Sosiaalialalta mallia asiakaskohtaamiseen

Sosiaalialalla asiakkaan aito kohtaaminen on hyvän asiakassuhteen alku. Jokainen asiakas on tarpeineen yksilöllinen, eikä kahta samanlaista asiakaskohtaamista ole. Ei ole lainkaan liioiteltua sanoa, että sosiaalialan työntekijän on tultava erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Hyvä työntekijän ja asiakkaan välinen asiakassuhde on luottamuksellinen, aito ja läsnä oleva. Siihen tulee panostaa.

Hyvä keino asiakkaan hyvään kohtaamiseen on dialoginen työote. Dialogisuuteen kuuluu avoin ja suora keskustelu, minkä päämääränä on yhteisymmärrys. Dialogisuudessa otetaan asiakkaan sekä työntekijän näkökulma huomioon ja pyritään yhteisymmärryksessä pääsemään asetettuun tavoitteeseen. Hyvässä dialogissa tasa-arvoisuus sekä vuorovaikutteisuus ovat vahvasti läsnä. Kunnioitus ja läsnäolo ovat perustana sosiaalialan työtehtävissä.

Mielestäni sosiaalialan asiakastyöstä ja kohtaamisesta kannattaisi myös muiden alojen ottaa mallia. Kunnioitus asiakasta kohtaan kuuluu kaikille aloille. Dialogisuus on käsite, mihin jokaisen kannattaisi tutustua. Hyvässä vuorovaikutuksessa käyty keskustelu antaa kaikille osallistujille mahdollisuuden vaikuttaa asioihin ja oppia uutta. Hyvä kohtaaminen asiakkaan kanssa jättää niin työntekijälle kuin asiakkaallekin hyvän jälkimaun asioinnista.     

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi