Kriisit ja viestintä

Viestintä on aina ollut tärkeä osa yritysten toimintaa ja arkea. Ilman kunnollista viestintää tieto ei liiku sujuvasti, ja voi tulla väärinkäsityksiä. Viestinnässä viestin sävyllä on suuri merkitys, oli kyseessä sitten puhe- tai kirjallinen viestintä. Näin kriisin aikana viestinnän merkitys korostuu entisestään, ja yrityksetkin ovat alkaneet panostaa siihen aiempaa paremmin.

Viestintä

Viestintä tapahtuu nykyään pääsääntöisesti verkossa. Yritykset käyttävät sisäiseen viestintään esimerkiksi Teamsia, sähköpostia ja intranettiä. Jokaisessa kanavassa viestintä tapahtuu hieman eri tavalla. Jotain samoja piirteitä löytyy, mutta pitää muistaa osata valita oikea tyyli oikeaan kanavaan.

Teamsia yritykset voivat käyttää ajantasaiseen ja nopeaan tiedottamiseen. Teamsiin on helppo lisätä uusia tiedotteita, joita työntekijöiden on helppo seurata. Sähköposti on perinteisempi tapa tiedottaa työyhteisöä. Sähköpostiin on helpompi kirjoittaa pidempikin informatiivinen teksti, joka tavoittaa kaikki. Sähköpostissa on toki se ongelma, että ne voivat usein hukkua satojen muiden sähköpostien joukkoon. Intranet on myös erittäin hyvä viestinnän kanava. Tieto jää sinne pysyvästi, ja se on usein helppo löytää myös jälkikäteen, esimerkiksi hakusanalla.

On tärkeää, että yrityksen viestintä on selkeää, ja tavoittaa mahdollisimman monta henkilöä.

Viestintä kriisiaikana

Kriisin aikana viestinnässä pitää muistaa erityinen hienotunteisuus. Viestinnän pitää olla informatiivista, eikä se saa lietsoa paniikkia. Viestinnän tarkoituksena on selkeyttää ihmisten mieltä ja kertoa, missä tilanteessa ollaan. Oli sitten kyse sisäisestä tai ulkoisesta viestinnästä, viestinnän tulisi aina olla suunniteltua. Toteutuksesta pitää näkyä, että viesti on ajatuksella tehty, eikä sitä ole hätiköity julkiseksi.

Viestinnällä voimme työyhteisössä tai missä vaan muualla, luoda ihmisille tunteen, että meistä välitetään. On tärkeää viestiä tulevista tilanteista, muutoksista ja tapahtumista ajoissa.

Tulevaisuus

Viestintään tulisi jatkossa panostaa entistä enemmän, ja toivonkin, että tämänhetkisen kriisin jälkeen jokainen yritys muistaa laittaa viestintäosastoon uusia tuulia pyörimään. Oli kyseessä pieni, keskikokoinen tai suuri yritys, viestintää ei saa koskaan unohtaa!

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi