Syrjäytyminen

On todettu, että lapsuus vaikuttaa myöhempään hyvinvointiin vahvasti ja että erilaiset ongelmat siirtyvät herkästi sukupolvelta toiselle. Onhan se oikeastaan päivänselvää, että ympäristö, jossa kasvamme ja elämme vaikuttavat paljonkin siihen mitä ratkaisuja nuorena ja nuorena aikuisena teemme. Tämä näkyy useisiin hyvinvoinnin puutteisiin esimerkiksi elintapojen ja koulutuksen kautta. Jos nuori sijoitetaan kodin ulkopuolelle, heijastuu se usein negatiivisesti nuoreen aikuisuuteen saakka.  

Luin koskettavan nuoren huumeäidin kirjoittaman kirjan valkea voima. Kirja oli silmiä avaavan rehellinen kuvaus nuoren huumeäidin elämästä, hänen rakkaudestaan lapsiinsa ja riippuvuudesta. Kirjaa lukiessa tuntui, että pääsin seuraamaan hänen elämäänsä aitiopaikalta ja melkein tunsin oloni tirkistelijäksi. Koko tarinan läpi kulki vahva tunne siitä, ettei kehenkään voinut luottaa. Ainoa ihminen, johon haluaa pitää yhteyttä, on tuttu, jonka kautta on mahdollista saada aineita.Hän ei raskaana ollessaan uskaltanut kertoa neuvolassa todellista tilannetta ja todellisuuden värittäminen kuului oleellisena osana hänen elämäänsä.  Päihteidenkäyttäjien kesken ystävyys oli harvinaista, eikä siihen maailmaan kuulunut lojaalius eikä oikeat tunteet.  

Kirjoittaja suree sitä, miten vääristyneen kuvan hänen lapsensa ovat saaneet elämästä. Hän kuvailee tarkasti sitä, kuinka hän yrittäessään raitistua joutui eristäytymään tutuista ihmisitä. Hän kuvailee, kuinka kuuli poikansa hädän ja kuinka mahdottomalta tuntui saada ääntänsä kuuluviin sosiaalityöntekijöiden ja muun hoitohenkilökunnan palavereissa. Poika on masentunut, ajautuu huonoille teille ja lopulta tekee itsemurhan. Tulevana sosiaalialan ammattilaisena toivon, että osaisin kuunnella herkällä korvalla asiakkaita ja heidän läheisiään. Me olemme kaikki yksilöitä, eikä ole olemassa yhtä ja ainoata reseptiä, jolla ihminen saadaan voimaan hyvin.  

Ihminen voi syrjäytyä monesta syystä kuten esimerkiksi työttömyys, köyhyys, mielenterveysongelmat, päihteiden käyttö. Kun ihminen on syrjäytynyt, estää se häntä osallistumasta yhteiskunnan toimintoihin ja vähentää hyvinvointia. Riski syrjäytyä on suuri, jos lapsen elämässä on useita syrjäytymisen tunnusmerkkejä.  

Minulle itselleni on noussut ajatus siitä, että täytyy avata silmät ja katsella ympärilleni läheisiäni ja tuttujani. Tämä vuosi on ollut kaikille raskas ja omassa lähipiirissänikin on kohdattu haasteita. Joku on menettänyt työpaikkansa, yhdellä lapset oireilevat ja monella on jaksamisen kanssa vaikeuksia. Pienetkin ongelmat saattavat laukaista isompia ongelmia ja olenkin miettinyt miten voisimme auttaa toisiamme.

Kirja vinkki 

Karin Mäkelä, 2011.  

Valkea voima: huumeäidin tarina.  

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

4 ajatusta aiheesta “Syrjäytyminen”

 1. Kiitos kirjavinkistä! Herätti oman mielenkiinnon. Tuo onkin varmasti yksi suurimpia haasteita, että miten katkaistaan ylisukupolvinen syrjäytyminen. Huono-osaisuuden kasautuessa et ole enää samalla maaliviivalla muiden kanssa.

  Tänä vuonna monen perheen kohdalle on osunut monen sattuman summana vaikeuksia, joita ei osattu odottaa. Toivottavasti yhä useampien tilanne saadaan aukeamaan ennen lumipalloefektiä.

  1. Hei Anna ja kiitos viestistäsi!
   Minä myös toivon, että tämän vuoden vastoinkäymisistä päästäisiin mahdollisimman hyvin yli. Mietityttää vain, että kuinka kauan tämä tilanne voi jatkua, yhä useammalla saattaa kohta olla vaikeuksia.

 2. Kiitos kirjavinkistä!
  Olen ise paljon pohtinut myös ylisukupolvisuutta ja huono-osaisuuden kasautumista. Ylisukupolvisuuden katkaisemiseen pitäisi panostaa. Huono-osaisuuden kasautuminen taas huomataan mm. korjaavien palveluiden kasvavassa tarpeessa, samalla kun ehkäsevien ja matalan kynnyksen palveluiden tarpeet laskevat.

  Mielestäni aito kohtaaminen meidän sosiaali- ja terveyspalveluissa on ensisijaisen tärkeää, jotta asioihin voitaisiin puuttu ajoissa ja perheitä voitaisiin auttaa. On varmasti haastavaa olla isoissa kokouksissa monien ammattilaisten kanssa. Näissä palavereissa konkreettisuus puheessa, ja ammattijargonian pois jättäminen on tärkeää.

  Syrjäytyminen on yksi iso haaste meidän yhteiskunnassa. Ongelmat voivat todellakin lähteä pienistäkin asioista paisumaan. Mielestäni on tärkeää, että kaikki ihmiset pitäisivät huolta muista.

  1. Hei Eveliina ja kiitos kommentistasi!
   Olen kanssasi samaa mieltä aidon kohtaamisen tärkeydestä. Monesti ihminen saattaa tarvita teorian sijasta juuri ihmistä. Olen ajatellut, että monessa työpaikassa tulisi kouluttaa henkilökuntaa nimenomaan ihmisten kohtaamiseen ja aitoon läsnäoloon.

   Luru

Kommentoi