Kriisi on yritykselle sekä uhka että mahdollisuus

Kriisejä on monenlaisia, aina kyberkriiseistä pandemioihin, joista yhtenä esimerkkinä meitä kaikkia koskettanut koronaviruspandemia. Poikkeukselliset ajat ovat ajaneet yritykset digitaalisen murroksen partaalle. Nyt jos koskaan tulee yritysten uudelleenarvioida omat toimintamallinsa, sillä muuttuneessa maailmassa ei voi toteuttaa vanhentunutta suunnitelmaa.

© Annie Spratt, Unsplash

Kriisiviestinnän avainsana on ennakointi

Ennakoinnilla ja hyvällä suunnittelulla voidaan nostaa yrityksen valmiuksia kriisinhallinnassa sekä poistaa kriiseihin liittyvää epävarmuutta. Olennaista on kartoittaa yrityksen heikot kohdat ja luoda ohjeet niiden neutralisoimiseksi. Kriisiviestintää harjoitellaan kriisitilanteeseen varautuen, sillä kriisin sattuessa ei ole aikaa selvitellä, miten tilannetta lähdetään ratkomaan, vaan on toimittava nopeasti. Vastuullisella yrityksellä on kuitenkin työkalut kriisinhallintaan.

© Christopher Gower, Unsplash

Kriisiviestinnässä tärkeätä on myös huomioida täsmällisyys. Tällä tarkoitan sitä, että kaikki yrityksestä lähtevät viestit ovat yhdenmukaisia, ja että kerrottua tarinaa ei muuteta jälkikäteen. Jos kerrottua tarinaa aletaan muuttamaan, voi yrityksen uskottavuus ja luotettavuus kärsiä. Itse viestinnän sävy on myös muuttunut. Kuinka vaikeista asioista tulee kriisin keskellä viestiä?

Parhaillaan kriisi kasvattaa yrityksen julkikuvaa

Kriisiviestinnän merkitystä ei suinkaan tule vähätellä. Kriisit koskettavat ihmisiä yli yhteiskunnallisten rajojen ja ovat niin haaste kuin mahdollisuus. Tehokkailla viestinnän keinoilla yritys voi onnistua kasvattamaan omaa julkikuvaansa. Koronaviruksen kaltainen kriisi antaa mahdollisuuden osoittaa, mistä yritys on tehty, ja mitkä arvot yrityksessä koetaan tärkeiksi.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi