Suru

Koemme kaikki surua elämässämme, kukaan ei valitettavasti välty niiltä. Usein suru liitetään vastoinkäymisiin ja menetyksiin. Vastoinkäymisiä voi olla työpaikan menettäminen ja menetyksiä voi olla jonkun läheisen kuolema, sairastuminen tai ero. Myös lasten muuttaminen kotoa tai jokin muu iso elämänmuutos saattaa saada voimakkaita surun tunteita aikaan. Surua voi kokea ilman läheistä tunnesidettä. 

Surun ilmaisemiseen on monia muotoja, mutta useimmiten tarvitsemme jonkinlaista apua ja tukea surun käsittelyssä. Suru voi aiheuttaa mielenkiinnon menetystä moniin asioihin tai surun tunnetta koetetaan korvata toiminnalla. Lamaannu tai toimi. Omalle surulle ei ole minkäänlaisia sääntöjä, kuinka sitä tulisi käsitellä. Itke, naura, lenkkeile, piirrä, kirjoita, laula tai kuuntele musiikkia. 

Suru voi tuntua myös fyysisinä oireina, tuntee olevansa sairas. Saattaa kokea rintakipua ja vatsavaivoja, muisti ei toimi ja väsymys on ylivaltainen. Siihen voi liittyä myös paniikkihäiriön kaltaisia oireita, toisaalta taas voimakas suru ei välttämättä ole masennusta ja ne sekoitetaan keskenään, mutta pitkään jatkuessaan suru voi aiheuttaa masennusta. Suru voi siis aiheuttaa sairastumisen. 

Suru vaikuttaa myös aivoihin, joka siirtää vaikutuksia hermostoon ja monien muiden mekanismien kautta koko kehoon. Tuntemukset ovat kuitenkin suruun liittyviä normaaleja reaktioita, jotka ainakaan helpottuvat. 

Jos surua ei ole kyennyt käsittelemään se voi nousta esiin uudelleen, kun eteen tulee vastoinkäymisiä. Surun keskellä voi jopa kokea syyllisyyttä hetkittäisistä ilon tunteista, vaikka se tuo helpotusta elämään edes hetkittäin. Sureminen on itseä varten, ei muita. 

Suru kulkee usein sykleissä ja tunteet ailahtelevat. Koetaan välillä suunnatonta ikävää, ei halua tunnustaa itselleen tapahtunutta, saattaa kokea hylätyksi tulemisen tunnetta, turvattomuutta ja on merkityksetön olo. Syyllisyys voi myös nostaa päätään ja miettii mitä on mahdollisesti tehnyt väärin. Vihan tunne voi myös nousta pintaan riippuen tapahtuneesta. Nämä kaikki tunteet kuuluvat suruun. Suru voi johtua monesta syystä ja siksi surun ja pahan mielen korjaamiseen ei ole täydellistä ”hoitoa”

Kuva: Mariah Kari

Kuitenkin välillä saat energiaa ja pystyt toimimaan pakollisissa asioissa, kuten töissä, mutta hetkittäinen energia kuluu äkkiä loppuun. Sureminen on raskasta, jolloin tulisi yrittää levätä tarpeeksi. Unen kanssa tosin voi olla vaikeuksia, vaikka kuinka yrittäisi levätä. Vaikka surua onkin, on hyvä koittaa pitää itsestä ja omasta hyvinvoinnista huolta, helpommin sanottu kuin tehty. Aloita vähästä ja jatka kun alkaa tuntumaan paremmalta. 

Kuva:Jerita Miettinen

Jossain vaiheessa päivään mahtuu enemmän parempia hetkiä, kuin huonoja. Päivät muuttuvat viikoiksi, jolloin suru ei ole jatkuvasti läsnä.

You spend 
your life in a
Cage
 
And then One day
Bars 
 
Fall down
The sun rushes in
And you’re free
To live
To love 
To be.
 
@storydj
 

Lähteet:

Aulikki Alakangas 2014. sydän.fi

Mieli.fi. Suomen Mielenterveysseuran SOS- kriisikeskuksen työryhmä.

Heli Selin 2014. Potilaan lääkärilehti.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi