Avun saaminen uudessa maassa

Muuttaminen täysin vieraaseen maahan on hyvin stressaavaa. Kieli voi olla täysin eri kuin lähtömaassa puhuttamakaan kulttuurieroista. Huoli voi olla suuri. Varsinkin vanhempien mielessä saattaa pyöriä useita kysymyksiä: Miten selviydymme perusarjesta? Mistä saamme tukea, kun sitä tarvitsemme? Auttaako meitä ylipäätänsä kukaan? Onneksi Suomessa kunnat ja kaupungit sekä erilaiset järjestöt tekevät parhaansa, jotta esimerkiksi maahanmuuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden perusarki olisi turvattuna.

Tässä kirjoituksessa käytän esimerkkinä Vantaan kaupunkia maahanmuuttajatyössä. Yleisesti kaupunki järjestää toimintaa joka tukee kotoutumista. Se voi olla yksilö tai ryhmämuotoista. Heidän asiakkaitansa ovat ikäihmiset, pakolaiset, vammaiset, ihmiskaupan uhrit, pitkäaikaissairaat sekä raskaana olevat maahanmuuttajat. Asiakkaat pystyvät saamaan tietoa esimerkiksi heille suunnatuista palveluista ja siitä, miten Kelalta sekä sosiaaliohjaajilta pystytään hakemaan tarvittavia tukia. Kaupunki järjestää myös tulkkipalveluja, suomen kielen opettelua sekä tukea työnhakuun. Järjestöt ja kaupunki tekevät tiivistä yhteistyötä maahanmuuttajatyössä. He järjestävät yhdessä esimerkiksi vapaa-ajan aktiviteetteja kuten leiritoimintaa. Tärkeimpänä asiana on kuitenkin maahanmuuttajien mahdollisimman hyvä kotouttaminen.

Järjestöt

Parasta Lapsille ry järjestää aiemmin mainittua leiritoimintaa. He pitävät monikulttuurisia perheleirejä, jossa perheet pääsevät tutustumaan toisiinsa. Leireillä pelaillaan, askarrellaan ja ollaan yhdessä. Siellä on oiva mahdollisuus luoda uusia ihmissuhteita, joita voisi jatkaa myös leirin ulkopuolellakin. Tärkeintä on, että perheet pääsevät hetkeksi arjesta tauolle ihanaan luontoon. MLL tukee maahanmuuttajaäitien jaksamista Ystäväksi maahanmuuttajaäidille- toiminnan avulla. Siinä MLL:n kouluttama vapaaehtoinen ystävä tapaa äitiä arkisissa ja luontevissa ympäristöissä. Lapset saavat olla myös tapaamisissa mukana. He voivat olla esimerkiksi jommankumman kotona tai lähteä vaikka kirjastoon. Tärkeintä on, että heillä olisi yhteisiä mielenkiinnonkohteita ja mahdollisimman samanlainen elämäntilanne.

Pelastakaa Lapset ry tukee lapsi- ja perhelähtöistä kotoutumista Yhteisöllisen kotoutuminen- hankkeella. Siinä painopisteenä on sellaiset kotoutumisen tavat, jotka lisäävät lasten ja heidän perheidensä vertaisuutta. Hankkeella halutaan vahvistaa kaikkien osapuolten osallisuuden kokemuksia. Yhteisöllisyyttä ja vastavuoroisuutta pyritään kehittämään kantaväestön kanssa.

Monet järjestöt järjestävät toimintaa eri ikäisille maahanmuuttajille ja esimerkiksi naisille järjestetään paljon monimuotoisia palveluja. Tässä tekstissä tuotiin esille todella pintapuolisesti se, miten maahanmuuttajien arkea tuetaan. Halusin tuoda asiaa näkyville muutamilla esimerkeillä, jotta siitä saadaan näytille yleiskuvaa. Ehdottamasti kannattaa käydä katsomassa esimerkiksi Planin ja Pelastakaa Lapset ry sivuja, jos asia kiinnostaa enemmän!

Ensi viikkoon!

♥: Taru

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi