Terveiset SMILE-hankkeen aloitustapahtumasta

Smile -hanke alkoi komeasti.  Perjantaina 28.4. Vantaan Kaupungintalolle kerääntyi noin 70 ihmistä kuulemaan – ja ennen kaikkea keskustelemaan.  Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen korosti, että Vantaan kaupunki on ylpeä asukkaidensa moninaisesta kieli- ja kulttuuritaustasta ja siitä, että jokainen tänne muuttaja voi kokea olevansa vantaalainen. Vantaalla jo 25% asukkaista puhuu äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea, ruotsia tai saamea.

Seminaarin aluksi projektipäällikkö Jenni Tahvanainen esitteli hankkeen. Hankkeessa lähdemme yhdessä kehittämään toimintamuotoja, joilla tukea maahanmuuttaneiden perheiden kototumista ja erityisesti perheiden lasten koulunkäyntiä. Lisäksi hankkeessa jatketaan Tsemppari-mallia eli kilpailutetaan yhdistyksiä antamaan neuvontaa ja tukea työllistymiseen. Hankkeessa halutaan nähdä kotoutuminen erityisesti perheen eikä pelkästään yksilöiden näkökulmasta.

Oli tärkeää aloittaa hanke työpajalla, koska Vantaalla on paljon toimijoita ja erilaista kotoutumista tukevaa toimintaa jo olemassa. 

Aloitusseminaarin työpajaosuudessa jakaannuttiin kolmeen työryhmään viitteellisesti hankkeen toiminta-alueiden mukaisesti: Koivukylään, Hakunilaan ja Martinlaakso/Myyrmäkeen. Oli virkistävää kohdata kasvokkain – ja kirjoitella asioita konkreettisesti post it -lapuille. Työpajassa pyrittiin saamaan kaikkien äänet kuuluviin, kun sekä kerättiin jo olemassa olevia palveluja ja toimintoja, pohdittiin alueitten tarpeita ja haasteita sekä toiveita Smile-hankkeelle.

Vahvuutena koettiin jo olemassa oleva yhteisöllisyyden henki ja kehittämismyönteisyys.  Alueilla paljon järjestöjä ja, paljon palveluja kuten avoimet kohtaamispaikat ja yhteisötalot sekä omakielinen neuvonta. Vantaalla on tarjolla hyvin ulkoilupalveluja, kulttuuritarjontaa ja nuorisotiloja. Myös liikenneyhteydet ovat hyvät. Kouluilla on kokemusta vieraskielisten opetuksesta ja erityisesti monikieliset ohjaajat ovat siellä voimavara. Koulu toimii lasten ja nuorten oppimisen ja kasvun keskuksina.Vahvuuksista lisäksi työpajassa nostettiin esille erilaisia haasteita. Ne ovat hyvin konkreettisia kuten tilojen puute. Alueilla on myös erilaisia sosiaalisia ongelmia kuten päihteenkäyttöä, työttömyyttä ja alkavaa jengiytymistä. Vantaalle muuttaa jatkuvasti uusia perheitä, jolloin vieraskielisten kotoutumisen haasteet ja heikko suomen kielen taito vaikeuttavat perheiden ja koulun välistä yhteistyötä ja tiedottamista.

Smile-hankkeelta toivottiin sekä entistä tiiviimpää tiedonvaihtoa ja yhteistyötä eri verkostojen kanssa, sekä konkreettisia toimia edistää lasten harrastustoimintaa sekä alueiden liikuntamahdollisuuksia yleensä. Toisaalta toivottiin myös konkreettisia työkaluja monikieliseen koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön ja entistä tiiviimpää yhteistyötä.

Toivottiin myös kohderyhmän mukaan ottamista alusta alkaen. Seuraavaksi on tarkoitus vielä järjestää alueelliset työpajat, joihin toivomme entistä enemmän asukkaita vaikuttamaan hankkeen toimintamallin kehittämiseen.

Smile- lyhenne tulee englanninkielisestä nimestä Strengthening Migrant Family Integration through New Dialogue Methods with Communities, Schools, and Services in Vantaa Neighbourhoods-, ja Suomeksi olemme nimenneet hankkeen Vantaan yhteisöt, koulut ja palvelut uusia kotoutumisen dialogeja rakentamassa. Hanke  on Euroopan kehityspankin rahoittama ja sen päätoteuttajana on Vantaan kaupunki ja osatoteuttajana Laurea. Hanke kestää vuoden 2024 loppuun.

Kuten Myönteisen erityskohtelun ohjelman vetäjä Petri Roikonen muistutti, on tärkeää jo nyt sekä koko hankkeen ajan pohtia toiminnan juurruttamista kehittämis- ja arviointityön rinnalla.

Tästä ja muusta seuraavissa blogeissa.

T. Minttu, lehtori ja kehittämisasiantuntija.

Hanketiimi vierailulla Koivukylän koulussa. Vasemmalla projektipäällikkö Jenni Tahvanainen sekä kumppanuusasiantuntijat Suvi Törrönen, Mustafe Hirsi ja Inge-Ly Rannu Vantaan kaupungilta. Edessä Laurean asiantuntija Minttu Räty.

Hanketiimi jatkaa työpajoja. Tässä vierailulla Koivukylän koulussa. Vasemmalla projektipäällikkö Jenni Tahvanainen sekä kumppanuusasiantuntijat Suvi Törrönen, Mustafe Hirsi ja Inge-Ly Rannu Vantaan kaupungilta. Edessä Laurean asiantuntija Minttu Räty.

SMILE-hanke rahoitetaan osana Euroopan neuvoston kehityspankin (CEB) ja Euroopan komission välistä sopimusta, jonka tavoitteena on edistää maahanmuuttaneiden inkluusioita EU jäsenvaltioissa kehittämällä uusia yhteistyön ja rahoituksen muotoja. SMILE-hanke on suunnattu erityisesti EU:n ulkopuolelta tulleille vantaalaisille.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi