Vastuullinen sijoittaminen ja nuorten työpaja

Projektiopinnot alkoivat alkuvuodesta 2021 ja projektiryhmämme muodostuu kuudesta eritason opiskelijasta. Osalta meistä löytyy hieman enemmän kokemusta, kun taas toisille projektin tekeminen on täysin uusi tuttavuus. Palaverit ja tapaamiset järjestetään tällä hetkellä ainoastaan etänä vallitsevan pandemian vuoksi.

Projektin tavoitteena on kehittää nuorten opiskelijoiden kestävää talouslukutaitoa, opettaa heille työpajan avulla vastuullisesta sijoittamisesta sekä saada heidät innostumaan aiheesta. Projektin tavoitteisiin liittyen teemme kaksi laajaa tietoperustaa, joissa avaamme vastuullisen sijoittamisen käsitteitä sekä aiheita sen ympäriltä, haastattelemme finanssialan asiantuntijoita ja analysoimme löytämäämme tietoa. Projekti on tiedollisesti laaja ja mittaa monelta osin tiimin jäsenten työskentelyä, yhteistyötä sekä osaamista ja uuden oppimista alusta loppuun. Tavoitteitamme tukee ja ohjaa tiimipäivät, yhteistyökumppanit sekä ohjaaja Annemari Kuhmonen.  

Projektin aihe vastuullisesta sijoittamisesta painottuu pääasiassa nuoriin ja yksi huippuhetkistä onkin meidän järjestämä työpaja toisen asteen opiskelijoille, josta kerrotaan myöhemmin lisää. Vastuullisuus on nykyaikana yhä enenevin määrin puheen aiheena ja siitä tehdään median avulla läpinäkyvämpää ja ymmärrettävämpää kaikille. Sijoittaminen puolestaan saattaa herättää jo sanana ennakkoluuloja haasteellisuudesta ja siitä etteikö esimerkiksi nuorilla olisi varaa sijoittamiseen. Projektin sekä työpajan avulla aiomme kumota näitä ennakkoluuloja, tuoda lisää tietoisuutta vastuullisuudesta ja sijoittamisesta sekä sytyttää nuorissa sijoittamisen kipinän. 

Kuinka työpaja sitten onnistui? Järjestimme työpajan Zoom-sovelluksessa ja siihen osallistui Hyvinkään lukion opiskelijoita, opettaja, meidän ohjaajamme sekä yhteistyökumppanimme. Työpajasta oli suunniteltu visuaalinen ja osallistava eikä tietoa tullut kerralla liikaa. Olimme valinneet sellaiset aiheet, että niiden ymmärtäminen on mahdollisimman helppoa ja opetetun tiedon jälkeen sijoittamisen voi aloittaa vaikka heti. Kerroimme vastuullisuudesta mm. Yritystoiminnassa ja kuinka sitä mitataan, sijoitussuunnitelmasta ja –strategiasta, korkoa korolle ilmiöstä sekä havainnollistimme mitä sijoittamisella on mahdollista saavuttaa. 

Meistä kaikki jännitti työpajan onnistumista, vaikka suunnitelmat oli hiottu viimeiseen asti ja mahdolliset riskit oli yritetty ottaa huomioon. Pääsimme aloittamaan annetusta ajasta hieman myöhässä, sillä halusimme odottaa myöhässä olleita oppilaita. Myöhemmin kävi ilmi, ettei myöhästyneitä olisi kannattanut odottaa, vaan työpaja olisi pitänyt aloittaa suunnitelman mukaisesti. Aloitus ajankohta olikin lähes ainut kehittämisen kohde seuraavalle kerralle ja kaiken kaikkiaan tunnelma oli positiivinen. 

Tiimi suoriutui työpajasta loistavasti ja saimme osaksemme opettajalta todella hyvää palautetta ja meiltä toivottiin myös toista oppituntia, mutta tätä ei aikataulullisesti valitettavasti ollut mahdollista järjestää. Kaikki tiimiläiset olivat huojentuneita loppuhuipennuksen jälkeen sekä tyytyväisiä onnistuneeseen esitykseen. Onnistuimme luomaan rennon ilmapiirin ja saimme opiskelijat osallistumaan aktiivisesti keskusteluun mukaan. 

Kysyin tiimin jäseniltä ajatuksia liittyen projektiin sekä työpajaan, ja kaikilla oli päällimmäisenä mielessä positiivisuus sekä hyvä tiimihenki. Alla on jokaisen tiimiläisen mietteitä liittyen työpajaan tai projektiin kokonaisuudessaan. 

Tästä projektista oon oppinut todella paljon. Koko projekti oli käytännössä uutta ja haastavaa asiaa ja aluksi projekti tuntui jopa vähän pelottavalta, mutta opiskelemalla siitäkin selvisi. Projektitiimissämme on vallinnut tekemisen meininki ja projektiin osallistui kuusi erilaista ihmistä. Erilaisuus oli vahvuus, sillä projektista löytyi aina tiimiläinen, jolla oli aikaisempaa kokemusta tai tiimiläinen, jolla oli visuaalista silmää tai tiimiläinen, jolla oli hyviä ideoita tai analyyttista ajattelutapaa.” – Iida, projektipäällikkö 

On hienoa saada hyvää palautetta osallistujien suunalta. Lisää luottamusta siihen, että työpaja oli toteutettu hyvin ja onnistuneesti.” – Jari, tiimin jäsen 

Projekti on mielestäni edennyt hyvin aikataulun mukaan ja olen todella ylpeä koko tiimistä, että olemme päässeet loppuun hyvillä tuloksilla. Hyviin tuloksiin olemme päässeet hyvällä tiimityöllä ja motivaatiolla! Positiivinen ilmapiiri ja luotto tiimiläisiä kohtaan takaa sen, että uskaltaa olla oma itsensä ja rohkeasti sanoa omat mielipiteet ääneen. Tämä kaikki vahvistaa ja kasvattaa itsevarmuutta, joka työelämässä tulee varmasti olemaan vahvuus. Itse olen oppinut todella paljon tämän projektin aikana ja olen varma, että tulevaisuudessa tulen hyötymään kaikesta oppimastani.” – Janette, varasihteeri 

Kun saimme projektin toimeksiannon, ajattelin jo jonkin aikaa sijoittaneena, että vaikka aiheesta olenkin kiinnostunut, niin saako aihe tempaistua minut mukaansa. Turhaa ajattelin näin, sillä aihe tosiaankin tempasi mukaansa ja opin todella paljon uutta sijoittamisesta projektin aikana sekä ylipäätänsä opiskelusta ja työskentelystä tiiminä. Olemme tiimin kanssa puhaltaneet yhteen hiileen koko kevään ajan, jotta saisimme projektin haluamaamme lopputulokseen ja vihdoin voimme sanoa, että olemme kaikkemme antaneet. Aina löytyy parannettavaa, mutta siitä huolimatta suoriuduimme meille parhaalla mahdollisella tavalla tästä projektista ja olemme itse tyytyväisiä lopputulokseen. Parempaa projektitiimiä ei olisi voinut toivoa.” – Iida, sihteeri 

“Kun kuulin finanssialan projektimme aiheena olevan vastuullinen sijoittaminen, aihe sytytti välittömästi ja tunne on säilynyt läpi koko kevään. Aihe on äärimmäisen ajankohtainen ja usein esillä myös nykyisessä työpaikassani. Kevät projektin parissa on opettanut paljon projektityöskentelystä, ihmisten kanssa toimimisesta, sijoittamisen maailmasta sekä kasvattanut yleensäkin ihmisenä. Olen myös löytänyt itselleni hyviä ystäviä projektitiimistä, mistä olen todella kiitollinen. Opiskelurutiiniin on myös päässyt jälleen hyvin kiinni vuosien tauon jälkeen. Vastuullisen sijoittamisen työpajan suunnittelu ja toteuttaminen oli todella mielenkiintoista ja uskon voivani hyödyntää kaikkea oppimaani tehokkaasti jatkossa myös työelämässä. Onnistuimme projektitiimin kanssa toimeksiannon toteuttamisessa erinomaisesti ja olen todella ylpeä koko tiimistä. On ollut ilo työskennellä tällaisen porukan kanssa!” – Carita, varaprojektipäällikkö 

“Projektin aihe ja koko projekti jännitti aluksi todella paljon, sillä en ollut aikaisemmin osallistunut projektien tekoon eikä sijoittaminen ollut minulle ennestään tuttua puuhaa. Minusta tuntui aluksi hyvin vaikealta ymmärtää projektin ideaa ja miten se etenee, kunnes tajusin, että avoimuus ja kyseleminen helpottaa kaikkea huomattavasti. Olen oppinut projektin aikana todella paljon uusia asioita, kuten käyttämään erilaisia työskentely alustoja, kehittynyt visuaalisessa työskentelyssä, kirjoittamisessa, tiimityöskentelyssä sekä ennen kaikkea oppinut todella paljon finanssialasta ja vastuullisesta sijoittamisesta. Olen iloinen omasta kehityksestä ja huimasta oppimisesta, mutta päällimmäisenä olen todella iloinen ja ylpeä koko tiimistä, joka on opettanut minulle paljon uusia asioita ja ollut todella avulias ja aktiivinen koko projektin ajan.” -Ida, somevastaava 

Tämä somepäivitys on projektimme ainoa ja siitä on tehty kerralla kattava kokonaisuus. Onnistuimme tiiminä kaikissa tavoitteissamme ja opimme yhdessä uutta sekä syvensimme jo oppimaamme tietoa. Toivottavasti tämä postaus herätti sinussa mielenkiintoa vastuulliseen sijoittamiseen! 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi