Poliisin virka-apu sosiaalityöntekijöille maksuttomaksi 2023

Poliisilla on useiden lakien mukaan velvollisuus antaa virka-apua toisille viranomaisille tai yksityisille henkilöille. Poliisin vuonna 2020 aloittama laskutuskäytäntö on aiheuttanut huolta ja siihen toivotaan muutosta sosiaaliviranomaisille annetun virka-avun osalta. Virka-aputehtävillä poliisit voivat turvata terveydenhuollon työntekijöiden työskentelyä, auttaa lastensuojelua etsimään kadonneita nuoria tai osallistua valvontaeläinlääkärin tekemälle tarkastuskäynnille. Yksityisten pyytämät virka-avut liittyvät yleensä hankaliin erotilanteisiin, jossa toinen osapuoli ei esimerkiksi anna toisen omaisuutta asunnosta. Antaessaan virka-apua poliisi mahdollistaa toisen viranomaisen virkatehtävän toteutumisen käyttämällä omia toimivaltuuksiaan tai turvaa yksityisen henkilön mahdollisuuden käyttää omia oikeuksiaan.

Poliisi alkoi laskuttaa virka-avusta 1.10.2020

Suurin osa virka-avusta on maksullista. Poliisi ei ole kuitenkaan noudattanut vuonna 1994 säädettyä asetusta kovin ahkerasti, käytännöt eri poliisilaitoksilla ovat vaihdelleet ja turhaa byrokratiaa on haluttu välttää. Laskutuskäytäntöä haluttiin yhdenmukaistaa ja poliisi alkoikin reilu vuosi sitten, 1.10.2020 alkaen, laskuttaa antamastaan virka-avusta Poliisihallituksen ohjeiden mukaisesti. Poliisi saa vuosittain yhteensä n. 70 000 virka-apupyyntöä, joten pienestä rahasummasta ei ole kyse. Näistä n. 2500 koskee lastensuojelua. (Savela 2021; Törnudd 2021.) Mielenterveyspotilaisiin liittyvät virka-avut, sekä ulosotolle annettu virka-apu on yhä maksutonta.

Kuva: Kellonen

Suuri osa maksullisesta virka-avusta koskee sosiaalihuoltoa, erityisesti lastensuojelua ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen tarvitsemaa virka-apua (Savela 2021).  Maksullinen virka-apu on aiheuttanut ylimääräistä byrokratiaa ja aiheuttanut huolta lastensuojelussa ja sosiaalityössä, sekä lisännyt toki sosiaalihuollon kustannuksia. Poliisin alettua laskuttaa virka-avusta, on herännyt huoli yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien oikeuksista ja siitä, jääkö avun saanti budjettien varaan. Poliisipartio, kaksi henkilöä ja auto, maksaa 165 euroa tunnissa, tämä on ainakin yksityishenkilölle usein iso raha muutenkin akuutissa tilanteessa.  On kysytty, onko oikea tapa kartuttaa valtion kassaa laskuttamalla viranomaisten yhteistyöstä tai lähisuhdeväkivallan uhrin kustannuksella. (Savela 2021; Törnudd 2021.)

Lakimuutos virka-avun maksuttomuudesta sosiaaliviranomaisille vireillä

Sisäministeri Maria Ohisalo kuuli kysymykset ja huolen aiheesta. Sisäministeriössä on alettu valmistella lakimuutosta virka-avun maksuttomuudesta sosiaaliviranomaisille. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta (Hannula 2021). Tavoitteena on, että apua tarvitsevat saavat avun akuutissa tilanteessa. ”Muutoksen myötä käytännön toimijan ei tarvitse pohtia näiden usein vakavien ja kiireellisten toimien virka-avun kustannuksia eikä ihmisten tarvitsemaan apuun tule viivästyksiä”, sanoo Ohisalo tiedotteessaan. (Törnudd 2021.)

Poliisi kärsii tällä hetkellä resurssi- ja rahapulasta. Kustannuksia joudutaan karsimaan ja säästökohteita miettimään. Samalla työmäärä kasvaa ja koronan aiheuttamat oireet alkavat näkyä poliisin tehtävissä esimerkiksi nuorison oirehtimisena. Viranomaisten yhteistyön tulee olla sujuvaa, jotta tehtävät saadaan hoidetuksi ja heikoimmassa asemassa olevien oikeudet kuulluksi.

Sisäministeriö linjaa lakimuutostyössä, että on tärkeää pyytää poliisilta virka-apua vain silloin, kun sitä aidosti tarvitaan. Poliisin tulee pystyä suoriutumaa lakisääteisistä tehtävistä antamastaan virka-avusta huolimatta. Virka-apua pyytävän viranomaisen tulee huolehtia omista resursseista, toiminnastaan ja toimivaltuuksistaan, jotta perustehtävä voidaan hoitaa ilman säännönmukaista virka-apua poliisilta. (Törnudd 2021.)

On tärkeää, että epäkohtiin puututaan ja uskon, että poliisin ja lastensuojelun, sekä muiden viranomaisten yhteistyötä kehitetään koko ajan parempaan suuntaan. Yhdessä ollaan enemmän -tässäkin asiassa!

Kellonen

Lähteet:

Hannula, E. Yle 2021. Poliisin virka-apu sosiaalityöntekijöille muuttuu maksuttomaksi. Viitattu 4.11.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12146133

Savela, S. Yle 2020.  Asetus ollut voimassa jo 26 vuotta, nyt poliisi alkaa laskuttaa osasta virka-apua – poliisitarkastaja: “Asiassa on oltu huolimattomia”. Viitattu 4.11.2021. https://yle.fi/uutiset/3-11572242

Törnudd, N. Helsingin Sanomat 2021. Poliisin virka-apu lastensuojelulle ja sosiaalipäivystykselle säädetään lailla maksuttomaksi. Viitattu 5.11.2021. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008333757.html

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

4 ajatusta aiheesta “Poliisin virka-apu sosiaalityöntekijöille maksuttomaksi 2023”

  1. En ole aiemmin edes miettinyt, mitä poliisin ja muiden viranomaisten yhteistyö todellisuudessa maksaa, ja miten se vaikuttaa yhteiskunnan toimivuuteen.
    On hyvä kuulla, että asia on jo otettu käsittelyyn, ja muutoksia ollaan valmiita tekemään. On tärkeää, että virkavalta toimii yhdessä yhteisen hyvän eteen.
    On myös kiva huomata, että mielenterveyteen liittyvät virka-avun toimet ovat maksuttomia.

    1. Kiitos kommentista! Käytännön tasolla tämä ei ole mielestäni suuri ongelma, yhteistyö sosiaaliviranomaisten ja poliisin välillä on kokemukseni mukaan pääosin oikein sujuvaa. Uskon, että jatkossa entistäkin sujuvampaa ja asiakaslähtöisempää.

  2. Tässä törmätään jälleen yhteiskunnan oravanpyörään. Rahoja pyöritellään mustasukkaisesti virastolta toiselle ja lopulta laskun maksavat veronmaksajat. Onneksi ministeri Ohisalo on tähän ottanut kantaa ja lain valmistelu on ilmeisesti aloitettu. Eri viranomaisten tulee hoitaa asioita yhdessä ilman, että toinen siitä “lähettää” laskun.

    1. Kiitos kommentista! Minustakin on tosi hyvä, että ministeriössä on reagoitu Poliisihallituksen linjaukseen ja jatkossa virka-avut ovat sosiaaliviranomaisille maksuttomia. Meillä on tosiaan Suomessa liikaa turhaa byrokratiaa. Toivottavasti yhteistyö on jatkossa entistä sujuvampaa.

Kommentoi