Ikäihmisten mielenterveyspalvelut – mistä apua?

Maija varaa työterveyslääkäriltä aikaa. Hän muisti sähköpostiin joskus saapuneen ilmoituksen, että työterveyteen voisi ottaa yhteyttä kokiessaan uupumusta. Maija oli nukahtanut aamulla työpaikan vessaan ja havahtunut vasta aamupalaverin päätyttyä ja jonkun vahingossa nykäistessä vessan ovea. Maija haluaisi puhua jollekin Kaarnan muistiongelmista, mutta hän ei tiedä kenelle. Työterveyslääkäri on hiljainen, mutta ystävällinen ja Maija huomaa yhtäkkiä kertovansa tälle itkuisesti ahdistuksestaan, pelostaan ja kuolemaan liittyvistä ajatuksistaan. Työterveyslääkäri kuuntelee Maijaa ja ohjaa tämän ottamaan yhteyttä Helsingin kaupungin Seniori-infon puhelinpalveluun. 

Mielenterveyden haasteet ovat läsnä monien ihmisten arjessa. Ympäröivän maailman hektisyys ja henkilökohtaisessa elämässämme tapahtuvat muutokset kuormittavat mielen jaksamista ja aiheuttavat psyykkisiä oireita, jotka hankaloittavat arjessa ja ihmissuhteissa jaksamista. Nykyään mielenterveyteen liittyviä teemoja käsitellään julkisesti yhä avoimemmin, ja asenteet avun hakemiseen ovat muuttumassa, mutta kulttuurin luomat tabut ja itse selviytymisen asenne ovat edelleen asettamassa haasteita hoidon hakemiseen. 

Mielenterveyden ongelmat eivät katso ihmisen ikää ja saman tyyppisiä haasteita on kaiken ikäisillä. Vanheneminen kuitenkin altistaa useille riskitekijöille, joita voivat olla fyysiset ja kognitiiviset heikentymät, läheisten ihmisten menetys, itsenäisen selviytymisen ja itsemäärämisoikeuden menetys sekä yhteiskunnan kielteiset asenteet ikäihmisiä kohtaan. Monesti ajatellaan, että ihmisen ikääntyessä erilaiset psyykkiset ja fyysiset vaivat kuuluvat elämään, ja ikäihmiset voivat tulla syrjityksi palveluita hakiessaan tästä syystä. Tarjottavien palveluiden tuleekin suhtautua kaikkiin asiakkaisiin yksilöllisesti ja välttää asiakkaan iän herättämiä ennakkoluuloja. 

Mielen hyvinvointia on tärkeä ylläpitää omilla valinnoilla ja toiminnalla. Ennaltaehkäisevä toiminta lähtee arjen pienistä valinnoista ja elämäntapojen pohtimisesta. Mielenterveyttä ylläpitäviä tekijöitä ovat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen aktiivisuus ja ne voivat esiintyä monin tavoin ihmisten arjessa. Terveet elämäntavat, joihin kuuluvat ruokavalio, riittävä uni ja fyysinen aktiivisuus luovat hyvän pohjan mielenterveydelle. Sosiaalinen aktiivisuus näkyy perhe- ja ystäväsuhteiden ylläpitämisenä ja erilaisena yhteisölliseen toimintaan osallistumisena. Kunnat ja järjestöt tarjoavat mahdollisuuksia harrastus-, vertais- ja esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan ja tämän tyyppinen toiminta on hyvä kanava ylläpitää sosiaalista hyvinvointia.  

Elämään kuuluvat haasteet, ahdistus ja ajoittainen epäselvyys tulevasta. Mikäli paha olo jatkuu pidemmän aikaa, on syytä hakea apua mielenterveyden ongelmiin. Kuntien vastuulla on järjestää mielenterveyspalveluita ja avun hakeminen onkin hyvä aloittaa terveyskeskuksesta tai työterveydenhuollosta. Terveyskeskuksessa lääkäri arvioi hoidon tarpeen ja ohjaa tarvittaessa jatkopalveluihin, kuten psykiatriseen sairaanhoitoon. Tätä kautta ongelmista pääsee puhumaan aiheeseen erikoistuneen työntekijän kanssa ja työntekijän kanssa keskustellaan mahdollisesta tarpeesta psykoterapiaan, lääkehoitoon tai kuntoutukseen. Julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto eivät tarjoa pitkää yhtäjaksoista psykoterapiaa, mutta Kelalta on mahdollista saada tukea terapiakustannuksiin.  

Suomessa toimii useita järjestöjä, jotka tarjoavat ilmaista matalan kynnyksen mielenterveyspalvelua. Mielenterveystalo.fi tarjoaa kattavasti tietoa mielenterveyteen liittyvissä asioissa, ja sitä kautta voi myös etsiä palveluita alue- ja diagnoosikohtaisesti. Blogitekstin alussa on kuvaus Maijan elämästä. Hän voisi tässä tilanteessa soittaa esimerkiksi Helsingin kaupungin Seniori-infoon, joka on puhelinpalvelu, joka tarjoaa tietoa ja ohjausta kaupungin, yritysten ja järjestöjen ikääntyneille tarkoitetuista palveluista. Seniori-info tarjoaa apua ikääntyneille ja heidän läheisilleen muistiin ja arjen haasteisiin liittyvissä asioissa. 

https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/hyvinvointi-ja-mielenterveys-elaman-eri-vaiheissa/mielenterveys-ikaantyessa/

https://www.mielenterveystalo.fi/

https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/ikaantyneiden-mielenterveys

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/palvelukuvaus?id=5216

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Ikäihmisten mielenterveyspalvelut – mistä apua?”

  1. Hei, kiitos mielenkiintoisesta ja ajatuksia herättävästä postauksesta. Ikäihmiset ja mielenterveysongelmat ovat sellainen asia mistä ei edelleenkään tarpeeksi puhuta tai mielestäni käytetään paljon sen tilalla termiä “yksinäisyys”. Olen työskennellyt vanhusten psykiatrisella osastolla ja sielä näkyi se, että monesti heille mielenterveysongelmat oli melko tuntematon ja häpeää herättävä asia. Mentaliteetti on enemmän sellainen, että kyllä kaikesta on selvittävä, kun ennenkin on selvitty. Onneksi nykyään näihin asioihin kiinnitetään enemmän huomiota. Kiva, että postauksessa oli tuotu vielä esiin, että miten hyvinvointia voi tukea ja lisätä.

Kommentoi