päihteet

Mitä päihdekokeilut ovat ja milloin niistä tulee ongelmallisia?

Moni nuori kokeilee päihteitä ja kiinnostus niihin on luonnollista. Ovathan lailliset päihteet myös osa aikuisuutta, jonka kynnyksellä nuoret ovat. Tällöin aikuisuuteen liitettävät asiat kiehtovat. Moni nuori kokeilee päihteitä myös kuuluakseen porukkaan ja jotta ei jäisi ulkopuoliseksi ikätovereistaan. Tällä ryhmäpaine vaikuttaa suuresti. Monen päihdekokeilut alkavat nikotiinituotteista, kuten tupakasta tai nuuskasta. Kuitenkin vähentyneen tupakoinnin vuoksi päihteidenkäyttö aloitetaan […]

Mitä päihdekokeilut ovat ja milloin niistä tulee ongelmallisia? Read More »

Onko päihdekasvatus toimivaa Suomessa?

Päihdekasvatuksesta puhuttaessa tarkoitetaan opetuksella, viestinnällä ja vuorovaikutuksella toteutettavaa päihdehaittojen ehkäisyä. Tavoitteena on, että sitä toteutetaan niin kotona, kouluissa, eri organisaatioissa ja hankkeissa kuin myös esimerkiksi harrastusyhteisöissä ja nuorisotyössä. Sen tavoitteena on järjestää erilaisia oppitunteja, laajempia opetuskokonaisuuksia, yksittäisiä tietoiskuja tai tapahtumia, joilla voidaan lisätä parempaa elämänhallintaa sekä päihdeilmiöiden ymmärrystä. (THL, 2021.) Opetushallituksen sivuilta löytyy kattavasti tietoa

Onko päihdekasvatus toimivaa Suomessa? Read More »

Mielenterveysongelmien yhteys päihdeongelmiin

On yleisessä tiedossa, että päihteiden käytön ja mielenterveyden haasteiden välillä on yhteys. Joskus mielen-terveyden haasteet voivat johtaa päihteiden käyttöön, kun taas joskus päihteiden käyttö aiheuttaa mielenterveyden haasteita. Niiden hoidossa on kuitenkin ristiriitaisuuksia, jotka voivat johtaa asiakkaan pompotteluun ja väliin putoamiseen. Usein mielenterveyden palveluissa vaaditaan, että päihdeongelma on hoidettu ennen mielenterveyden haasteiden hoitoa ja päihdetyössä taas

Mielenterveysongelmien yhteys päihdeongelmiin Read More »

Hyvä / paha nepsydiagnoosi

Olemme syksyn ajan juosseet nuorimman lapseni kanssa neuropsykologilla testeissä. Lapsellani on ollut ensimmäisestä luokasta lähtien haasteita matematiikan oppimisessa, ja hän on aina ollut äärimmäisen ujo. Matematiikan haasteet eivät sinänsä tulleet yllätyksenä. Eipä tuo ole ollut minullekaan ala-asteella helppoa ja toinenkin lapseni on kärsinyt samankaltaisista hankaluuksista matematiikan oppimisessa. Nuorimman lapsen kohdalla nepsytestejä edelsi koulupsykologin testit, joilla

Hyvä / paha nepsydiagnoosi Read More »

Ahdistus. Ryhmäpaine. Kokeilunhalu. Osa 2.

Tämän blogitekstin ensimmäisessä osassa, kävin läpi pääpiirteittäin nuorten päihteiden käyttöön johtavia syitä. Keskityin siinä perhesuhteiden ja kaveri- sekä harrastuspiirien vaikutusta päihteiden käytön aloittamisen riskeissä sekä sivuutin lyhyesti nuorten suhtautumista ikätovereidensa kannabiksen käyttöön. Tässä osassa keskitymme tarkemmin nimenomaan nuorten mielenterveydellisiin haasteisiin ja siihen miten ne ovat yhteydessä päihteiden käyttöön. Tyypillisimpiä mielenterveysongelmia, joita nuorilla on ovat mieliala-,

Ahdistus. Ryhmäpaine. Kokeilunhalu. Osa 2. Read More »

Ahdistus. Ryhmäpaine. Kokeilunhalu. Osa 1.

On normaalia, että päihteet kiinnostavat nuoria. Päihteet ovat kiellettyjä ja ne ovat portti “aikuiseen elämään”. Nuorilla ei ole täysin kehittynyt vielä ymmärrys seurauksista, jolloin kynnys päihteiden kokeiluun on matala. Tällöin nuori ei ymmärrä mahdollisia päihteiden kokeiluista aiheutuvia vaaroja ja riskejä. Päihteet, joita nuoret yleisimmin käyttää ovat alkoholi sekä tupakkatuotteet kuten savukkeet, nuuska ja sähkötupakka. Kuitenkin nuoret tekevät myös

Ahdistus. Ryhmäpaine. Kokeilunhalu. Osa 1. Read More »