TYÖTTÖMÄN SOTE SOPPA

Kuva: Pixabay

SOTE UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA

Suomen yksi isoimmista hallinnollisista uudistuksista on Sote- uudistus. Tammikuussa 2023 vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta sekä kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Helsinki on ainoa kaupunki, jolla tulee säilymään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen vastuu.

Uudistuksen tavoitteena on turvata kaikille yhdenvertaiset sekä laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueilla asuville, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointieroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannuksia. (Valtioneuvosto 2022.)

Kuva: Pixapay

MITÄ TYÖTTÖMILLÄ ON VASTASSAAN SOTE ALUEILLA?

OECD:n vuonna 2020 tehdyn tutkimuksen mukaan Suomessa työllistymisen esteitä ovat erityisesti työkykyyn, kannustimiin ja työn hakemiseen liittyvät esteet. Erityisen vaikeaksi kokevat tilanteen ne ihmiset, jotka ovat olleet työttöminä taukoamatta vuoden tai pidempään. Enemmistölle työttömistä henkilöistä on siis vastassaan mutkikkaita sekä toisiinsa liitoksissa olevia työllistymisen esteitä.

                      ”Haasteena on, ettei avoinna oleviin työpaikkoihin löydy osaavaa työvoimaa.”

Haaste on, että työpaikkoihin ei ole osaavaa työvoimaa. Työnhakijoita on työttöminä runsaasti ja iso osa heistä on pitkäaikaistyöttömiä. Samaan aikaan kuitenkin on avoimia työpaikkoja mutta työpaikat ja tekijät eivät vain kohtaa. Ongelman ratkaisu vaatisi sen, että työelämän ulkopuolelta saadaan henkilöt työelämään

Työttömiä henkilöitä on tilanteissa, jossa heidän työkykynsä tukea, hoidon ja kuntoutuksen tarvetta ei ole tunnistettu tarpeeksi tai riittävän aikaisin. Näin ollen he eivät saa tarvitsemiaan palveluita tai tarkoituksenmukaisia etuuksia. On myös tiedossa, että työttömien palvelut ovat irrallisia toisistaan eikä kokonaisuudesta vastaavaa tahoa ole määritelty.

     ”Työttömien laaja-alaisista palveluista pitää huolehtia rakenteellisten uudistusten valmistelussa

Työkykyisten henkilöiden työkyky tulisi tunnistaa nykyistä paremmin. TE- palveluista ja sosiaali- ja terveyspalveluista pitäisi saada yhtenäinen ja saumaton kokonaisuus, sellainen, joka palvelisi parhaiten asiakasta.

Valmistelun alla on parhaillaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirto hyvinvointialueille ja kunnille vastuu työllisyyspalveluista. Myös työllistymistä edistävä yhteispalvelu (TYP) lainsäädäntöä uudistetaan. TYP on TE- toimiston, kunnan ja Kelan yhteinen toimintamalli pidempään työttöminä olleille työnhakijoille. (Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 2022.)

Samoin poikkihallinnollisena yhteistyönä on käynnissä työllistymistä edistävien monialaisten palvelujen kehittämistyö.

Työttömien palvelut turvataan, kun uudistusten valmisteluja tehdään hyvässä yhteistyössä.

MIKÄ RATKAISUKSI?

Kuva: Pixapay

Sote uudistuksen myötä, palveluiden painopistettä vaihdetaan ennaltaehkäisyyn, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, sekä perustason palveluiden vahvistamiseen.

Jos halutaan ehkäistä työttömien työkyvyn heikkenemistä, tulisi tukea tarjota varhaisemmassa vaiheessa. Tämä ehkäisisi myös mahdollisesti pysyvää siirtymistä työvoiman ulkopuolelle. Sote keskuksiin pitäisi järjestää työelämän ulkopuolella olevien työ kyvyn tukeen liittyvää osaamista sekä resursseja. Myös palkkatukea tulisi kehittää työnantajille kannattavammaksi. (Ojanen 2021.)

Uudistuksessa tulee varmistaa myös monialaisten palveluiden tarpeessa olevien asiakkuuksien saumattomat siirtymiset sekä varmistaa kuntien ja sote- alueiden palveluiden yhteistyö työllisyyden hoidossa.

Sosiaalibarometri 2021 tarkastelee arvioita työllisyyden hoidosta.

Kuva: Sosiaalibarometri 2021

Hallitus myös perustaa osatyökykyisten työllistymistä edistävän toimijan, Työkanava Oy:n. Tarkoitus on vahvistaa osatyökykyisten ja muiden vaikeassa asemassa olevien henkilöiden mahdollisuutta siirtyä työmarkkinoille. Mallissa tarjotaan tuettu työpaikka sekä avoimille työmarkkinoille siirtymistä tukeva koulutus tai muu tuki.

Julkisissa keskusteluissa on nyt hyvin ajankohtaista työntekijäpula mutta toivottavasti ei unohdeta työkyvyn ja työllisyyden tukemista?

LÄHTEET

Ojanen, M 2021. Sote-uudistus ja yhdyspinnat työttömien palveluihin. Viitattu 23.2.2022. https://tyottomat.fi/wp-content/uploads/2021/05/Tyottomien-kuntalaisten-terveys-210604-Soste.pdf

STM 2021. Työttömien monialaisista palveluista pitää huolehtia rakenteellisten uudistusten valmistelussa. Viitattu 5.2.2022. https://stm.fi/-/tyottomien-monialaisista-palveluista-pitaa-huolehtia-rakenteellisten-uudistusten-valmistelussa

Sosiaalibarometri 2021. Viitattu 9.2.2022. https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2021/05/Sosiaalibarometri-2021-osa-4-tyonhakijapalvelut-ja-tyollisyyden-kuntakokeilut.pdf

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 2022. TE- palvelut. Viitattu 23.2.2022. https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/tukea-tyollistymiseen/monialainen-yhteispalvelu

Valtioneuvosto 2022. Sote uudistus. Viitattu 9.2.2022. https://soteuudistus.fi/uudistus-lyhyesti-

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “TYÖTTÖMÄN SOTE SOPPA”

  1. Olipas kattavasti kerrottu ja myös hyvin tyhjentävästi. Hyvää pohdintaa olet tehnyt. Ratkaisuja olit miettinyt perinpohjin. En itse oikein keksi mitään lisättävää.

    Sote uudistus sinänsä on vielä perehtymättä itselläni kokonaan. Täytynee perehtyä noihin linkkeihin ajan kanssa, jotta tietää olla asioista perillä.

Kommentoi