Koronan vaikutukset työelämään ja yritys toimintaan

Koronavirus vs. 1990-luvun lama-aika

Koin tärkeäksi tehdä vielä vertailuasetelman koronavirus pandemian aiheuttamasta työttömyydestä sekä 90-luvun lama-ajan työttömyydestä. Tarkoituksena oli saada yleinen käsitys siitä, kuinka suurta työttömyys on koronavirus pandemian aiheuttamana 90-luvun lama-aikaan verrattuna. Loppuun lisään vielä anonyymin haastattelun erään suomalaisen katsastusyrittäjän kanssa. Haastattelussa hän kertoo koronavirus pandemian vaikutuksista hänen yritystoimintaansa.

Kuvassa pylväsdiagrammit työttömien määrästä eri aikoina. (Kuusisto & Liukkonen 2021; Parviala 2021.)

Vertailua

Vuoden 1991 lopussa Suomessa oli työttömiä yhteensä yli 340 000. Kolme vuotta myöhemmin loppuvuodesta 1994 työttömänä oli jo peräti 536 800 ihmistä. Lama-aika ja sen vaikutukset kestivät pitkään. Myös paljon yrityksiä meni konkurssiin ja konkurssien määrä oli pahimmillaan vuonna 1992 yhteensä lähes 7500 konkurssilla. (Parviala 2021.) Vuoden 2021 konkurssien määrä on ollut 2473 konkurssia (Kuussaari & Veistämö 2022).

Konkurssien määrä vuonna 2021 on huomattavasti pienempi verrattuna vuoden 1992 konkurssien määrään. Tämä voi johtua siitä, että yritysten toimintaa on tuettu kriisituella yhteensä yli 2,4 miljardilla eurolla. Kriisituen avulla torjutaan työttömyyttä. Tämän seurauksena Suomi on kuitenkin pahasti ylivelkaantunut. Vuonna 2020 Suomella oli velkaa noin 70 prosenttia suhteessa BKT:hen, kun taas lama-aikaan velkaa oli 55 prosenttia suhteessa BKT:hen. Aikaisemmin 90-luvulla laman aikana pankkien toimintatapana oli ajaa yrityksiä konkurssiin, jotta he saisivat osan saatavistaan takaisin. Vuosi 2020 on ollut Suomen velkamäärän osalta uusi ennätys. (Parviala 2021.)

Onko parempi vaihtoehto suuret työttömyysluvut vai Suomen valtion ylivelkaantuminen? Entä mikä olisi oikea toimintatapa hoitaa kriisejä Suomessa? Tämä laittaa todella ajattelemaan asioita.

Kuvassa pylväsdiagrammit konkurssien määrästä eri aikoina. (Kuussaari & Veistämö 2022; Parviala 2021.)

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi