Huhtikuun 2024 mietteitä

Aloitin ammattikorkeakouluharjoittelun Smile- hankkeessa maaliskuun 2024 alussa. Opiskelen sosionomiksi Tikkurilan Laureassa ja teen hankkeessa tutkintooni kuuluvaa kolmatta harjoittelua. Kyseessä on työn kehittämisen harjoittelu, jossa on tarkoitus soveltaa ja kokeilla erilaisia työmenetelmiä ja arvioida niiden toimivuutta.   

Smile-hanke aloitettiin vuoden 2023 alussa ja se jatkuu vuoden 2024 loppuun asti.  Mukana hankkeessa on Laurea ammattikorkeakoulu, Vantaan kaupunki ja alueella toimivia järjestöjä. Tarkoituksena on vahvistaa maahan muuttaneiden perheiden kotoutumista helpottamalla työllistymistä sekä edistämällä koulun ja kodin yhteistyötä. Kaikki erittäin tärkeitä tavoitteita, joiden toteuttaminen ei ole helppoa. Haasteena yhteistyössä hankkeen työntekijöillä ja maahan muuttaneilla perheillä voi olla esimerkiksi kielivaikeudet, erilaiset kulttuuritaustat sekä ennakko-odotukset ja -käsitykset. Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin tukea maahan muuttaneiden osallisuutta ja rakentaa keskusteluyhteys perheiden vanhempiin olemalla yhteydessä koteihin peruskoulua käyvien lasten kautta.

Kuva: Pixabay.com

Olen huomannut, että tällaisessa hankkeessa työskennellessä saattaa tulla vastaan paljonkin yllättäviä tilanteita, joissa toimimiseen ei ole olemassa valmista ohjemanuaalia. Improvisaatiotaidoista on hyötyä esimerkiksi silloin, kun joku sairastuu, suunniteltu tapahtuma perutaan tai ketään ei kutsusta huolimatta tule paikalle osallistumaan ohjattuun toimintaan. Olen ollut mukana monenlaisessa toiminnassa ja tehnyt töitä mahtavien ihmisten kanssa, jotka ovat innostuneita työssään ja käyttävät luovuutta eri työmenetelmiä valitessaan. Olen ollut järjestämässä välituntitoimintaa, kuten Kahoot-tietovisaa ja limboa Martinlaakson koulussa  opiskelijakaverin kanssa. Keskiviikkoisin olemme vetäneet siellä myös Tyttöjen tilaa, vain tytöille tarkoitettua kerhoa, mutta ikäväksemme emme ole saaneet siihen osallistujia mainostamisesta huolimatta. Paremmin Tyttöjen tila on lähtenyt toimimaan Lehtikuusen koululla Hakunilassa. Osallistujia voisi silti olla enemmän, joten markkinointityömme jatkuu. Tyttöjen tila- kerho on kokeilu, josta olisi toiveissa saada pysyvä lisä koulujen harrastetoimintaan.

Koen Smile-hankkeen tavoitteet maahan muuttajien paremmasta kotoutumisesta ja dialogin muodostamisesta eri osapuolten välille itselleni tärkeäksi. En usko, että on mahdollista liikaa korostaa sitä, että kaikkien tulisi olla samalla viivalla ja kaikilla tulisi olla samat oikeudet. Samalla ei tulisi unohtaa myöskään niitä velvollisuuksia, joita sisältyy jokaisen kansalaisen rooliin. Vain yhdessä voimme rakentaa kaupunkia, jossa jokainen voi viihtyä ja elää hyvää elämää. Lapset ja nuoret ovat meidän kaikkien yhteinen tulevaisuutemme ja heihin meidän tulee panostaa. Se tapahtuu tukemalla itse lapsia ja nuoria, mutta myös tukemalla perheitä, joissa lapsemme arkeaan elävät.

Lähteet: https://www.vantaa.fi/fi/hankkeet/hanke/smile-hanke

Kuva: Pixabay.com

Kirjoittaja: Elina Marjatta Kauhanen, sosionomiopiskelija Laureassa

Lähteet:

https://www.vantaa.fi/fi/hankkeet/hanke/smile-hanke

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi