Hanketyöt maahanmuuttajille

Maahanmuuttajille on suunnattu erilaisia hankkeita, tässä tekstissä on lueteltu muutama hanke, kotoutuminen.fi ja THL sivustoilta. Molemmilta verkkosivuilta löytyy lisäksi pitkä lista eri hankkeiden nimiä ja jo päättyneitä hankkeita. Kahdesta hankkeesta kerron kuitenkin muutamalla sanalla. Alkuun kerron muutamalla sanalla mihin osa-alueisiin hankkeet liittyy.

Yleisesti

Hankkeita on eripuolella Suomea. Hankkeista osa on valtakunnallisia ja osa paikallisia. Hankkeet liittyy, kotutumiseen, hyvinvointiin, osallisuuteen, sekä terveyteen. (Kotoutuminen.fi)

Kotoutuminen.fi sivuston hankkeita

  • Sylvia-hanke
  • Talent Boost
  • Osallisena- hanke

THL sivuston hankkeita

Sylvia- hanke

Kuntien kansainvälistyminen on johtanut tähän hankkeeseen. Strategioissa kunnat ovat huomioneet monialaisen ja suunnitelmallisen vastaanottotyön, joka tukee kotoutumista ja vastaanottoa. Sylvia- hanke on työ- ja elinkeinoministeriön tukema, joka myöntää kunnille taloudellista tukea sekä lisää kuntien tietoisuutta vastaanottamisesta ja kotoutumisesta. (Kotoutuminen.fi)

lisätietoja löytyy alla olevasta osoitteesta

https://kotoutuminen.fi/documents/56901608/73396836/Tietosuojaseloste_TEM_Sylvia-hanke_sidosryhmärekisteri_2019_03.pdf/1a52ab45-1408-66ae-6a60-da0a7bef358d/Tietosuojaseloste_TEM_Sylvia-hanke_sidosryhmärekisteri_2019_03.pdf?t=1621602499998

Talent Boost

Talent Boost on toimenpideohjelma, joka koostuu eristyisasiantuntijoista, opiskelijoista, työntekijöistä ja tutkijoista. Tavoitteena on nostaa Suomen houkuttelevuutta. Valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. (Kototuminen.fi)

Lisätietoja alla olevasta linkistä.

https://tem.fi/talent-boost

Osallisena- hanke

Tämä hanke tukee kotoutumista ja osallisuutta, on lisäksi valtakunnallinen. Hankkeesta vastaa Uudenmaan ELY-keskus sekä Kuntaliitto, lisäksi kuusi yhteistyökuntaa. Rahoitus tulee turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta.

Tavoite on että kiintiöpakolaisena tulleet osallistuisivat palveluiden kehittämiseen ja suunnitteluun. Hanke tukee ammattilaisten asiakastyön kohtaavuutta ja osaamista. (Kotoutuminen.fi)

Lisätietoja alla olevasta linkistä.

https://www.ely-keskus.fi/uusimaa-osallisena

LÄHTEET

https://kotoutuminen.fi/hankkeiden-tuloksia

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/tutkimukset-ja-hankkeet-aiheittain/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus-tutkimukset-ja-hankkeet

https://kotoutuminen.fi/documents/56901608/73396836/Tietosuojaseloste_TEM_Sylvia-hanke_sidosryhmärekisteri_2019_03.pdf/1a52ab45-1408-66ae-6a60-da0a7bef358d/Tietosuojaseloste_TEM_Sylvia-hanke_sidosryhmärekisteri_2019_03.pdf?t=1621602499998

https://kotoutuminen.fi/sylvia

https://tem.fi/talent-boost

https://kotoutuminen.fi/talent-boost

https://kotoutuminen.fi/osallisena-hanke

https://www.ely-keskus.fi/uusimaa-osallisena

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi