Unettomuuden vaikutus hyvinvointiin

Unettomuudella on valtava vaikutus ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Unettomuus voi näyttäytyä yöllisinä heräilyinä, vaikeutena nukahtaa tai heräämisenä liian aikaisin unesta, saamatta unta enää uudestaan. Pitkään jatkunut unettomuus alkaa vaikuttamaan ihmisen tarkkaavaisuuteen, kykyyn oppia uutta, muistaa asioita ja pahimmassa tapauksessa se altistaa verenkiertoelimistön sairauksille, diabetekselle ja masennukselle. Unettomuus myös laskee ihmisen mielialaa. (Mielenterveystalo.fi.) Unettomuudella ja esimerkiksi masennuksella onkin havaittu olevan selkeä yhteys. Mielenterveysongelmien voidaan ajatella olevan seurausta uniongelmista tai uniongelmien olevan mielenterveysongelmien oire. Unettomuutta hoitamalla hoitaa samalla masennusta sekä ahdistusta. (Coronaria.fi.) Koska unettomuus laskee mielialaa, ei ole mielestäni ihme, että se vaikuttaa vahvasti mielenterveysongelmien, kuten masennuksen syntymiseen.

Jokaisella ihmisellä on joskus elämänsä aikana unettomuutta ja nukkumisongelmia. Yleensä ne johtuvat stressistä, kiireestä, kriisistä tai elämään liittyvistä uutisista, niin niistä positiivista kuin negatiivisista. Tällöin olisi tärkeää hoitaa syytä, mikä unettomuutta aiheuttaa. Yleensä unettomuus ratkeaakin samalla, kun elämässä asiat tasaantuvat. Unettomuus on vakavaa, kun se jatkuu vähintään kuukauden tai yli kolme kuukautta. Tällöin on kyse kroonisesta pitkittyneestä unettomuudesta. Mitä pidempää unettomuus jatkuu, sitä suurempi todennäköisyys on sairastua masennukseen. Vaikka masennus sekä kroonistunut unettomuus ovat kumpikin toimintakykyä haittaavia ongelmia, on masennuksen hoito ensisijaista. Mitä pidempää unettomuus jatkuu, sitä vaikeammaksi muuttuu masennuksen juurisyihin puuttuminen, koska aivojen kyky käsitellä asioita heikkenee. (Yle.fi.)

Vaikka masennus sekä kroonistunut unettomuus ovat kumpikin toimintakykyä haittaavia ongelmia, on masennuksen hoito ensisijaista.

Miten unettomuutta sitten hoidetaan?

Unettomuuden hoidossa tyypillisiä ovat psykososiaaliset hoidot, kuten psykoterapiat ja muut keskusteluavut. Itsenäisempää työskentelyä varten on nettiterapia, jossa terapeutti tukee edistymistäsi sekä esimerkiksi mielenterveystalo.fi sivustolta löytyvä unettomuuden omahoito-ohjelma. Unettomuuden avuksi voi saada myös unilääkkeitä, mutta niissä on omat riskinsä. Ne voivat muun muassa aiheuttaa riippuvuutta ja uni voi lääkkeiden kanssa olla pinnallista, vaikka nukahtaisitkin nopeasti. (Mielenterveystalo.fi.) Mielenterveystalo.fi sivustolta löytyvä unettomuuden omahoito-ohjelma sisältää kattavasti apua unettomuuteen useista eri näkökulmista. Ohjelmassa käydään muun muassa läpi säännöllisen elämänrytmin, hyvien nukkumisolosuhteiden, unipäiväkirjan, ajatusvääristymien, huolihetken sekä tunteiden tunnistamisen vaikutus uneen. Omahoito-ohjelmassa on myös erikseen merkitty SOS-sanalla sellaiset kohdat, jotka olisi hyvä toteuttaa juuri silloin kun unettomuus akuutisti vaivaa. Tällaisia SOS-kohtia ovat muun muassa pysäytyssanan käyttö (kun huomaat, että ajatukset ottavat vallan, silloin kun yrität nukkua. Keksit sanan, jolla ei ole vaikutusta uneesi, esimerkiksi sana “mutta”. Toistat sanaa noin kahden sekunnin välein silmät kiinni. Jatka toistamista 5-10 minuuttia), ylösnoususääntö (jos et saa unta 15 minuutissa, nouset sängystä ja palaat sinne, kun tunnet itsesi uneliaaksi) sekä ylivireyden rauhoittaminen (esimerkiksi palleahengitys). (Mielenterveystalo.fi.)

Rentouttavia unia kaikille!

Lähteet:

https://www.mielenterveystalo.fi/fi/omahoito/unettomuuden-omahoito-ohjelma

https://www.coronaria.fi/uniklinikka/artikkelit/unettomuus-tuplaa-masennuksen-mahdollisuudet/

https://yle.fi/a/3-7959334

https://pixabay.com/fi/illustrations/unettomuus-y%c3%b6-lampaita-nukkua-1547964/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Unettomuuden vaikutus hyvinvointiin”

  1. Kiitos Minka, kun olet ottanut puheeksi unettomuuden muiden mielenterveydellisten vaikeuksien rinnalle. Usein hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvissä artikkeleissa keskitytään juuri masennuksen, ahdistuksen ja muiden samankaltaisten ongelmien käsittelyyn ja unen vaikutuksesta puhutaan enemmänkin voimavarana ja keinona saada näitä edellä mainittuja ongelmia lievitettyä. Usein siis unohdetaan, että unenkin kanssa voi olla ongelmia, jotka vaikuttavat kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja nimenomaan jaksamiseen arjessa, joka taas on päätekijä mielenterveyden rakennuspalikoissa. Uni on perusedellytys elämälle ja ollessaan puutteellista vaikuttaa kaikkiin ihmisen toimintoihin, kuten fyysiseen jaksamiseen, henkiseen terveyteen, muistiin, aisteihin jne. Unettomuuden hoito on usein hankalaa, mutta siihen erikoistuneiden ammattilaisten kanssa hoidettavissa.
    Linkkaamasi mielenterveystalon unettomuuden omahoito-ohjelma on toiminut tuttavallani, joka sai sen ja lyhyehkön unta tukevan lääkityksen avulla unettomuuden ja sen lieveilmiöt kuriin. Toivon aiheesta lisää keskustelua ja unettomuuden tunnustamista laajemmin yhtenä yhteiskuntamme terveydellisistä riskitekijöistä.

  2. Kiitos Minka aiheen käsittelystä! Oma ryhmäni käsittelee peli- ja internetriippuvuutta lasten ja nuorten näkökulmasta. Itselleni tulikin tekstiäsi lukiessa heti mieleen näiden kahden teeman yhtenäisyys ei vain lasten ja nuorten, vaan ihan kaikkien ikäluokkien osalta.

Kommentoi