käynnistyessä myös lomautettujen määrä nousi. Esimerkiksi huhtikuussa 2020 kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 164 000, mikä on todella iso määrä. Elokuussa 2020 lomautettujen määrä laski 60 000 lomautettuun ja vuotta myöhemmin lokakuussa 2021 lomautettujen määrä on vielä laskenut lisää yhteensä 19 766 henkilöön.

Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä yhteensä 62 400. Avointen työpaikkojen määrä on lisääntynyt kahden vuoden takaiseen aikaan ennen koronavirus pandemiaa yhteensä 13 900 uudella työpaikalla. Avoimia työpaikkoja on erityisesti teollisella alalla sekä kaupan, kuljetuksen, varastoinnin, sosiaali- ja terveysalan sekä majoitus- ja ravitsemisalan työtehtävissä.

Työttömyysaste laskusuunnassa

Paluu kohti normaalia vaikuttaa tulevan hiljalleen lomautusten vähentyessä sekä työpaikkojen lisääntyessä. Myös Suomen Pankki arvioi työttömyysasteen laskevan ensi vuonna vuoden 2021 7,7 prosentista 7,1 prosenttiin. Suomen Pankin ennustepäällikön Meri Obstbaumin mukaan työllisyyden kasvua hidastaa kuitenkin sopivanlaisen työvoiman puute. Koronavirus epidemiasta huolimatta Suomessa olevia haasteita ovat väestönrakenne sekä hidas kasvu työn tuottavuudessa. (YLE 2021.)

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi