Perhetyötä vankilassa

Perheitä tulee tukea kaikin mahdollisin keinoin, oli heidän kokonaistilanteensa mikä hyvänsä. Vanhemmuus ja välit perheeseen ei missään tapauksessa saa katketa sen vuoksi, että vanhempi joutuu vankilaan. Toki tämä herättää monenlaisia ajatuksia, ensimmäisenä sen suhteen, että millaisesta rikoksesta on kyse, vai onko rikoksen laadulla oikeasti edes merkitystä vanhemmuuden suhteen? Vaikeita asioita pohtia, joten täytyy yrittää ajatella asioita useista näkökulmista. Näin ulkopuolisen silmin ja äitinä on jotenkin vaikea ajatella, että lapsi tapaisi isää, joka on tehnyt esimerkiksi lapseen (ei omaan) kohdistuvan seksuaalirikoksen… Melko tunteita herättävää, eikö? Jotenkin silti ajattelen, että vanhemman rikos ei muuta vanhemman merkitystä lapselle. Näissäkin tilanteissa tulisi ensimmäisenä pohtia lapsen etua, sillä joissakin tilanteissa etu voi olla se, ettei lapsi tapaa vanhempaansa ilman valvontaa. Ja kun otetaan huomioon, että lain mukaan lapsella on oikeus tavata ja pitää yhteyttä myös vankilassa olevaan vanhempaan, mikäli se on lapsen edun mukaista.

Mitä kaikkea vankilaan joutuva vanhempi sitten käy mielessään läpi? Itsesyytöksiä, pelkoja, ahdistusta, riittämättömyyttä, miksi, mitä jos, ajatuksia ja tunteita laidasta laitaan varmaankin… Mutta mitä ajatuksia lapsen näkökulmasta tarkastelu herättää? Riippuu luultavasti paljon lapsen iästä. Lapsi kuulee vanhempansa tehneen rikoksen X, jonka vuoksi vanhempi joutuu vankilaan ajaksi Y, tämä selitetään lapselle lapsentasoisesti. Lasta saattaa pelottaa paljonkin, joten miten lasta autetaan säilyttämään turvallisuuden tunne? Lapselta satelee kysymyksiä, joihin voi olla vaikeakin vastata… Tässä kohtaa on hyvä pyytää avuksi ammattilainen, jolta löytyy tarvittavat työkalut lapsen ja perheen tukemiseen, ellei apua ole jo saatu.

Jokaisessa vankilassa on nimetty perhetyön yhteyshenkilö. Perhetyö vankilassa on toimintaa, joka pitää sisällään yhteydenpitoa perheeseen. Viranomaisten on pyrittävä tukemaan vangin yhteydenpitoa niin, etteivät perhesuhteet läheisiin katkea ja säilyvät tilanteeseen nähden mahdollisimman normaaleina. Vankiloissa on tarjolla monenlaista perhetyötä ja sen määrä ja muoto riippuu hyvin paljon vankilasta. Vanhemmuuden hoito on vankeusaikana mahdollista, vaikka keinot ovatkin rajallisia ja esimerkiksi vierailuaikojen käytännöt vankilakohtaisia. Rangaistusajan suunnitelmaa tehtäessä on hyvä tuoda esiin vanhemmuuden tukeminen ja sosiaaliset suhteet, jotta tämä tieto kulkee mukana, vaikka viranomaiset vaihtuisivat tiuhaankin. Lapsella on oikeus tavata vanhempaansa myös vankilassaolo aikana, mikäli se on lapsen edun mukaista. Tapaamisia järjestetään eri tavoin vankilakohtaisesti. Myös tapaamistiloissa on vankilakohtaisesti eroja, mutta viimevuosien aikana tilojen viihtyisyyteen on kiinnitetty huomiota, jotta juuri lasten tapaaminen olisi lapsiystävällisiä. Mahdollisuus koskettaa helpottaa ennen kaikkea pienten lasten tapaamista, sillä tapaamiset pleksin läpi eivät etenkään lapsesta tunnu mukavalta, vaan saattavat olla jopa pelottavia kokemuksia. Vankikohtaisesti arvioidaan mahdollisuus valvomattomiin tapaamisiin läheisten kanssa, näiden tapaamisten kesto vaihtelee myös vankilakohtaisesti. Avovankiloissa on usein mahdollisuus jopa viikonlopun mittaisiin tapaamisiin. Tuomion aikana on mahdollista anoa poistumislupaa tärkeän syyn vuoksi tai, kun rangaistuksesta on kulunut kaksi kolmasosaa. Myös muu yhteydenpito on mahdollista kirjeitse, korttipuhelimella, sähköpostitse tai anotusti video ja skype-yhteydellä.

Vankiloissa on tarjolla monenlaista perhetoimintaa, joiden sisältö ja määrä on jälleen vankilakohtaista. Tukea vanhemmuuteen järjestetään esimerkiksi ryhmätoimintana, lapsi- vanhempi ryhmien muodossa, sekä isän- ja äitienpäivä tapahtumien muodossa. Lisäksi vankiloiden toimesta järjestetään perhe- ja parisuhdeleirejä, joita myös kriminaalihuollon tukisäätiö järjestää vuosittain neljään kertaan. Kriminaalihuollon tukisäätiön sivuilta löytyy kattavasti tietoa vankeusajan vaikutuksista perheeseen, niin vangin näkökulmasta, kuin myös läheisten. Sivuilla on myös paljon vinkkejä, kuinka keskustella tulevasta vankeudesta ja vankilassa olosta lapselle. Lapsille on myös omat sivut, joilta tietoa löytyy lapselle ymmärrettävästi kirjoitetussa muodossa.
Jäin pohtimaan paljon tätä asiaa, että perhetyöllä ja vanhemmuuden tukemisen suhteen on vankilakohtaisia eroja. Toki osittain ymmärrettävää sen suhteen, että rankemmista rikoksista joutuu luultavasti vaativamman tason ja valvonnan vankiloihin, mutta mielestäni se ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että lapsi jää kaipaamaan vanhempaansa. Toki pääsääntöisesti omilla valinnoilla voi vaikuttaa siihen, että joutuuko vankilaan ylipäätään, mutta toisinkin voi olla. Pystyykö yhteiskunta tarjoamaan tarvittavaa apua ja tukea rikosten ennaltaehkäisyyn? Näkisin kuitenkin asian niin, että ihminen voi myös ajautua kierteeseen, josta ulospääsy on haastavaa ja siten johtaa vankilaan ilman yhteiskunnan apua ja tukea.

https://www.krits.fi/tietoa/perhe-ja-parisuhde/vanhemmuuden-hoitaminen-vankilassa/

https://www.krits.fi/tietoa/lasten-sivut/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi