Maahanmuutto voi olla kriisi, joka vaikuttaa mielenterveyteen

Yksi tärkeimmistä ihmisen kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttava tekijä on psyykkinen hyvinvointi. Tässä blogi postauksessa käsittelen maahanmuuttajien mielenterveyttä, mitkä asiat voivat vaikuttaa ja miten niitä voitaisiin ennalta ehkäistä. On selvää, että hoitamattomana mielenterveysongelmat voivat haitata sekä vaikeuttaa maahanmuuttajien kotouttamista.

Kun maahanmuuttaja saapuu, uuteen maahan liittyy siihen varmasti monia sosiaalisia ja psyykkisiä tekijöitä, jotka voivat altistaa mielenterveyden häiriöille. Maahanmuuttaja joutuu luopumaan tärkeistä ihmisistä sekä asioista uuteen maahan saapuessaan. Voi olla, että kotimaahan jää sukulaiset, ystävät ja entinen koti. Luopuminen voi olla tuskallista. Samalla joutuu rakentamaan uutta elämää maassa, jossa ei osaa kieltä eikä välttämättä tukiverkkoa ole vielä rakentunut.

Mielenterveysoireita voi olla vaikea tunnistaa, koska eri taustoista tulevien ihmisten kulttuuri voi vaikuttaa siihen, miten ihminen ylipäätään tulkitsee ja tunnistaa mielenterveysongelmia. Kaikkialla maailmassa mielenterveys käsite ei ole tuttu tai siihen voi liittyä mustavalkoista ajattelua sekä stigmaa. Monenlaisia tekijöitä voi olla mielenterveysongelmien ja niiden oireiden taustalla, entisessä kotimaassa koetut järkyttävät tapahtumat tai pakolaistaustaisilla ja turvapaikanhakijoilla vaikea pakomatka takanaan. Syrjintä uudessa kotimaassa vaikuttaa myös terveyteen. Yksinäisyys, heikompi elämänlaatu, jos joutuu olemassa erossa perheenjäsenistään voi aiheuttaa maahanmuuttajille mielenterveysongelmia. (THL 2022.)

Uuteen maahan tulleessaan ihmisellä voi olla toiveita ja odotuksia. Halutaan oppia kieltä, kouluttautua tai työllistyä. Asiat realisoituvat, kun maassa on oltu pidempään, törmätään elämisen ongelmiin. Kielen oppiminen on vaikeaa, koulutukseen ja töihin vaikea päästä. Ihminen voi tuntea olonsa huonoksi ja kärsiä erilaisista vaivoista. Yksinäisyys ja pettymys voivat olla päällimmäinen tunne ja ihminen alkaa kyseenlaistamaan valintojaan. Oliko tämä oikea päätös, olisiko sittenkään kannattanut tulla? (Mieli 2022.)

Psyykkisesti kuormittavaa uudessa maassa ihmiselle on se, kun joutuu koko ajan keskittymään kaikkeen mitä tekee, se vie voimia sekä energiaa. Pitäisi löytää uusia ihmissuhteita, voi olla vaikeuksia asumisen, rahan, ruokailun kanssa. Ihmisellä voi tulla voimakkaita tunteita ja reaktioita, joihin ei ollut osannut varautua. (Mieli 2022.) Mielestäni olisi hienoa, jos maahanmuuttaja taustaisten kanssa työskentelevät osaisivat tukea ja kertoa, että kielteiset tunteet ovat osa normaalia maahanmuutto prosessia ja tämä vaihe menee myöskin ohi. Näin myös tuettaisiin psyykkistä hyvinvointia.

Löysin maahanmuuttaja taustaisille oppilaille suunnatun ”mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille- tukiaineiston”, jonka (Mieli 2022) on laatinut materiaaliksi. Aineistossa on välineitä esimerkiksi tunteiden tunnistamiseen ja nimeämiseen, identiteetin rakentamiseen, yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemiseen.  Mukava huomata kuinka peruskoulussa on otettu maahanmuuttajien mielenterveyttä edistävät asiat opetukseen sekä näin pystytään ennalta ehkäisemään mielenterveyden haasteita tulevaisuudessa.

Kun edistetään maahanmuuttajien mielenterveyttä, tuetaan samalla maahanmuuttajien osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä (THL 2022).  Suomessa on myös hanketöitä, jotka keskittyvät juuri maahanmuuttajien mielenterveyden edistämiseen. Jokaisella ihmisellä tulisi olla saatavilla mielenterveyspalvelut helposti.

Kuva: pixabay

Lähteet:

Suomen mielenterveys ry. Mieli. 2022. Materiaalit. Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille. [Viitattu 18.2.2022] https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/mielenterveystaitoja-maahanmuuttajaoppilaille-2/

Suomen mielenterveys ry. Mieli. 2022. Maahanmuutto on iso elämänmuutos. [Viitattu 18.2.2022] https://mieli.fi/maahanmuutto-on-iso-elamanmuutos/

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2022. Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus. Maahanmuuttajien mielenterveys. [Viitattu 18.2.2022] https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/maahanmuuttajien-mielenterveys

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

4 ajatusta aiheesta “Maahanmuutto voi olla kriisi, joka vaikuttaa mielenterveyteen”

 1. Hei ja kiitos mielenterveyttä ja sen hyvinvointia korostavasta blogitekstistä. Kuten tekstistä todettiin, maahanmuuttajilla voi olla ulkopuolisista syistä johtuvia traumaattisia kokemuksia taustallaan ja heidän auttaminen on yhteiskunnallisesti tärkeää.

  Itse pohdin, kuinka osaisimme ohjata heitä avun ja mielenterveyden hyvinvoinnin kartoituksen piiriin ajoissa ja auttaa esimerkiksi koko perhettä vähentämään henkistä kuormitusta. Kuinka onnistumme markkinoimaan matalan kynnyksen palvelut ja rohkaista puhumaan asioista (voiko puhua omalla äidinkielellään)?

  1. Kiitos kommentistasi! Olen samaa mieltä, että asiakkaita tulisi ohjata avun piiriin ajoissa. Tulevaisuudessa kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille niin yksi monesta tavoitteesta on parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Toivoisinkin, että juuri näihin matalankynnyksen ja kolmannen sektorin palveluita keskityttäisiin. “Markkinoitaisiin” sekä osattaisiin ohjata asiakkaita näiden palveluiden piiriin.

 2. Kiitos Pauliina tästä postauksesta!

  Itse muutin tänne työnperästä, niin muistin omaa tilanteeni, siis Suomessa alkava oma elämän alkumetriä.

  Syystä tai toisesta, eli ihan sama millä tavalla henkilö muuttaa uusiin maahan vakituiseksi, niin väkisinkin joutuu mielenterveys ongelmiin. Onneksi omalla kohdallani ei ollut vakava tilanne, mutta muistan, että tuntui niin yksinäistä. Oli kyllä vaikeaa, mutta toisaalta nyt lähestyn asiaan positiivisesti, että nyt olen vahvempi kuin silloin.

  Yksinäisyyden lisäksi, olen kokenut monia mainitsemasi asioita kuitenkin, esim. syrjintää, nyt kun pitkään täällä asuneena kiva huomata miten asiat edistynyt ja yritetään parantaa tilannetta.
  Onko mahdollista laittaa mainitsemasi hanketyön linkin tänne? 😊

  Jäin vielä miettimään, että miksi Mieli ry teki tukiaineiston vain oppilaille..? Olisi ollut hyödyllinen jos tekisivät samalla.

  Yt. Gegi.

 3. Kiitos Gegi kommentistasi! Ja kiitos, että avasit omaa kokemustasi myös 🙂

  En osaa suoraan vastata tuohon, että miksi Mieli ry teki vain aineiston oppilaille. Heidän sivulla kerrotaan, että aineisto koostuu materiaaleista mitkä ovat tehty perusopetuksen ammattilaisille jotka voivat hyödyntää aineistoa opetuksessaan. Olet oikeassa, että tämän kaltainen aineisto olisi myös hyödyllinen muillekin kuin perusopetusta käyville.

  Tässä esimerkiksi hanke vuosilta 2019-2021; https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/yhteystiedot/paloma-osaamiskeskus

Kommentoi